Pasodoble

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Latinskoamerické tance
čačača
jive
mambo
pasodoble
rumba
samba
z  d  u
Pasodoble

Pasodoble alebo paso doble je druh latinskoamerického tanca. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1918 ako o španielskom onestepe. Známejším sa stal v prvej polovici 20. rokov 20. storočia, kedy sa viac rozšíril. Štandardizovali ho francúzski taneční učitelia. Jeho pôvod je v Španielsku v ľudových tancoch oslavujúcich víťazného toreádora. Za súťažný tanec bolo pasodoble prijaté po druhej svetovej vojne. Rytmus je 2/4 a takt 60.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvod tejto vášnivej hudby je sporný. Na základe fyzických historických dôkazov je o nej známe, že vznikala už v 18. storočí, keďže v Španielsku sa zachovali partitúry pasodoble z roku 1780, a že bola začlenená do komédií a prijatá ako regulačný krok pre španielsku pechotu, a že hudba bola zavedená do býčích zápasov až v 19. storočí.

Jedna z hypotéz na základe etymológie názvu predpokladá, že pochádza z francúzskeho „pas-redouble,“ čo bola forma rýchleho pochodu francúzskej pechoty koncom 18. storočia. Predpokladá sa, že má španielske aj francúzske charakteristiky. Moderné kroky často obsahujú francúzske výrazy, ale tanec pripomína charakter býčieho zápasu. Hovorí sa, že vznikol z juhofrancúzskej kultúry v 30. rokoch 19. storočia. Zástancovia tejto hypotézy, väčšinou francúzski muzikológovia, predpokladali, že pasodoble bol pre Francúzov spôsob, ako znázorniť techniky používané pri španielskych býčích zápasoch. Táto hypotéza opomína vysvetliť prítomnosť partitúr z roku 1780, že španielska pechota pochodovala v doble už skôr ako francúzska armáda a francúzski muzikológovia zvyčajne uvádzajú pohyby alebo motívy súvisiace s býčími zápasmi, zvláštnosť, ktorá nedáva zmysel, keďže v Španielsku sa s býčími zápasmi začala spájať až oveľa neskôr.

Hypotéza založená na voľných figúrach a rytme tanca uvádza, že jeho dvojhlasný rytmus a umiernený pohyb poukazuje na pôvod v tradičnej španielskej hudbe a tancoch zo začiatku 16. storočia. Tieto tance, ktoré vznikli okolo roku 1538, boli postupnou kombináciou kastílskej hudby a tanca (seguidillas) s „garrotínom,“ rýchlym a opakujúcim sa tancom rómskych párov, upraveným do pochodovej formy.

Známy muzikológ José Subirá sa domnieva, že pôvod melódie bol kombináciou vojenských pochodov a ľahkej hudby zo španielskeho populárneho divadla, ktorá postupne prenikla do „entremes ”váženejších hier.