Peroxodisíran draselný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Peroxodisíran draselný
Peroxodisíran draselný
Peroxodisíran draselný
Peroxodisíran draselný
Peroxodisíran draselný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec K2S2O8
Synonymá Persulfát draselný
Persíran draselný
Vzhľad Biela práškovitá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 270,3 u
Molárna hmotnosť 270,322 g/mol
Teplota topenia 1 067 °C
Teplota varu 1 689 °C
Teplota rozkladu ~ 100 °C
Hustota 2,477 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
5 g/100 ml (20 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
03 - oxidačná látka07 - dráždivá látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
Nebezpečenstvo
Vety H H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P220, P261, P280, P305+351+338, P342+311
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Oxidačné činidlo Škodlivá látka Dráždivá látka
Oxidačné
činidlo

(O)
Škodlivá
látka
(Xn)
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R8, R22, R36/37/38, R42/43
Vety S S2, S22, S24, S26, S37
NFPA 704
0
2
1
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7727-21-1
Číslo UN 1492
EINECS číslo 231-781-8
Číslo RTECS SE0400000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Peroxodisíran draselný je anorganická zlúčenina veľmi dobre rozpustná vo vode. Táto soľ je silným oxidačným činidlom, často používaným k začatí polymerizácie. Používa sa tiež ako prídavná látka v potravinách (kód E922).

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Peroxodisíran draselný môže byť vyrobený elektrolýzou chladného roztoku hydrogénsíranu draselného v kyseline sírovej pri vysokej hustote prúdu[1]

2 KHSO4 → K2S ​​2O8 + H2

Tiež ho možno získať pridaním hydrogensíranu draselného (KHSO4) do roztoku rozpustnejšieho peroxodisíranu amónneho (NH4)2S ​​2O8 a tiež oxidáciou síranu draselného fluórom.

Použitie a vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Peroxodisíran draselný sa používa na začatie polymerizácie rôznych alkénov, pri ktorých vznikajú významné polyméry ako sú butadiénstyrenový kaučuk a polytetrafluóretylén. V roztoku disociuje na anhydrid sírový:

[O3SO-OSO3]2- ⇔ 2 [SO4]-

Používa sa v organickej chémii ako oxidačné činidlo[2], napríklad k oxidácii fenolov na p-difenoly alebo k Boylandovo – Simsovej oxidácii anilínov.

Keďže ide o silné ale stabilné bieliace činidlo, používa sa tiež v mnohých liekoch na bielenie a zjasňovanie vlasov. Rovnako nachádza využitie ako látka zlepšujúca vlastnosti múky, avšak v EÚ nie je schválené jeho použitie na tento účel.

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Peroxodisíran draselný je silné oxidačné činidlo a nemalo by prísť do styku s organickými zlúčeninami. Dlhší kontakt tejto látky s pokožkou môže vyústiť v podráždenie.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. BRAUER, Georg. Handbook of Preparative Inorganic Chemistry Vol. 1. 2nd Ed. New York : Academic Press, 1963. ISBN 978-0121266011. S. 392. (po anglicky)
  2. Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, vol. 1, pp 193-197 (1995)
  3. Final Report on the Safety Assessment of Ammonium, Potassium, and Sodium Persulfate. International Journal of Toxicology, Január 2001, roč. 20, čís. 3, s. 7-21. DOI10.1080/10915810152630710.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Peroxodisíran draselný na českej Wikipédii.