Planetárna geografia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Planetárna geografia je čiastková geografická disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom tvaru, veľkosti a pohybov Zeme ako planéty. Zaoberá sa jej postavením v slnečnej sústave a vo vesmíre, geografickými dôsledkami tvaru, rozmerov a pohybov zemského telesa, otázkami orientácie a určovania polohy bodov na zemskom povrchu a v súvislosti s tým aj spôsobmi určovania a merania času.


Geografia
Fyzická geografia: Litogeografia | Morfogeografia | Hydrogeografia | Biogeografia | Klimatogeografia | Meteorológia | Geoekológia
Humánna geografia: Demogeografia | Ekonomická geografia | Geografia lesného hospodárstva a rybolovu | Geografia poľnohospodárstva | Geografia priemyslu | Geografia dopravy | Urbánna geografia | Rurálna geografia | Politická geografia | Geografia služieb | Geografia cestovného ruchu | Geografia vedy a kultúry | Geografia rozvoja | Historická geografia | Verejná správa
Regionálna geografia
Ďalšie disciplíny: Plánovanie miest | Regionálny rozvoj | Teórie plánovania | Kartografia | Geoinformatika | DPZ | Geodézia | Planetárna geografia