Platobná karta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bankomatové karty Visa a Mastercard

Platobná karta je platobný prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý majiteľovi umožňuje vyberať hotovosť (z bankomatu, na pobočke banky), a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu, imprintera). Ide o plastovú kartu štandardizovanej veľkosti vybavenú magnetickým kódom (pásikom) alebo čipom. Vydavateľom platobnej karty je banka, resp. iná finančná inštitúcia.

 • Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta( majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu) .Menej rozšírenou je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver za banky
 • Držiteľ karty ju môže využiť pri bezhotovostných platbách v obchodoch prostredníctvom terminálu POS alebo prostredníctvom bezkontaktnej platby, na internete, alebo vyberať hotovosť z bankomatu, či na vybraných obchodných miestach prostredníctvom služby cashback.

Výhody platobných kariet[upraviť | upraviť zdroj]

 1. bezpečnosť (nehrozí riziko ukradnutia hotovosti),
 2. rýchlosť (platba trvá približne 30 sekúnd, niekedy i menej),
 3. s mnohými platobnými kartami sú spojené rôzne doplnkové služby (cestovné alebo úrazové poistenie),
 4. pri platbe kartou v zahraničí sa používa výhodnejší výmenný kurz

Rozdelenie platobných kariet[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa využívaných peňažných prostriedkov[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa teritoriálneho použitia[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa použitej technológie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Platobné karty s reliéfovým záznamom
 • Platobné karty s magnetickým prúžkom
 • Platobné karty s čipom
 • Platobné karty s bezkontaktnou technológiou

Podľa segmentácie klientov[upraviť | upraviť zdroj]

 • štandardné (pre väčšinu klientov)
 • nadštandardné (pre významných klientov banky)
 • business karty (vydávané k business účtom)

Podľa spôsobu zobrazenia nápisov na plastovej karte[upraviť | upraviť zdroj]

viac v jednotlivých článkoch

Podoba a ochranné prvky platobných kariet[upraviť | upraviť zdroj]

Ochranné prvky platobnej karty

Predná strana karty
1. Logo banky
2. Čip
3. Hologram
4. Číslo karty
5. Logo vydavateľa karty

6. Platnosť karty
7. Meno držiteľa karty

Zadná strana karty
1. Magnetický prúžok
2. podpis držiteľa
3. CVC kód

Platobná karta má štandardizovaný rozmer 85,595 mm x 53,93 mm x 0,76 mm a je vyrobená zo 4 až 5 PVC fólií. Záleží, či je karta určená na bezkontaktnú platbu, alebo nie. Prostredná vrstva obsahuje anténu (normálne ju nie je vidno), okolo nej sú z oboch strán fólie s grafickým dizajnom a nakoniec najvrchnejšia vrstva je krycia fólia. Všetky vrstvy sú spolu zlaminované.

Základným identifikačným prvkom platobnej karty je jej jedinečné výrobné číslo, ktoré je uvedené na prednej strane, v dolnej polovici karty. Pod týmto číslom je uvedená platnosť karty v tvare „MM/RR“ a meno držiteľa karty. Na prednej strane sa dnes už bežne nachádza aj čip, v ktorom sú uvedené identifikačné údaje karty. Na rozdiel od magnetického prúžku sú dáta v čipe menej náchylné na poškodenie.

Na zadnej strane karty sa nachádza magnetický prúžok, v ktorom sú uvedené identifikačné údaje karty. Pod magnetickým prúžkom sa nachádza pole určené na vzorový podpis držiteľa karty. V prípade, že vydavateľ karty umožňuje použitie karty pri platbách cez internet, nachádza sa na zadnej strane na podpisovom poli aj kontrolné číslo, tzv. CVC kód (z angl. Card Verification Code), resp. CVV kód (z angl. Card Verification Value). Posledné trojčíslie slúži ako dodatočný ochranný prvok pred zneužitím karty pri internetovej platbe.

Vzhľadom na rozširujúce možnosti použitia a čoraz častejšie používanie platobných kariet sa neustále pracuje na zdokonaľovaní ochrany platobných kariet pred zneužitím.

Chronológia vývoja platobných kariet[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1868 - prvé cestovné šeky vydané cestovnou kanceláriou (Thomas Cook)
 • 1870 - americkí obchodníci vydávajú prvé úverové známky
 • 1914 - americká telegrafická spoločnosť Western Union vydáva platobnú kartu
 • 1924 - sieť čerpacích staníc General Petroleum Corp. vydáva platobnú kartu pre motoristov
 • 1950 - vzniká Diners Club
 • 1951 - prvá kreditná karta v Európe vydaná spoločnosťou Finders Services
 • 1958 - vznikajú značky American Express a Bank Americard
 • 1964 - V japonsku vzniká systém Japan Credit Bureau (JCB)
 • 1967 - prvý bankomat na svete je uvedený do prevádzky v Londýne
 • 1977 - z Bank Americard sa stáva VISA
 • 1979 - z Master Charge sa stáva MasterCard
 • 1981 - MasterCard vydáva prvú Gold kartu na svete
 • 1983 - MasterCard zavádza hologram ako ochranný prvok na karte
 • 1996 - MasterCard, VISA a Europay vydávajú medzinárodný štandard pre čipové karty (EMV)
 • 2005 - MasterCard a VISA sa dohodli na štandarde pre bezkontaktné čipové karty

Platobné karty vydané na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Prehľad počtu vydaných kariet na Slovensku k 30.6.2012
Vydavateľ Debetné karty Úverové karty Ostatné Celkovo
kariet Maestro Electron VISA Mastercard kreditné charge bez loga vydané karty
Všeobecná úverová banka 306.352 259.950 133.954 242.806 404.5741 163 0 1.347.799
Slovenská sporiteľňa 298.198 892.992 29.160 22.226 27.781 0 5 1.270.362
Tatra banka 0 579.899 0 24.432 126.304 0 0 730.635
ČSOB 49.800 190.576 20.570 11.071 31.840 158 0 304.015
Poštová banka 238.036 0 0 6.651 0 0 0 244.687
UniCredit Bank 86.2932 0 5.198 26.223 14.6633 353 0 132.730
OTP Banka 102.6404 15.122 5.035 7.760 671 0 0 131.228
mBank 0 24.373 88.668 0 5.173 0 0 118.214
Prima banka n n n n n n n 103.671
VOLKSBANK Slovensko 28.474 10.454 1.390 16.955 2.823 77 0 60.173
ZUNO Bank 0 0 39.856 0 0 0 0 39.856
Diners Club 0 0 0 0 0 16.400 0 16.400
Privatbanka 0 0 0 559 0 0 0 559
Spolu 1.109.793 1.973.366 323.831 358.683 613.829 17.151 5 4.500.329

Zdroj: časopis TREND [1]
Pozn. 1: počet kreditných kariet vrátane American Express (15.530 kusov)
Pozn. 2: počet debetných kariet Maestro vrátane predplatených kariet (9.454 kusov)
Pozn. 3: počet kreditných kariet vrátane Diners Club White (1.094 kusov)
Pozn. 4: počet debetných kariet Maestro vrátane predplatených kariet (1.220 kusov darčekových a BMK kariet)


Prehľad počtu vydaných kariet na Slovensku k 30.6.2011
Vydavateľ Debetné karty Úverové karty Ostatné Celkovo
kariet Maestro Electron VISA Mastercard kreditné charge bez loga vydané karty
Tatra banka 0 1.110.992 0 61.953 329.155 0 1.257 1.503.357
Slovenská sporiteľňa 339.278 903.622 28.764 23.441 33.101 0 34 1.328.240
Všeobecná úverová banka 367.768 203.183 115.759 224.437 403.022 146 0 1.314.315
ČSOB 55.121 178.815 16.682 11.217 30.323 156 0 292.314
Poštová banka 228.513 0 0 6.040 0 0 0 234.553
UniCredit Bank 76.078 0 4.505 26.422 16.729 401 0 124.135
OTP Banka 93.544 14.612 3.333 5.505 753 0 0 117.747
mBank 0 19.504 87.757 0 5.710 0 0 112.971
Dexia banka 96.857 0 0 8.475 1.170 0 0 106.502
VOLKSBANK Slovensko 31.639 9.897 1.165 12.709 3.083 184 0 58.677
Diners Club 0 0 0 0 0 15.485 0 15.485
ZUNO Bank 0 0 9.407 0 0 0 0 9.407
American Express 0 0 0 0 0 665 0 665
Privatbanka 0 0 0 521 0 0 0 521
Spolu 5.218.889

Zdroj: časopis TREND [2]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. HAMBÁLKOVÁ, Jana. Vymenené plasty. TREND - Trend Špeciál : Finančný biznis, október 2012, s. 14. ISSN 1335-0684.
 2. HAMBÁLKOVÁ, Jana. Trojica kráľov zostáva na tróne. TREND - Trend Špeciál : Finančný biznis, október 2011, s. 15. ISSN 1335-0684.