Pod Pajštúnom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Vrcholová časť rezervácie so zrúcaninou hradu Pajštún

Pod Pajštúnom je prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty v podcelku Pezinské Karpaty, v južnej časti pajštúnskeho hradného kopca. Nachádza sa v katastrálnom území mesta Stupava a obce Borinka, okres Malacky v Bratislavskom kraji. Vyhlásená bola v roku 1984 na rozlohe 141,4 ha, bez ochranného pásma. Predmetom ochrany sú lesné spoločenstvá – bukové kvetnaté lesy, dubovo-hrabové lesy karpatské a lipovo-javorové sutinové lesy v ich prirodzenom druhovom zložení a štruktúre a ochrana pionierskych a subpanónskych travinno-bylinných porastov na karbonátovom substráte[1]. Na území rezervácie platí 5. stupeň ochrany.

Opis[upraviť | upraviť zdroj]

Okolie Borinky je súčasťou Borinského krasu, ktorý sa rozprestiera na ploche 36 km² v južnej časti Malých Karpát. Vody potokov sa tu na viacerých úsekoch strácajú pod zemou a potom opäť vystupujú na povrch. Prírodnou zvláštnosťou je, že časť vôd z hornej časti povodia Stupavského potoka v dôsledku podzemného „pirátstva“ je odvádzaná pod zemou na opačnú stranu pohoria Malých Karpát a vyúsťuje na povrch až v občasnej vyvieračke nad Limbachom. V tomto krasovom území sa nachádza aj niekoľko jaskýň, napríklad Zbojnícka, Veľké Prepadlé, Jaskyňa pod Okopancom a iné.

Na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev 2. – 4. vegetačného stupňa bola v roku 1984 vyhlásená prírodná rezervácia Pod Pajštúnom. Rozprestiera sa pod hradným kopcom prevažne na jeho južných a juhozápadných svahoch v nadmorskej výške 200 – 519 m. Najrozšírenejšie sú tu dubové bučiny, bukové dúbravy, bučiny a v okolí vápencových brál na sutinových stanovištiach v okolí Pajštúnskeho hradu sa vyskytujú lipové javoriny.

Pre najteplejšie lesné spoločenstvá s dubom sú typickými druhmi bylín hrachor čierny (Lathyrus niger), medovka medovkolistá (Melittis melissophyllum). Bučinovými druhmi sú napríklad marinka voňavá (Asperula odorata), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera). V ostrovčekovite rozšírených nelesných spoločenstvách na skalách v okolí hradu a kameňolomu sa vyskytujú napríklad luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), zvonček repkovitý (Campanula rapunculoides), slezinník červený (Asplenium trichomanes), hrdobarka horská (Teucrium montanum) a hrdobarka obyčajná (Teucrium chamaedrys). Nápadným druhom lesných porastov pozdĺž ciest, chodníkov a svetlín je múrovník lekársky (Parietaria officinalis).

Veľkú ekologickú hodnotu v prírodnej rezervácii predstavujú početné staré vyše 300-ročné jedince dubov. Sú veľmi dôležité pre vývoj stoviek druhov podkôrneho a drevokazného hmyzu, ako sú napríklad roháč veľký (Lucanus cervus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), a viaceré druhy krascov. Na takýchto duboch sa vyvíjajú húsenice až 100 druhov motýľov. V teplých okrajových častiach prírodnej rezervácie sa vyskytuje náš najväčší had – užovka stromová (Zamenis longissimus). Na svetlinách v prírodnej rezervácii možno vidieť i Jasoňa chochlačkového (Parnassius mnemosyne).

Nepôvodnými druhmi v prírodnej rezervácii sú napríklad netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora), smrekovec opadavý (Larix decidua), muflón obyčajný (Ovis musimon), daniel škvrnitý (Dama dama).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Pod Pajštúnom. In: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2007. Dostupné online.

Použité zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • informačná tabuľa pri vstupe do rezervácie, prístup: 6. 4. 2008

Súradnice: 48° 16′ 29.04″ s.š., 17° 04′ 41.7″ v.d.