Podnikový školiteľ

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Podnikový školiteľ (iné názvy: firemný/korporátny školiteľ, podnikový/firemný cvičiteľ/inštruktor/lektor, nevhodne podnikový/firemný/korporátny tréner; angl. corporate trainer) je funkcia v podniku - osoba venujúca sa podnikovému výcviku.

Cieľom je prispieť k zlepšeniu mäkkých zručností (soft skills) alebo ľudských zručností zamestnancov v podniku. Termín je všeobecný a môže sa použiť na takmer všetky zručnosti, či technické, fyzické alebo iné, ale najčastejšie sa používa vo vzťahu k mäkkým zručnostiam, ako napr. dobré vychádzanie s ostatnými, efektívna komunikácia, motivácia, vedenie, riadenie atď. Podnikových školiteľov nemajú len podniky, ale napr. aj neziskové organizácie.

Efektívny podnik alebo iná organizácia funguje ako systém. Nedostatok vyššie uvedených vedomostí a zručností, vrátane budovania tímu, efektívneho rokovania a sily charakteru, môžu narušiť fungovanie organizácie ako účinného systému, a tak môže organizácii a jej členom brániť pri dosahovaní jej cieľov. Efektívny podnikový školiteľ môže tieto prekážky odstrániť.

Na efektívnu podporu tímu sa musí podnikový školiteľ zaoberať aj záležitosťami podniku, ktorý podporuje. Inými slovami, školitelia nesmú pracovať v bubline – tzn. byť oddelení od reality, ktorej čelia ich klienti.