Podozrivý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Podozrivý je osoba, ktorá má v rámci trestného konania procesné postavenie, voči ktorej u orgánu činnom v trestnom konaní vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, no voči ktorej doposiaľ nebolo začaté trestné stíhanie.[1]

V zmysle slovenského trestnoprávneho poriadku sa za podozrivého pokladá osoba, voči ktorej doposiaľ nebolo orgánom činným v trestnom konaní vznesené obvinenie, čím by sa z podozrivého stal obvinený. Podľa § 33 Trestného poriadku platí, že: „Toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť proti nemu prostriedky určené týmto zákonom proti obvinenému až vtedy, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie.“[2]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Podezřelý. In STRAUS, Jiří – VAVERA, František. Slovník kriminalistických pojmů a osobností. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 349 s. ISBN 978-80-7380-258-5, s. 153. „osoba, jež má v rámci trestního řízení procesní postavení. Jedná se o osobu, proti které dosud nebylo zahájeno trestní stíhání, a též osobu v rámci zkráceného přípravného řízení.“
  2. § 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/2005 Z. z. z 24. mája 2005 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov [cit. 2019-12-25]