Pohraničná prechodová stanica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pohraničná prechodová stanica, laicky hraničná stanica je železničná stanica, v ktorej sa vykonávajú rôzne špedičné, komerčné, colné, pasové fyto-patologické úkony pri preprave osôb, tovaru a súvisiace s prechodom štátnej hranice.

Po dopravnej stránke môže predstavovať preberanie železničných vozidiel, vlakov a zásielok od susednej železničnej správy, preprah hnacieho vozidla s následnou technickou vozňovou skúškou. Táto stanica zvykne byť na území jedného zo susediacich štátov a v tom prípade sa tieto úkony vykonávajú v jednej pohraničnej stanici súčasne. Príkladom na Slovensku je žel. stan. Štúrovo, ktorá vykonáva ako PPS túto funkciu už od r. 1962. Vlaky z MÁVu dovážajú maďarské rušne a vl. čaty . Tu sa prevedie tech. kontrola, preprah náležitostí, spracovanie vlaku po tech., dopravnej a komerčnej stránke . Pracujú tu pracovníci maď. orgánov železnice a iných firiem , zúčastnených na žel. doprave. Takisto ako veterinárna, fyto-patologická kontrola, ap.