Pomoc:Posledné úpravy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Stránka Posledné úpravy zobrazuje všetky zmeny, ktoré všetci používatelia v nedávnej dobe na wiki urobili. Spoločne so stránkou (funkciou) Sledované stránky umožňuje používateľom sledovať uskutočnené zmeny, kontrolovať ich, bojovať proti vandalizmu atď.

Zobrazované informácie[upraviť | upraviť zdroj]

Každý riadok stránky posledných úprav popisuje jednu zmenu jednej stránky. O zmene sú zobrazené tieto základné informácie (zľava doprava):

 • Typ zmeny: Ak bola založená nová stránka, zobrazuje sa v posledných úpravách písmeno N, drobná úprava, je označená písmenom d, ostatné (bežné) úpravy nemajú žiadne označenie.
 • Čas zmeny: Označuje, kedy k úprave došlo, pričom čas sa zobrazuje v časovom pásme podľa používateľského nastavenia (implicitne UTC).
 • Zmenená stránka: názov stránky (a odkaz na jej aktuálnu verziu), ktorá bola zmenená (vrátane menného priestoru). Registrovanému používateľovi, ktorý má príslušnú stránku vo svojom zozname sledovaných stránok, sa názov zobrazí tučným textom.
 • Odkaz rozdiel: odkaz na tzv. diff, ktorý prehľadne zobrazuje všetky uskutočnené zmeny v texte stránky.
 • Odkaz história: odkaz na plnú históriu úprav konkrétnej stránky.
 • Zmena veľkosti: Počet bajtov (tzn. vrátane formátovacích príkazov a pod.), o ktorý sa zmenila dĺžka stránky; znamienkom plus je označené pridanie textu, mínusom jeho ubranie, výrazné skrátenie je zdôraznené tučným textom.
 • Používateľ, ktorý zmenu vykonal: Tu sa zobrazuje meno používateľa, ktorý príslušnú zmenu vykonal, pri anonymných používateľoch ich IP adresa. Odkaz smeruje pri registrovaných používateľoch na ich používateľskú stránku, ak je používateľ anonym, na stránku so zoznamom všetkých príspevkov anonymných používateľoch.
 • Odkaz diskusia: odkaz na diskusnú stránku používateľa, ktorý zmenu vykonal (kde mu možno zanechať správu).
 • Odkaz príspevky: Pri registrovanom používateľovi sa zobrazuje ešte odkaz na zoznam všetkých úprav tohto používateľa (pri anonymných úpravách na zoznam príspevkov odkazuje priamo samotná IP adresa).
 • Zhrnutie úprav: Na konci riadka sa v zátvorke zobrazuje zhrnutie úprav, teda text, ktorý používateľ napísal do riadka, ktorý slúži na zhrnutie úprav pod oknom na úpravu (prípadne mohol byť automaticky vyplnený pri jeho neuvedení používateľom); zobrazuje sa kurzívou. Ak používateľ upravoval iba časť článku, zobrazuje sa na začiatku zhrnutia šípka a šedý nadpis príslušnej časti; šípka odkazuje na kotvu na začiatku príslušnej časti aktuálnej verzie článku.

Nižšie je zobrazených 5 posledných úprav:

Zoznam skratiek:
D
Úprava Wikidata
N
Táto úprava vytvorila novú stránku (pozri tiež zoznam nových stránok)
d
Toto je drobná úprava
b
Túto úpravu vykonal bot
(±123)
Veľkosť stránky sa zmenila o toľkoto bajtov

1. marec 2024

Nastavenie zobrazovaných úprav[upraviť | upraviť zdroj]

Pomocou odkazov na vrchu stránky je možné si nastaviť, ktoré všetky úpravy sa majú zobrazovať.

 • Možno si zvoliť, koľko posledných úprav sa má zobrazovať obmedzením na celkový počet (Zobraziť posledných 50 | 100 | 250 | 500 úprav), alebo obmedzením na počet dní (v posledných 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dňoch), pričom obe obmedzenia platia súčasne (zobrazí sa teda úprava len za zvolenú dobu, ale najvyššie v zadanom počte). Implicitne sa zobrazuje najvyššie 500 úprav z posledných najvyššie 7 dní.
  Tip pre pokročilých: Po zvolení limitu na celkový počet zobrazených úprav sa dá v adresnom riadku prehliadača prepísať číslo pri limit= i na vyššie, maximálna hodnota však je 5000 (stránka s takým počtom úprav však môže byť veľmi veľká a môže zaťažovať server, preto túto funkciu nevyužívajte zbytočne; veľkosť stránky môže spôsobiť aj pád alebo zamrznutie vášho prehliadača, preto buďte opatrní).
 • Možno si zvoliť, že sa niektoré úpravy nemajú zobrazovať. Takto sa dajú skryť drobné úpravy, príspevky od anonymných používateľov (a zobrazovať len registrovaných používateľov), alebo naopak príspevky od registrovaných používateľov (a nechať zobrazovať len anonymné, čo sa často používa na boj s vandalizmom), prípadne možno skryť svoje vlastné úpravy (teda úpravy práve prihláseného používateľa, ktorý stránku posledných úprav sleduje). V implicitnom nastavení sa nezobrazujú úpravy botov (programov, ktoré vykonávajú úpravy automaticky), zobrazovania týchto úprav sa však dajú zapnúť kliknutím na príslušný odkaz (a úpravy vykonané botmi sa potom označujú písmenom b).
 • V rozbaľovacej ponuke pod odkazy si možno dať vyfiltrovať zobrazenia na úpravy len v niektorom (jednom zvolenom alebo vo všetkých okrem zvoleného) mennom priestore.
 • Tieto možnosti a funkcie sa dajú kombinovať – napr. skrytím malých úprav, obmedzením na zobrazenie len niektorého z menných priestorov a prepísaním limitu sa dá dostať hlbšie do minulosti.

Kliknutím na Zobraziť nové úpravy počnúc od… sa stránka aktualizuje, pričom sa zobrazia iba úpravy vykonané po zobrazenom čase.


Špeciálne zobrazenie posledných úprav[upraviť | upraviť zdroj]

Rozbalený záznam

Registrovaní používatelia si môžu vo svojom používateľskom nastavení zapnúť tzv. Špeciálne zobrazenie posledných úprav . Pri zapnutí tejto voľby sa všetky zmeny jednej stránky vykonané v jednom dni zobrazujú iba raz (pri čase poslednej zmeny tejto stránky), pričom kliknutím na šípku sa dá rozbaliť podrobný zoznam.

Odkaz úpravy pri zbalenom zázname zobrazuje diff všetkých vykonaných úprav (tzn. rozdiel medzi verziou pred prvou úpravou a verziou po poslednej úprave). Po rozbalení možno kliknutím na čas zobraziť verziu článku po príslušnej úprave a kliknutím na aktuálna či posledná možno zobraziť rozdiel medzi dvoma verziami.

Inak zdokonalené posledné úpravy fungujú rovnako ako „nezdokonalené“.

Na fungovanie zdokonalených posledných úprav musí používateľovi fungovať JavaScript.

Funkcia pre správcu[upraviť | upraviť zdroj]

Správcom sa pri každej zmene zobrazuje odkaz na zablokovanie používateľa, ktorý danú zmenu urobil. Tento odkaz smeruje na stránku s formulárom, ktorý treba vyplniť a potvrdiť (náhodné kliknutie preto nevadí, používateľ nie je okamžite zablokovaný).

Správcovia môžu aj zo stránky posledných úprav skrývať vandalizmus, čím môžu obmeziť obťažovanie ostatných používateľov vandalskými úpravami. Na to stačí k URL pre prístup k zoznamu používateľových príspevkov pridať &bot=1, napr. http://sk.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Špeciálne:Contributions&target=Vandal&bot=1. Ak sa na tejto stránke klikne na odkaz na vrátenie zmien, budú pôvodná úprava, ako aj úprava, ktorá obnovuje nový stav skryté z implicitného zobrazenia zoznamu posledných úprav – bude označená príznakom bot.