Porekadlo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Porekadlo je ustálený obrazový výrok s charakterom uzatvorenej vety, ktorá sa svojím obsahom viaže na konkrétny prípad, situáciu. Jeho funkciou je konštatovať, hodnotiť (väčšinou vtipne). Porekadlami sa zaoberá paremiológia. Patrí medzi parémie a malé formy ľudovej slovesnosti. Na rozdiel od príslovia nie je jeho obsahom zovšeobecnená ľudová múdrosť.

Príklad: Padla kosa na kameň. Kto sa bojí nech nejde do lesa. Ten by preskočil aj vola.