Porovnanie súborových systémov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nasledujúce tabuľky porovnávajú všeobecné a technické informácie niekoľkých súborových systémov. Bližšie informácie nájdete v článkoch o jednotlivých súborových systémoch.

Všeobecné informácie[upraviť | upraviť zdroj]

Tvorca Zavedené v Pôvodný operačný systém
FAT12 Microsoft 1980 QDOS
FAT16 Microsoft 1983 MS-DOS verzia 2
FAT32 Microsoft 1996 Windows 95[1]
exFAT Microsoft 2006 Windows CE 6.0
HPFS IBM & Microsoft 1988 OS/2
NTFS Microsoft, Gary Kimura, Tom Miller 1993 Windows NT
HFS+ Apple 1998 Mac OS
FFS Kirk McKusick 1983 4.2BSD
UFS1 Kirk McKusick 1994 4.4BSD
UFS2 Kirk McKusick 2002 FreeBSD 5.0
Mac OS X UFS Apple (z UFS1) ? Mac OS X
ext2 Rémy Card 1993 Linux
ext3 Stephen Tweedie 1999 Linux
ReiserFS V3 Namesys 2001 Linux
Reiser4 Namesys 2005 Linux
XFS SGI 1994 IRIX
JFS IBM 1990 AIX[2]
Be File System Be Inc., D. Giampaolo, C. Meurillon 1996? BeOS
NSS Novell 1998 Netware 5
NWFS Novell 1985 Netware 286
ODS5 DEC ? VMS
VxFS VERITAS 1991 SVR4.0
ZFS Sun 2004 Solaris 10
Tvorca Zavedené v Pôvodný operačný systém

Limity[upraviť | upraviť zdroj]

Maximálna dĺžka názvu súboru Prípustné znaky v položkách adresára[3] Maximálna dĺžka cesty Maximálna veľkosť súboru Maximálna veľkosť zväzku [4]
FAT12 255 bajtov [5] ľubovoľný Unicode okrem NUL [6] [7] limit nedefinovaný [8] 4 GiB 1 MiB až 512 MiB
FAT16 255 bajtov [9] ľubovoľný Unicode okrem NUL [10] [11] limit nedefinovaný [12] 4 GiB 16 MiB až 8 GiB
FAT32 255 bajtov [13] ľubovoľný Unicode okrem NUL [14] [15] limit nedefinovaný [16] 4 GiB 8 GiB až 2 TiB [17] [18]
exFAT 255 bajtov ľubovoľný Unicode okrem NUL [19] [20] limit nedefinovaný 16EB 512 GiB až 32 PiB
HPFS 255 bajtov ľubovoľný okrem NUL [21] limit nedefinovaný [22] 4 GiB 2 TiB[23]
NTFS 255 bajtov ľubovoľný Unicode okrem NUL limit nedefinovaný [24] 16EB 16EB
HFS+ 255 znakov[25] ľubovoľný Unicode okrem : [26] [27] ? 8EB ?
FFS 255 bajtov ľubovoľný okrem NUL [28] limit nedefinovaný [29] 4 GiB 256 TiB
UFS1 255 bajtov ľubovoľný okrem NUL [30] limit nedefinovaný [31] 4 GiB až 256 TiB 256 TiB
UFS2 255 bajtov ľubovoľný okrem NUL [32] limit nedefinovaný [33] 512 GiB až 32 PiB 1 YiB
Mac OS X UFS ? ľubovoľný okrem NUL [34] ? ? ?
ext2 255 bajtov ľubovoľný okrem NUL [35] limit nedefinovaný [36] 16GiB až 2TiB[37] 2TB až 32TB
ext3 255 bajtov ľubovoľný okrem NUL [38] limit nedefinovaný [39] 16GiB až 2TiB[40] 2TB až 32TB
ReiserFS V3 4032 bajtov/255 znakov ľubovoľný okrem NUL [41] limit nedefinovaný [42] 8TB[43] 16TB
Reiser4 ? ? limit nedefinovaný [44] ? ?
XFS 255 bajtov ľubovoľný okrem NUL [45] limit nedefinovaný [46] 9EB[47] 9EB[48]
JFS 255 bajtov ľubovoľný okrem NUL [49] limit nedefinovaný [50] 8EB 512TB až 4PB
Be File System 255 bajtov ľubovoľný okrem NUL [51] limit nedefinovaný [52] 12288 bajtov to 260GiB[53] 256PiB až 2 EiB
NSS ? Záleží na použitom mennom priestore [54] obmedzené iba klientom 8 TiB 8 TiB
NWFS ? ? limit nedefinovaný [55] 4 GiB 1 TiB
ODS5 236 bajtov[56] ? 4096 bajtov[57] 1TB 1TB
VxFS 255 bajtov ľubovoľný okrem NUL [58] limit nedefinovaný [59] 16EB ?
ZFS ? ? ? 1 YiB[60] 16 EiB[61]
Maximálna dĺžka názvu súboru Prípustné znaky v položkách adresára[62] Maximálna dĺžka cesty Maximálna veľkosť súboru Maximálna veľkosť zväzku [63]

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Rich File type metadáta Ukladá vlastníka súboru POSIX riadenie prístupu Časová známka vytvorenia Časová známka posledného prístupu/čítania Časová známka posledného zápisu Časová známka poslednej archivácie Access control listy Bezpečnosť/MAC návestia Hard linky Soft linky Alternate data stream / resource fork
FAT12 Áno [64] Nie Nie Áno Áno Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
FAT16 Áno [65] Nie Nie Áno Áno Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
FAT32 Áno [66] Nie Nie Áno Áno Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
HPFS Áno Áno[67] Nie Áno Áno Nie Nie Nie ? Nie Nie Nie
NTFS Áno Áno Nie[68] Áno Áno Áno Nie Áno ? Áno Áno[69] Áno
HFS+ Čiastočne Áno Áno Áno Áno ? ? Áno ? Áno Áno Áno
FFS Nie Áno Áno Nie Áno Áno Nie Nie Nie Áno Áno Nie
UFS1 Nie [70] Áno Áno Nie Áno Áno Nie Nie [71] Nie [72] Áno Áno Nie
UFS2 Áno [73] Áno Áno Áno Áno Áno Nie Nie [74] Nie [75] Áno Áno Nie
Mac OS X UFS Čiastočne Áno Áno Nie Áno Áno Nie Nie Nie Áno Áno Nie
ext2 Áno [76] Áno Áno Nie Áno Áno Nie Áno ? Áno Áno Nie
ext3 Áno [77] Áno Áno Nie Áno Áno Nie Áno ? Áno Áno Nie
ReiserFS V3 Áno [78] Áno Áno Nie Áno Áno Nie Áno ? Áno Áno Nie
Reiser4 Nie Áno Áno Nie Áno Áno Nie Nie ? Áno Áno Zatiaľ nie
XFS Áno Áno Áno Nie Áno Áno Nie Áno ? Áno Áno Nie
JFS Áno [79] Áno Áno Nie Áno Áno Nie Áno ? Áno Áno Nie
Be File System Áno Áno Áno Áno Nie Nie Nie Nie ? Áno Áno Nie
NSS Áno [80] Áno Áno Áno[81] Áno[82] Áno Áno[83] Áno ? Áno Áno Áno[84]
NWFS Áno [85] Áno ? Áno[86] Áno[87] Áno Áno[88] Áno ? ? ? Áno[89]
ODS5 Áno [90] Áno Áno ? ? ? ? Áno ? Áno Áno[91] Nie
VxFS Áno [92] Áno Áno Áno Áno Áno Nie Áno ? Áno Áno Áno
ZFS ? ? Áno Nie Áno Áno Nie Áno ? Áno Áno ?
Rich File type metadáta Ukladá vlastníka súboru POSIX riadenie prístupu Časová známka vytvorenia Časová známka posledného prístupu/čítania Časová známka posledného zápisu Časová známka poslednej archivácie Access control listy Bezpečnosť/MAC návestia Hard linky Soft linky Alternate data stream / resource fork

Žurnálovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Blokové žurnálovanie Žurnálovanie metadát Rozlišuje veľkosť písmen Zachováva veľkosť písmen Log zmien súboru
FAT12 Nie Nie Nie Nie Nie
FAT16 Nie Nie Nie Nie Nie
FAT32 Nie Nie Nie Nie Nie
HPFS Nie Nie Nie Áno Nie
NTFS Čiastočne[93] Áno Áno[94] Áno Áno
HFS+ Nie ? Áno[95] Áno Nie
FFS Nie Nie Áno Áno Nie
UFS1 Nie Nie Áno Áno Nie
UFS2 Nie Nie Áno Áno Nie
Mac OS X UFS Nie Nie Áno Áno Nie
ext2 Nie Nie Áno Áno Nie
ext3 Áno Áno [96] Áno Áno Nie
ReiserFS V3 Nie Áno Áno Áno Nie
Reiser4 ? Áno Áno Áno Nie
XFS Nie Áno Áno [97] Áno Áno
JFS ? Áno Áno[98] Áno Nie
Be File System Nie Áno Áno Áno ?
NSS ? Áno Áno[99] Áno[100] Áno[101]
NWFS Nie Nie Áno[102] Áno[103] Áno[104]
ODS5 Nie Áno Nie Áno Áno
VxFS Áno Nie Áno Áno Áno
ZFS Nie ? Áno Áno Nie
Blokové žurnálovanie Žurnálovanie metadát Rozlišuje veľkosť písmen Zachováva veľkosť písmen Log zmien súboru

Vlastnosti pomáhajúce predchádzať fragmentácii[upraviť | upraviť zdroj]

Oneskorená alokácia Rozsahy Variabilná veľkosť blokov [105] Subalokácia blokov [106]
FAT12 Nie Nie Nie ?
FAT16 Nie Nie Nie ?
FAT32 Nie Nie Nie ?
HPFS Nie Áno ? ?
NTFS Nie ? ? ?
HFS+ Nie Nie ? ?
FFS Nie Nie Nie ?
UFS1 Nie Nie Nie ?
UFS2 Nie Nie Áno ?
Mac OS X UFS Nie Nie Nie ?
ext2 Nie Nie Nie ?
ext3 Nie Nie ? ?
ReiserFS V3 Nie Nie ? ?
Reiser4 Áno Áno [107] ? ?
XFS Áno Áno ? ?
JFS Nie ? ? ?
Be File System Nie Nie ? ?
NSS Nie Nie Nie Nie
NWFS Nie Nie Nie Áno
ODS5 Nie Nie ? ?
VxFS Nie Áno Nie ?
ZFS Nie ? ? ?
Oneskorená alokácia Rozsahy Variabilná veľkosť blokov [108] Subalokácia blokov [109]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. ^  HFS, staršia verzia HFS+, podporoval iba 31 znakov dlhé názvy súborov; Niektoré staršie aplikácie nepracujú správne s dlhšími názvami.
 2. ^  HFS+ si berie na pomoc escape sekvencie aby umožnil ľubovoľný znak Unicode. Používatelia staršieho softvéru môžu vidieť escape sekvencie namiesto požadovaných znakov.
 3. ^  Divo sa mení v závislosti na veľkosti bloku a fragmentácii skupín alokačných blokov.
 4. ^  Pre súborové systémy s variabilnou veľkosťou alokačnej jednotoky (block/cluster) sa udáva rozsah hodnôt, čo určuje maximálne veľkosti zväzkov pri minimálnej a maximálnej možnej veľkosti alokačnej jednotky (napr. 512 bajtov a 128 KiB pre FAT – čo je rozsah veľkostí klastera umožnený dátovými štruktúrami disku, hoci niektoré ovládače inštalovateľných súborových systémov

a operačné systémy nepodporujú veľkosti klastera väčšie ako 32 KiB).

 1. ^  NTFS access control listy môžu v zásade vyjadriť akékoľvek zásady prístupu, ktoré je možné vyjadriť použitím jednoduchého riadenia prístupu POSIX, ale nie je podporované použitie POSIXového rozhrania bez použitia rozširujúceho softvéru ako Services for UNIX alebo Cygwin.
 2. ^  Logovanie zmien súborov, časová známka poslednej zmeny záznamu a iné metadáta súborového systému sú súčasťou vyčerpávajúceho balíka auditačných možností zabudovaných do NDS/eDirectory s názvom NSure Audit. (Sledovanie udalostí súborového systému pomocou NSure (en))
 3. ^  Kým takéto veľké FAT32 partície po vytvorení fungujú bez problémov, niektoré programy neumožňujú vytvoriť FAT32 partitície väčšie ako 32 GB. Medzi ne sa notoricky radí inštalačný program Windows XP.
 4. ^  ReiserFS má teoretické maximum veľkosti súboru 1 EB, ale „limit cache stránky ho obmedzuje na 8 TB na architektúrach s 32-bitovým int“ [110]
 5. ^  XFS má pod Linuxom 2.4 limit 64 TB na veľkosť súboru a 2 TB na veľkosť súborového systému. Toto obmedzenie neexistuje v systéme IRIX.
 6. ^  Microsoft prvýkrát predstavil FAT32 vo Windows 95 OSR2 (OEM Service Release 2) a potom neskôr vo Windows 98.
 7. ^  IBM predstavil JFS s úvodným uvoľnením AIX Version 3.1 v roku 1990. Tento súborový systém dnes nazývame JFS1. Nový JFS (niekedy nazývaný JFS2), na ktorom bol založený Linuxový port, sa prvýkrát dodával v OS/2 Warp Server for e-Business v roku 1999.
 8. ^  Diskové štruktúry nemajú inherentný limit. Niektoré ovládače Installable File System a operačné systémy však môžu zavádzať vlastné limity. MS-DOS nepodporuje cesty s plnou dĺžkou viac ako 260 bajtov pre FAT12 a FAT16. Windows NT nepodporuje cesty s plnou dĺžkou viac ako 32767 bajtov pre NTFS.
 9. ^  Toto je limit diskových štruktúr. Ovládač HPFS Installable File System pre OS/2 používa horných 5 bitov čísla sektoru zväzku na vlastné účely, čím obmedzuje veľkosť zväzku, s ktorým je schopný pracovať na 64 GiB.
 10. ^  f-node obsahuje pole pre používateľský identifikátor. Toto sa však s výnimkou systému OS/2 Warp Server nepoužíva.
 11. ^  Maximálna kombinovaná dĺžka meno súboru / typ súboru je 236 bajtov; každý komponent má individuálnu maximálnu dĺžku 255 bajtov.
 12. ^  Maximálna dĺžka cesty je 4096 bajtov, ale limity jednotlivých komponentov ho znižujú na 1664 bajtov.
 13. ^  Medzi atribúty Record Management Services (RMS) patria okrem mnohých iných typ záznamu a veľkosť.
 14. ^  O týchto sa hovorí ako o aliasoch.
 15. ^  Nievell to nazýva vlastnosť „multiple data streams“. Publikované špecifikácie uvádzajú, že NWFS dovoľuje 16 atribútov a 10 dátových tokov a NSS dovoľuje neobmedzené množstvo oboch.
 16. ^  Rozlišovanie/zachovávanie veľkosti písmen závisí na klientovi. Windows, DOS a OS/2 nevidia/neudržiavajú rozdiely, zatiaľ čo klienti pristupujúci pomocou NFS alebo AFP môžu.
 17. ^  Publikované špecifikácie uvádzajú, že 128-bitový súborový systém poskytuje do 264 bajtov na opis súborového systému, veľkosti súboru, položiek adresára atď., s teoretickým maximom 2128 bajtov celkom pre opísanie úložných zariadení na stroji.
 18. ^  Isté ovládače Installable File System a operačné systémy nemusia podporovať rozšírené atribúty na FAT12, FAT16 a FAT32. Ovládače súborového systému OS/2 a Windows NT pre FAT12, FAT16 a FAT32 podporujú rozšírené atribúty (s použitím "EA DATA. SF" pseudo-súboru aby sa rezervovali pre ne alokované clustre). Iné ovládače súborových systémov iných operačných systémov nie.
 19. ^  Isté ovládače Installable File System a operačné systémy nemusia podporovať rozšírené atribúty na týchto typoch súborových systémov. Linuxové jadrá skoršie ako 2.6.x buď vyžadujú záplaty aby podporovali rozšírené atribúty alebo ich vôbec nepodporujú.
 20. ^  Na FAT12, FAT16 a FAT32 majú súboru krátke aj dlhé verzie názvov. Toto sú obmedzenia pre dlhé názvy. Krátke názvy sú presne 11 8-bitových znakov dlhé (odsadené sprava medzerami v častiach názvu aj rozšírenia); nesmú obsahovať buď NUL alebo znak 229, ktoré majú oba špeciálny význam (označujú koniec adresára a zmazaný súbor); a počas normálnej prevádzky neobsahujú malé písmená. Isté ovládače Installable File System a operačné systémy nemusia podporovať dlhé názvy. Bez ovládačov od tretích strán, MS-DOS (vrátane Windows 95 a Windows 98 nabootovaných v DOS-režime) poskytuje prístup iba ku krátkym názvom. Ovládače OS/2 pre súborové systémy FAT12 a FAT16 poskytujú prístup iba ku krátkym názvom.
 21. ^  Toto sú obmedzenia samotných diskových adresárových štruktúr. Isté ovládače Installable File System môžu klásť vlastné obmedzenia na názvy súborov a adresárov; a isté ovládače Installable File System a operačné systémy môžu tiež klásť vlastné obmedzenia pre všetky súborové systémy. MS-DOS, Microsoft Windows a OS/2 neumožňujú použitie znakov \ / : ? * " > < | a NUL v názvoch súborov a adresárov na všetkých súborových systémoch. UNIXy a Linux neumožňujú použitie znakov / a NUL v názvoch súborov a adresárov na všetkých súborových systémoch.
 22. ^  V týchto súborových systémoch majú položky adresára "." and ".." zvláštne postavenie. Ich použitie nie je zakázané a v skutočnosti existujú ako normálne položky v diskových adresárových štruktúrach. Sú však povinnými položkami s povinnými hodnotami, ktoré sa automaticky vytvárajú v každom adresári po jeho vytvorení a adresáre bez nich sa považujú za poškodené.
 23. ^  Položky adresárových štruktúr "." a ".." v HPFS, ktoré vidia aplikačné programy sú čiastočne fiktívne, vytvorené ovládačom Installable File System. Disková dátová štruktúra pre adresár neobsahuje položky s týmito názvami, ale namiesto toho používa špeciálnu položku "start". Hoci položky s takýmto názvom nie sú výslovne zakázané, počas normálnej prevádzky ich nie je možné vytvoriť a adresáre s takýmito položkami sa považujú za poškodené.
 24. ^  NSS umožňuje mať viac názvov jedného súboru v oddelených menných priestoroch.
 25. ^  Niektoré metadáta súborov a adresárov uložené na Netware server bez ohľadu na prítomnosť Directory Services, ako časová známka vytvorenia, veľkosť súboru, purge status atď.; a niektoré metadáta súborov a adresárov uložené v NDS/eDirectory, ako povolenia pre súbor/objekt, vlastníctvo atď.
 26. ^  Isté ovládače Installable File System a operačné systémy nemusia rozlišovať veľkosť znakov v názvoch na JFS. OS/2 to nerobí a Linux má možnosť pri montovaní zamedziť rozlišovaniu.
 27. ^  Lokálny čas, časová zóna/UTC ofset a dátum sú odvodené od nastavení času referenčného/jediného timesync zdroja v NDS strome.
 28. ^  Niektoré operačné systémy implementovali rozšírené atribúty ako vrstvu nad UFS1 s paralelným spätným súborom (napr. FreeBSD 4.x).
 29. ^  Access control listy a MAC návestia dostupné ako vlastnosť operačného systému ako vrstva nad rozšírenými atribútmi.
 30. ^  NTFS 5.0 a vyššie môžu vytvárať tzv. junctions, umožňujúce mapovať celé adresáre (ale nie jednotlivé súbory) inde do hierarchie lokálne spravovanej jednotky. Tieto sú implementované ako reparse points, čo umožňuje rozšírenie normálneho procesu rozlíšenia názvov súborov flexibilným spôsobom.
 31. ^  Štandardne vypnuté.
 32. ^  Hoci samotný NTFS podporuje rozlišovanie veľkostí písmen, štandardný ovládač súborového systému vo Windows nemôže vytvoriť súbor, ktorého názov sa odlišuje od existujúceho len veľkosťou znakov z dôvodu kompatibility.
 33. ^  NTFS ukladá všetko, dokonca aj obsah súboru ako metadáta, takže jeho log má bližšie k blokovému žurnálovaniu.
 34. ^  Dátové žurnálovanie je umožnené.
 35. ^  V režime "extents".
 36. ^  Na IRIXe je umožnené špecifikovať "nie".
 37. ^  Variabilná veľkosť blokov sa týka systémov podporujúcich rozličné veľkosti blokov pre jednotlivé súbory. (toto sa podobá na extents ale je mierne odlišná implementačná veľba.) Aktuálna implementácia v UFS2 je len na čítanie.
 38. ^  Suballokácia blokov rozdeľuje úložný priestor do blokov s veľkosťou 4 KB až 64 KB (zvyčajne 8 KB) a ak je celý blok nevyužitý, zvyšok sa rozdelí na 512-bajtové bloky na použitie pre iné, zvyčajne menšie súbory.
 39. ^  Systém Windows dokáže vytvoriť a pracovať so súborovým systémom FAT32 maximálnej veľkosti 30 GB.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]