Portál:Vedy o Zemi

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Portál Index Wikiprojekt Bistro
 
  Portál vied o Zemi  
Zem - vrstvy
Zem - vrstvy

Vedy o Zemi (niekedy označované aj ako geovedy) je zastrešujúci pojem pre vedné disciplíny zaoberajúce sa vývojom, stavbou a zložením jednotlivých sfér Zeme. Členia sa na:

Interdisciplinárne vedy sú meteorológia, klimatológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a paleontológia.


S portálom je momentálne prepojených 3 209 článkov.
Odporúčaný článok uprav

Tektonický zlom alebo tiež dislokácia je geologická krehká diskontinuitná porucha (fraktúra) zemskej kôry, pozdĺž ktorej došlo alebo aj v súčasnosti dochádza k pohybu fraktúrou oddelených horninových blokov. Premiestnenie môže byť len niekoľko milimetrov, ale môže dosahovať veľkosť aj stoviek kilometrov. Rýchlosť pohybu na zlomoch sa môže rôzniť, ale rádovo je niekoľko desiatok milimetrov ročne. V oblastiach aktívnych zlomov, na ktorých boli zaznamenané pohyby v posledných 10 000 rokoch, sa často vyskytujú zemetrasenia.

Zlom oddeľuje dva bloky hornín, ktoré sa pozdĺž neho premiestnili. V priestore je vymedzený zlomovými plochami na ktorých sú často viditeľné stopy po pohybe blokov, tzv. striácie. Na kontakte zlomových plôch dochádza k vzniku tektonických zrkadiel a minerálnych schodov. Obrovské tlaky a trenie spôsobujú rozpad pôvodnej horniny a vznik nových hornín, takzvaných zlomových tektonitov, vo väčších hĺbkach mylonitov a ultramylomitov. Tie majú v dôsledku zvýšenej plasticity vo väčších hĺbkach iný charakter ako tektonity na povrchu.

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho orientovaného napätia postupným prepojovaním malých puklín a prasklín. Väčšie celky týchto trhlín sa nazývajú strižné fraktúry. Významnú úlohu v tomto procese zohráva tlak pórových fluíd. Ak pri zlomovom porušení hornín dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k vytvoreniu takzvanej zlomovej zóny. Šírka a dĺžka tejto zóny, alebo jednotlivých zlomov je priamo úmerná veľkosti pohybov, ktoré na nich nastali.

Minerál mesiaca uprav
Galenit na kremeni, baňa Krušev dol, Madanské rudné pole, Rodopy, Bulharsko.
Vedeli ste uprav
Rozdelenie vied o Zemi uprav
Výročia uprav
2. december
Obrázok týždňa uprav
Najlepšie články uprav
  Chronostratigrafická tabuľka  
Stavba Zeme  
Ostatné portály  

Prírodné a technické vedy, veda a technika


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť


Krajiny a regióny