Portál EÚ pre zdravie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Portál EÚ pre zdravie[1] je oficiálny verejný portál Európskej únie o verejnom zdraví. Obsahuje informácie a údaje o otázkach a činnostiach súvisiacich so zdravím na európskej aj medzinárodnej úrovni. Hlavným cieľom tohto tematického portálu je poskytnúť občanom Európy jednoduchý prístup ku komplexným informáciám o iniciatívach a programoch EÚ v oblasti verejného zdravia. Portál má napomôcť plneniu cieľov EÚ v oblasti verejného zdravia ako dôležitý nástroj na pozitívne ovplyvňovanie správania a podporu neustáleho zlepšovania verejného zdravia vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.

Cieľové publikum[upraviť | upraviť zdroj]

Portál Zdravie EÚ sa orientuje na tých, ktorí chcú mať čerstvé informácie o otázkach s dosahom na ich zdravie, ako aj na tých, ktorí chcú sledovať aktuálny vývoj politík a rozhodnutí prijatých na európskej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Portál je zároveň zdrojom informácií pre profesionálnych zdravotníkov, štátnu správu, tvorcov politík a zainteresované strany. Dodržiava medzinárodne uznávané pravidlá zjednodušovania prístupu pre starších a postihnutých ľudí. Odborným používateľom Portál poskytuje prístup k štatistickým databázam s údajmi o verejnom zdraví.

Zámery[upraviť | upraviť zdroj]

Portál je iniciatívou Programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia 2003 – 2008 a má umožniť širšie zapojenie jednotlivcov, inštitúcií, združení, organizácií a orgánov do sektora zdravotníctva cez podporu konzultácií a účasti. V tomto rámci sa pozornosť sústreďuje na právo európskeho obyvateľstva na jednoduché, jasné a vedecky podložené informácie o opatreniach na ochranu zdravia a prevenciu chorôb. Jedným z hlavných zámerov portálu je uviesť do povedomia, že ľudia sa spolupodieľajú na zodpovednosti za zlepšovanie svojho zdravia. Zvýšené povedomie o rôznych činnostiach a programoch EÚ v oblasti verejného zdravia umožnia širokej verejnosti prispievať k nim a podporovať ich.

Dostupné informácie[upraviť | upraviť zdroj]

Prístup k potrebným informáciám je možný prostredníctvom jednoduchej štruktúry, ktorá predstavuje zdravotné aspekty s dosahom na jednotlivcov a ich prostredie. Každá téma je prepojená s príbuznými vedľajšími témami, kde sa nachádza ucelený súbor informácií a odkazov na politiky a činnosti v Európskej únii. Vnútroštátne politiky na jednotlivé témy možno nájsť v časti venovanej členským štátom. V osobitnej časti sú informácie o príspevkoch európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií k rozvoju verejného zdravia. V niektorých prípadoch vedú na stránku o žiadanej problematike viacvrstvové odkazy. Časti o novinkách, hlavných aktuálnych udalostiach Európy a tlačových správach umožňujú získať aktuálne informácie a zapojiť sa do významných rozhodnutí a udalostí v oblasti zdravotníctva na vnútroštátnej, cezhraničnej a medzinárodnej úrovni. Portál zároveň sprístupňuje legislatívne akty prijaté inštitúciami Spoločenstva a publikácie EÚ s cieľom poskytnúť jednoduchý prístup k cieľom Európskej únie a prostriedkom použitým na ich dosiahnutie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]