Prícestný kanál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prícestný kanál
kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Trnavský kraj
Okres Dunajská Streda
Obec Michal na Ostrove
začiatok Michal na Ostrove
 - poloha Kolónia
 - výška 117 m
 - súradnice 48°02′29″S 17°32′10″V / 48,0415°S 17,5361°V / 48.0415; 17.5361
Ústie Starý Klátovský kanál
 - poloha Michal na Ostrove
 - výška 116 m
 - súradnice 48°03′19″S 17°33′13″V / 48,0553°S 17,5537°V / 48.0553; 17.5537
Dĺžka 2,0 km
Rád toku VI.
Číslo hydronyma 4-21-17-589
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prícestný kanál[1] je vodný kanál v regióne Podunajsko, na území obce Michal na Ostrove v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Ústi do Starého Klátovského kanála. Má dĺžku 2,0 km. Rád toku VI.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa v 117 m n. m. v poľnohospodárskom extraviláne obce Michal na Ostrove 500 m severovýchodne od severného okraja intravilánu časti obce Kolónia[2].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od začiatku až do svojho ústia preteká Prícestný kanál územím obce Michal na Ostrove severovýchodným smerom cez poľnohospodársky extravilán, preteká cez pole Panské a ďalej cez pole Mokré pastviny, v 116 m n. m. ústi do Starého Klátovského kanála ako jeho pravostranný prítok.

Prícestný kanál patrí do okresu Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickej oblasti Podunajská nížina v geomorfologickom celku Podunajská rovina.[3][4] Nemá prítoky.[5][6][7][8]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motivantom názvu vodného toku Prícestný kanál bola charakteristická poloha kanála vzhľadom na cestu, ktorá vedie z časti obce Kolónia severovýchodným smerom k začiatku vodného toku Prícestný kanál a pokračuje popri kanáli z pravej (juhovýchodnej) strany kanála ako poľná cesta až k ústiu kanála. Z apelatíva cesta s významom miestna komunikácia nižšieho rádu bolo po rozšírení o systémovo predĺženú predponu pri-/ prí-, po rozšírení o formant -ný a po kombinácii so všeobecným podstatným menom kanál s významom umelý vodný tok so spevnenými aspoň bokmi utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Prícestný kanál ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[9]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1978[10]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Prícestný kanál je jedinečným hydronymom (august 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy kanálov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-08-08.
  2. Geografické názvy okresu Dunajská Streda A27. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, P-386/1992 z 23.9.1992. 70 s. S. 33, 37, 57, 58, 60. ISBN 80-900509-9-9.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-08-28]
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Prícestného kanála v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-08-27]
  6. Juraj Hladký; Andrej Závodný. Hydronymia Žitného ostrova. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2015. 318 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-8082-840-0. S. 204.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  8. Mária Beláková; Juraj Hladký; Andrej Závodný. Hydronymia Malého Dunaja. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2018. 533 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-568-0167-3. S. 281.
  9. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.3.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 85. Bratislava 1979. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).