Pravá cirkev Ježišova

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kostol Pravej cirkvi Ježišovej v Kuala Lumpur

Pravá cirkev Ježišova (po čínsky 真耶穌教會) je čínska odnož pentekostálneho hnutia - vetvy kresťanstva, ktorá vznikla v prvom desaťročí 20. storočia. Vznik tejto nekonfesnej cirkvi sa datuje do roku 1917 do čínskeho Pekingu.

Súčasným zvoleným predsedom medzinárodnej synody tejto cirkvi je kazateľ Jung-Ťi Lin (林永基傳道). Počet veriacich sa odhaduje na 1,5 milióna na piatich kontinentoch.

Sviatosti[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Prijatie Svätého ducha, preukázané hovorom v jazykoch (glosolália), je záruka nášho dedičstva Kráľovstva nebeského.
  2. Krst vodou je sviatosť na odpustenie hriechov a pre duchovnú obrodu. Krst sa musí odohrať v prírodnej tečúcej vode, napr. v rieke, v mori alebo v prameni. Krstiaca osoba, ktorá už dostala krst vodou a Svätým Duchom, vykoná krst v mene Pána Ježiša Krista. Krstená osoba musí byť úplne ponorená vo vode so sklonenou hlavou a tvárou smerom nadol.
  3. Sviatosťou umývania nôh vstupuje človek do spoločenstva s Ježišom Kristom. Slúži aj ako stále pripomenutie lásky, svätosti, pokory, odpustenia a služby. Každý, kto prijal krstenie vodou, si musí jeho resp. jej nohy nechať umyť v mene Ježiša Krista. Vzájomné umývanie nôh môže prevedené kedykoľvek to je vhodné.
  4. Sväté Prijímanie je sviatosť pripomenutia si smrti Pána Ježiša Krista. Umožňuje nám zúčastniť sa na tele a krvi nášho Pána a byť v spoločenstve s ním, aby sme získali večný život a boli vzkriesení pri Poslednom súde. Tato sviatosť by mala byť vykonávaná tak často ako je možné. Mal by sa použiť iba chlieb z nekvaseného cesta a nekvasené víno
  5. Ježiš Kristus, slovo, ktoré sa stalo telom. Zomrel na kríži, aby vykúpil hriešnikov. Vstal z mŕtvych tretí deň a potom vystúpil na Nebesia. Je jediným Spasiteľom ľudstva, Stvoriteľom Nebies a Zeme a jediným pravým Bohom. Je to boh aj človek v jednej osobe
  6. Svätá Biblia, ktorá sa skladá zo Starého a Nového zákona, a ktorej inšpiráciou je Boh, tá jediná písaná pravda a štandard života kresťana.
  7. Spása je daná milosťou Boha cez vieru. Veriaci sa musí oprieť o pomoc Svätého ducha vo svojej snahe o dosiahnutie svätosti, v uctievaní Boha i v láske k ľuďom.
  8. Skutočná Cirkev Ježišova, založená našim Pánom Ježišom Kristom pomocou Svätého Ducha počas obdobia „neskorého dažďa“ je obnovená skutočná cirkev apoštolského obdobia
  9. Deň Sabatu, siedmy deň týždňa (sobota), je Svätý deň, posvätný a požehnaný Bohom. Pánovou priazňou sa tým sledovala oslava Božieho stvorenia a spásy a s nádejou na večný odpočinok v živote, ktorý príde.
  10. Pánov druhý príchod nastane v Súdny deň. Zostúpi z Nebies, aby súdil svet: pravoverní dostanú večný život, padlých čaká večné zatratenie.