Prehľad o pohybe vlastného imania

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prehľad o pohybe vlastného imania [1] (do roku 2014: prehľad zmien vlastného imania [2]; podľa IFRS: výkaz zmien vlastného imania, staršie podľa IFRS: výkaz o zmenách vo vlastnom imaní - po angl. statement of changes in equity) je súčasť účtovnej závierky, a to podľa slovenských predpisov nepriamo ako súčasť Poznámok a podľa IFRS priamo popri ostatných základných súčastiach.

V prehľade o pohybe vlastného imania sa uvádza stav vlastného imania na začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci na konci bežného účtovného obdobia.

Dôvody zmien vlastného imania sú v členení na:

a) základné imanie zapísané do obchodného registra
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra
c) vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
d) rezervný fond tvorený z kapitálových vkladov
e) ostatné kapitálové vklady
f) oceňovacie rozdiely
g) fondy tvorené zo zisku
h) nerozdelený zisku minulých rokov
i) neuhradená strata minulých rokov
j) účtovný zisk alebo účtovná strata
k) ďalšie zmeny vlastného imania

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. čl. IX Prílohy 1 Opatrenia MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
  2. Príloha 3 Opatrenia MF SR z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva