Prevencia (medicína)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prevencia je predchádzanie chorobám alebo (v trochu širšom zmysle) preventívna starostlivosť, čiže súbor opatrení (a činností) na predchádzanie chorôb, chýb, zranení a ich následkov a udržovanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja.

Rozlišujeme niekoľko typov prevencie:

  • primárna prevencia
  • sekundárna prevencia
  • terciárna prevencia

Primárna prevencia[upraviť | upraviť zdroj]

Primárna prevencia (=tvorivá prevencie, kreatívna prevencia, konštruktívna prevencia, prevencia prvej roviny, prevencia prvej fázy) je prevencia, ktorá sa zameriava:

  • 1. nešpecificky na posilňovanie zdravia, aby sa tak posilnila aj obranyschopnosť jedinca a znížil potenciálny výskyt porúch zdravia
  • 2. na špecifické nebezpečenstvo, čiže profylaxiu znižujúcu riziko výskytu porúch. Typickým príkladom je napríklad očkovanie.

Sekundárna prevencia[upraviť | upraviť zdroj]

Sekundárna prevencia (=prevencia druhej fázy, preventívne zameraná terapia) je súbor opatrení, ktorých cieľom je zabrániť vypuknutiu choroby, ktorú už jedinec prekonal, alebo na zabránenie rozvoja choroby alebo jej komplikáciám, keď je choroba v latentnom štádiu alebo ide o rizikovú osobu. Ako príklad môže slúžiť zmena životosprávy, zákaz fajčenia a pitia alkoholu ako prevencia ďalšieho infarktu myokardu.

Terciárna prevencia[upraviť | upraviť zdroj]

Terciárna prevencia je v podstate zdravotná rehabilitácia.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • KORDAČ, Václav. Vnitřní lékařství - Úvod do oboru a vyšetřovací metody. Praha : Univerzita Karlova, 1989. 60-044-89. (česky)
  • prevencia in: Encyklopédia medicíny