Prezident Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 20:21, 23. marec 2007, ktorú vytvoril Vasiľ (diskusia | príspevky)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Prezident Slovenskej republiky je hlavou Slovenskej republiky. Reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Súčasným prezidentom Slovenskej republiky je Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.

Právomoci prezidenta SR

Štandarda prezidenta Slovenskej republiky

Prezident predovšetkým zastupuje SR navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Túto svoju právomoc môže preniesť na vládu (a doteraz tak urobili všetci slovenskí prezidenti). Prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií. Zvoláva ustanovujúcu schôdzu NRSR. Môže rozpustiť NRSR, podpisuje zákony, vymenúva vládu a ďalších štátnych funkcionárov, sudcov, profesorov, generálov atď. Udeľuje vyznamenania, odpúšťa a zmierňuje tresty, vyhlasuje referendum. Je hlavným veliteľom ozbrojených síl, vypovedá vojnu (na základe rozhodnutia NRSR) a uzatvára mier, nariaďuje mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlasuje vojnový stav alebo výnimočný stav atď.

Voľba prezidenta SR

Spôsob voľby prezidenta je upravený predovšetkým v Ústave SR, v článkoch 101 až 107 a v Zákone 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

Prezidenta SR volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do NRSR. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NRSR alebo aspoň 15 000 občanov, na základe petície. Návrh sa musí odovzdať predsedovi NRSR najneskôr 21 dní od vyhlásenia volieb. Za prezidenta môže byť zvolený každý občan, ktorý je voliteľný do NRSR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.

Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden kandidát nezíska potrebnú väčšinu, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet hlasov.

Zvolený kandidát sa ujíma funkcie zložením sľubu pred Národnou radou SR do rúk predsedu Ústavného súdu SR, napoludnie v deň keď sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta. Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.

Zoznam prezidentov na území Slovenska

Prvá a druhá česko-slovenská republika

Prvá slovenská republika

Povojnová česko-slovenská republika

Československá socialistická republika

Česká a Slovenská Federatívna Republika

Druhá slovenská republika

Pozri aj

Externé odkazy