Primér (nukleové kyseliny)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Primér[1][2][3] (iné názvy: primer,[4] štartér[3]) je:[2][4][5][6][7][8][9][10]

Primér pri replikácii DNA[upraviť | upraviť zdroj]

Primér je úsek ribonukleovej kyseliny (RNA), ktorý zohráva dôležitú úlohu v procese replikácie DNA. Je to krátky reťazec pozostávajúci len z niekoľkých ribonukleotidov – oligonukleotid, na ktorého 3'-OH skupinu dokážu replikačné enzýmy zo skupiny DNA-polymeráz pridávať deoxyribonukleotidy a začať tým tvorbu nového dcérskeho reťazca DNA. DNA-polymerázy totiž dokážu pridávať deoxyribonukeotidy len k už existujúcemu reťazcu nukleovej kyseliny. Preto je primér dôležitý na začiatku procesu vlastnej replikácie DNA.

Primér vzniká pôsobením enzýmu primázy (RNA-primázy). U eukaryotov má primázovú aktivitu (je schopná tvoriť priméry) DNA polymeráza α. Na matrici DNA, ktorá má smer 3'-5' postačí na replikáciu celého vlákna len jeden primér čím vzniká tzv. vedúci reťazec (leading strand). Ale na vlákne so smerom 5'-3' sa nový reťazec DNA syntetizuje v podobe krátkych (1 000 – 2 000 báz) úsekov, tzv. Okazakiho fragmentov, z ktorých syntéza každého začína tvorbou nového primeru. Pri replikácii tohto tzv. zaostávajúceho reťazca (lagging strand) sa teda musí vytvoriť množstvo primérov. Po pripojení niekoľkých deoxyribonukleotidov už primér nemá nijakú funkciu, a tak sa z oboch reťazcov odstráni pôsobením enzýmu ribonukleázy H.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. MIŠÚROVÁ, Eva; SOLÁR, Peter. Molekulová biológia. [s.l.] : Univerzita Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach, 2007. ISBN 978-80-7097-671-5.
  2. a b primér. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
  3. a b LANGOVÁ, T. Anglicko-slovenský slovník medicíny. 2. vydanie. Bratislava: VEDA, 1998. ISBN 80-224-0527-2. s. 444
  4. a b Polymerázová reťazová reakcia - PCR [online]. biopedia.sk, [cit. 2018-02-23]. Dostupné online.
  5. primer. In: McGraw-Hill Education. Dictionary of Bioscience. [s.l.] : McGraw Hill Professional, 2002. 662 s. ISBN 978-0-07-141796-9. S. 494.
  6. primer. In: DECKWER, Monika. RÖMPP Lexikon Biotechnologie und Gentechnik, 2. Auflage, 1999. [s.l.] : Georg Thieme Verlag, 2014 (1999). 878 s. ISBN 978-3-13-179572-4.
  7. primer. In: RÖMPP Lexikon Chemie, 10. Auflage, 1996-1999 (Band 5: Pl - S). [s.l.] : Georg Thieme Verlag, 2014 (1998). 910 s. ISBN 978-3-13-200051-3.
  8. Primer. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
  9. GRIEP, M A. Primer RNA. In: Encyclopedia of Genetics. Ed. Sydney Brenner, Jefferey H. Miller. Vol. 3., M – R. Cambridge, Mass. : Academic Press, 2001. ISBN 978-0-12-227080-2. DOI:10.1006/rwgn.2001.1025 S. 1546 – 1548.
  10. CARTER, John; SAUNDERS, Venetia A.. Virology (Principles and Applications). [s.l.] : John Wiley & Sons, 2007. 358 s. ISBN 978-0-470-02386-0. S. 89.