Process mining

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Process mining (vo voľnom preklade „dolovanie/získavanie procesov“) je technikou procesného riadenia, ktorá umožňuje analýzu podnikových procesov na základe zaznamenaných udalostí. Základnou myšlienkou je získať poznatky zo zaznamenaných udalostí pomocou informačného systému. Process mining má za cieľ zlepšiť získavanie dát tým, že poskytuje techniky a nástroje pre poznávanie procesu, kontroly, dát, organizačných a sociálnych štruktúr zo zaznamenaných udalostí. V priemysle je tiež známy ako Automated Business Process Discovery (ABPD).[1]

Techniky Process mining sa často používajú, ak neexistuje žiaden oficiálny opis procesu, ktorý môže byť získaný inými spôsobmi, alebo keď kvalita existujúcej dokumentácie je sporná. Napríklad, audit smerovania systému riadenia pracovného toku, transakčné záznamy z ERP systému (systém plánovania podnikových zdrojov) a elektronické záznamy pacienta v nemocnici, môžu byť použité k získavaniu modelov popisujúcich procesy, organizácie a produkty. Okrem toho tieto zaznamenané javy / udalosti môžu byť taktiež použité k porovnaniu s predchádzajúcim modelom, či pozorovanou realitou prispôsobenou nejakému perspektívnemu alebo deskriptívnemu modelu.

Process mining vs. iné prístupy k analýze procesov[2][upraviť | upraviť zdroj]

Ako sa Process mining odlišuje od metód:

 1. Business process management
 2. Lean Six Sigma
 3. Data mining
 4. Business intelligence
 5. Simulácia
 6. Big data
 7. Excel

Business process management[upraviť | upraviť zdroj]

Model BPM je často používaný na opis ako opakovane prebieha BPM niekoľkými fázami: navrhovaním, vykonávaním, analyzovaním a v opätovnom navrhovaní procesov. Process mining zapadá do analytickej fázy životného cyklu BPM. Zatiaľ čo tradičné prístupy BPM začínajú modelovaním procesu, Process mining začína pochopením procesov pomocou získavania dát z aktuálnych procesov.

Lean Six Sigma[upraviť | upraviť zdroj]

Process mining ako technológiu je možné využiť v spojitosti so špecifickými metódami zlepšovania procesov. Populárna metóda používaná v praxi je Lean Six Sigma s využívanou metodológiou DMAIC (Define - Definuj, Measure - Meraj, Analyze - Analyzuj, Improve - Zlepšuj, Control - Riaď).

Process mining môže byť použitý v „as-is“ fáze k identifikácii plytvania a príležitostí k zlepšovaniu oveľa rýchlejšie a presnejšie ako by to bolo možné s manuálnym mapovaním procesu. Poskytuje tiež príležitosť k opakovaniu procesnej analýzy a pomáha s controllingom a udržaním prijatých zmien.

Data mining[upraviť | upraviť zdroj]

Data mining je oveľa starší ako Process mining a zriedka sa zameriava na procesy. Process mining, tak ako data mining, využíva dáta ale preskumáva a analyzuje procesné modely aby sme pochopili ako „as-is“ procesy vyzerajú. Z vedeckého hľadiska, Process mining vychádza viac z prístupu BPM ako Data mining.

Business intelligence[upraviť | upraviť zdroj]

Nástroje Business intelligence sa musia vysporiadavať s rovnakými výzvami akými sa zapodieva Process mining pri analýze end-to-end procesov. Napríklad, v prípade Business intelligence je potrebné spojiť dáta z niekoľkých IT systémov, z čoho môže ťažiť Process mining, ktorý takéto dáta využíva.

BI analyzuje špecifické ukazovatele výkonu procesov (KPI), ktoré však neukazujú ako procesy fungujú. Process mining je komplementárny nástroj, ktorý umožňuje analyzovať procesy a zistiť prečo sú ukazovatele KPI mimo stanovené tolerančné hranice.

Simulácie[upraviť | upraviť zdroj]

Zatiaľ čo ľudia si často zamieňajú animácie vytvorené v softvéroch pre Process minig za simuláciu, opak je pravdou. Process mining začína s analýzou súčasnej situácie a automaticky odhaľuje to, ako proces skutočne vyzerá. Simulácia začína s modelom a umožňuje skúmať aletrnatícne „what-if“ scenáre.

Veľká výzva pre simuláciu procesov je to, že pre začiatok je potrebné mať dobrý model zachycujúci skutočnosť. Simulácia v kombinácii s Process mining poskytuje veľkú príležitosť získať lepšiu východziu pozíciu pre simulácie.

Big data[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavným problém metódy Big data je to, že z takto získaných dát ťažko ťažíme pridanú hodnotu. Process mining, ako nová technika analýzy dát, ktorá sa zameriava na procesy poskytuje jasné výhody pre kohokoľvek kto rozumie významu podnikových procesov v kontexte množstva dát, ktoré sa neustále akumulujú.

Excel[upraviť | upraviť zdroj]

MS Excel, prípadne iné tabuľkové editory môžu byť dobrým nástrojom na zodpovedanie už známych otázok. Neposkytujú však možnosť skúmať nové veci, na ktoré by sme inak neprišli. A podobne ako Data mining alebo nástroje Business intelligence, Excel neposkytuje procesnú perspektívu.

Rozdelenie procesov v rámci Process mining[3][upraviť | upraviť zdroj]

Jedna možnosť ako sa dívať na procesy, ktoré môžu byť analyzované, je použitie Porterovej analýzy hodnotového reťazca. Tu je pár príkladov procesov, ktoré boli zanalyzované metódou Process mining:

Primárne procesy[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje niekoľko primárnych procesov, ktoré majú firmy spoločné, napríklad:

 • Procesy predaja (podporované systémom Salesforce)
 • Zákaznícky servis (podporované Sieblovým CRM systémom)
 • Správa materiálu (podporované Skladovým systémom)

Taktiež sú tu procesy, ktoré sú špecifické, pre danú firmu alebo odvetvie, napríklad:

 • Proces žiadania o pôžičku v banke
 • Nariadenia procesov prekladov v EU
 • Diagnóza a proces liečby v nemocnici
 • Nárok na náhradu škody v poisťovni
 • Spracovávanie žiadostí o dotácie vládou
 • Vývoj softvéru pre softvérového partnera

Podporné procesy[upraviť | upraviť zdroj]

Sekundárne procesy sú, napr.:

 • Procesy na oddelení ľudských zdrojov (napr. podporované systémom case managementu)
 • Procesy na oddelení IT (napr. podporované systémom ITSM)
 • Procesy nákupu (napr. podporované ERP systémom)

Procesy používania[upraviť | upraviť zdroj]

Keď spoločnosť predá produkt, je nevyhnutné, aby vedeli ako ho zákazníci využívajú. Napríklad výrobca zdravotníckych zariadení ako Phillips Healthcare chce analyzovať procesy používania röntgenu doktorom, aby zlepšila spoľahlivosť a použiteľnosť ich zariadenia. Ďalší druh procesu v tejto kategórii je takzvaná "zákazníkova jazda" ktorá sleduje, ako zákazníci interagujú so spoločnosťou, cez viacero možných kanálov. Predstavte si, napríklad zákazníka, používajúceho internet banking cez webovú stránku a potom volá na zákaznícku podporu, pretože nevie nájsť potrebnú informáciu, ktorú hľadá.

Procesy dodávateľa[upraviť | upraviť zdroj]

Pre výrobné spoločnosti, ktoré veľmi spoliehajú na externých dodávateľov, ako napríklad automobilové spoločnosti, je často dôležité spolupracovať s ich dodávateľmi už vo fáze výskumu a vývoja a usporiadať ich procesy, aby boli úspešný.

Outsourcované procesy[upraviť | upraviť zdroj]

Zvyšujúce sa číslo podporných procesov je outsourcované špeciálnym firmám, ktoré sú schopné poskytnúť tieto procesy efektívnejšie a za lacnejšie ceny. Napr. IT je často aspoň z časti riadené externými firmami. Iné príklady outsourcingu sú call-centrá, logistické procesy, strážne služby a iné.

Softvér pre process mining[upraviť | upraviť zdroj]

Komerčné nástroje pre process mining:

 • minit[4] je moderný Process Mining softvér vytvorený spoločnosťou Minit j. s. a.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]