Propén

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Propén iným názvom propylén alebo metyl etylén, je alkén zložený z troch atómov uhlíka a šiestich atómov vodíka. Jeho sumárny vzorec je C3H6. Ide o bezfarebný plyn, so slabým zápachom. Používa sa hlavne na výrobu polypropylénu (PP), acetónu (CH3-CO-CH3), kuménu a ďalších organických látok. Vzorec pre propén je C3H5.

Propén
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C3H6
Synonymá Propylén, metyl etylén
Vzhľad Bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 42.081 g·mol−1
Teplota topenia −185.2 °C
Teplota varu −47.6 °C
Hustota 1.81 kg/m3, plyn (1.013 bar, 15 °C)

1.745 kg/m3, plyn (1.013 bar, 25 °C) 613.9 kg/m3, kvapalina

Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.