Preskočiť na obsah

Q kód

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Q kód je zaužívaná trojpísmenová skratka začínajúca písmenom „Q“, ktorá sa používa v rádiokomunikácii na skrátenie a urýchlenie prenosu sady štandardizovaných otázok a odpovedí. Pôvodne sa Q kódy vysielali pomocou telegrafného spojenia (Morseho abecedy), ale používajú sa dodnes hlavne v amatérskej rádiokomunikácii aj v podobe fónických (hlasových) alebo digitálnych (textových) správ.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Originálnu sadu Q kódov vyvinula v roku 1909 britská vláda na použitie v námornej telegrafnej prevádzke pre britské lode a pobrežné stancie. Keďže uľahčovali komunikáciu medzi námornými stanicami bez ohľadu na materský jazyk operátora, rýchlo sa začali používať v medzinárodnom rozsahu.

Dňa 1. júla 1913 vstúpili do platnosti Služobné predpisy, ktoré boli prílohou Tretieho medzinárodného rádiotelegrafického dohovoru a obsahovali 45 Q kódov ako súčasť Zoznamu skratiek používaných v rádiovej komunikácii.

Význam niektorých kódov sa v priebehu vývoja rádiokomunikácií zmenil, dodnes sa však používajú najmä v amatérskej rádiovej prevádzke a v štandardnej frazeológii leteckej rádiovej prevádzky podľa ICAO. Rôzne služby môžu upúšťať od oficiálneho používania niektorých kódov, alebo meniť ich vyznam.

Rozdelenie[upraviť | upraviť zdroj]

Aby sa zamedzilo omylom pri vysielaní Q kódov, volacie značky vysielacích staních sa nezačínajú na písmeno „Q“ alebo sa v nich nepoužívajú trojpísmenové sekvencie začínajúce týmto písmenom („Qxx“). Aby nedošlo k pomiešaniu leteckej a námornej rádiovej prevádzky, používajú sa limitované rozsahy Q kódov:

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Ak kód znamená otázku, vysiela sa s otáznikom („Qxx?“), ak znamená odpoveď, vysiela sa len kód samotný („Qxx“), alebo sa v prípade kladnej odpovede môže pripájať písmeno „C“ (Confirm, „Qxx C“) a v prípade zápornej odpovede písmeno „N“ (Negative, „Qxx N“).

Príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Q kód Otázka Odpoveď
QRA Aký je váš volací znak? Môj volací znak je…
QRB Aká je približná vzdialenosť medzi nami? Vzdialenosť medzi nami je približne… km.
QRG Aký je môj presný kmitočet? Váš presný kmitočet je… kHz.
QTR Aký je presný čas? Presný čas je…

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]