Rádiológia hrudníka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rádiológia hrudníka (angl. „thoracic imaging“) je oblasťou rádiológie, ktorá sa zaoberá zobrazovacou diagnostikou ochorení tejto časti tela. Napriek tomu, že do tejto oblasti patrí i srdce, z dôvodu svojej osobitosti, odlišných vyšetrovacích postupov a anatomickej i diagnostickej zložitosti sa rádiológia srdca (angl. termín „cardiac imaging“) v literatúre i praxi vyčleňuje ako samostatná subšpecializácia.

Rádiológia hrudníka sa ďalej rozdeľuje podľa anatómie, podľa typu ochorení a podľa použitých vyšetrovacích metód.

„Anatomické“ rozdelenie[upraviť | upraviť zdroj]

Rozdelenie je postavené na topografickej anatómii, pričom sa môže podľa literatúry a rádiologickej školy mierne líšiť. Je veľmi užitočné pri opise rádiologickej anatómie, no menej vhodné v praxi, kde jednotlivé choroby či poranenia nie sú striktne obmedzované anatomickými hranicami.

 • rádiológia priedušiek a pľúc
 • rádiológia pleury
 • rádiológia bránice
 • rádiológia hrudnej steny a chrbtice
 • rádiológia mediastína a veľkých ciev (rádiológia priedušnice, pažeráka, perikardu a pod.)

Rozdelenie podľa typu chorôb[upraviť | upraviť zdroj]

Toto rozdelenie je praktické, pretože zachováva systematický prístup a zároveň je dobre použiteľné v klinickej praxi a literatúre. Niektoré ochorenia sú zaraditeľné do viacerých kategórií.

 • infekcie hrudníka
 • zápalové neinfekčné postihnutie hrudníka (alergie, autoimúnne ochorenia)
 • postihnutie cievneho systému hrudníka
 • nádory hrudníka
 • úrazy hrudníka
 • vrodené chyby hrudníka
 • choroby hrudníka vyvolané liekmi, drogami, toxickými látkami a ionizujúcim žiarením

Rozdelenie podľa rádiologických vyšetrovacích metód[upraviť | upraviť zdroj]

 • skiaskopia a skiagrafia hrudníka
 • ultrasonografia hrudníka (USG)
 • vyšetrenie hrudníka počítačovou tomografiou (CT)
 • vyšetrenie hrudníka magnetickou rezonanciou (MRI)
 • vyšetrenie hrudníka pomocou metód nukleárnej medicíny (PET, PET/CT, SPECT, gamagrafia a pod.)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

HANSELL, David M. Imaging of Diseases of the Chest, 5th ed.. [s.l.] : MOSBY, 2010. ISBN 978-0-7234-3496-2. (anglicky)