Rým

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rým je zvuková zhoda dvoch alebo viacerých slabík na istých bodoch veršov, najčastejšie na ich koncoch. Rozsah zhody je v každej národnej poézii odlišný, mení sa aj v rámci jednej národnej literatúry (zmeny závisia od obdobia, literárnej školy, autorov, i od básnického vývinu jednotlivca). Napriek tomu, že rým je predovšetkým zvukovou zhodou, medzi slovami v rýme vzniká širší vzťah, do vzájomného súvisu vstupujú celé slová a ich významy. Do tohto vzťahu niekedy vstupujú aj významy slov v skrytej prítomnosti, teda významy slov, ktoré by sa mohli rýmovať, ale do rýmu nevstúpili. Rým je vertikálnou metaforou, pretože sa v ňom vstupujú do vzťahu slová, ktoré sa obyčajne nespájajú v mimoumeleckých prejavoch. Ich čiastočná podobnosť, nevyhnutná zložka básnickej obraznosti vôbec, je obsiahnutá v podobnom zvuku. Čiastočná zvuková zhoda je tzv. tertium comparationis, ktoré stavia do prirovnania slová na konci veršov.


Združený rým[upraviť | upraviť kód]

O združenom rýme hovoríme vtedy, ak zvuková zhoda slabík na konci veršov sa dá vyjadriť pomocou schémy: „aabb“ (Prvý riadok sa zhoduje s druhým a tretí so štvrtým....).

Obkročný rým[upraviť | upraviť kód]

O obkročnom rýme hovoríme vtedy, ak zvukomalebná zhoda slabík na konci veršov sa dá vyjadriť pomocou schémy: „abba“ (Prvý sa rýmuje s posledným a druhý s tretím alebo sa opakuje)

Striedavý rým[upraviť | upraviť kód]

O striedavom rýme hovoríme vtedy, ak zvukomalebná zhoda slabík na konci veršov sa dá vyjadriť pomocou schémy: „abab“ (Prvý sa rýmuje s tretím a druhý so štvrtým)

Prerývaný rým[upraviť | upraviť kód]

O prerývanom rýme hovoríme vtedy, ak zvukomalebná zhoda slabík na konci veršov sa dá vyjadriť pomocou schémy: „abcb“ (Prvý sa rýmuje s piatym, druhý so štvrtým )

Postupný rým[upraviť | upraviť kód]

O postupnom rýme hovoríme vtedy, ak zvukomalebná zhoda slabík na konci veršov sa dá vyjadriť pomocou schémy: „abcabc“.

Exotický rým[upraviť | upraviť kód]

O exotickom rýme hovoríme ak: sa rýmujú dve slová cudzieho pôvodu alebo má cudzí pôvod aspoň jedno z nich, napr. avantGARDE / budeš mi robiť GARDE?

Gramatický rým[upraviť | upraviť kód]

Zdroje[upraviť | upraviť kód]