Rad Bieleho dvojkríža

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rad bieleho dvojkríža je vyznamenanie zriadené Zákonom NR SR č. 37/1994 z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach.

Rad bieleho dvojkríža sa zapožičiava občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku.

Rad bieleho dvojkríža má dva druhy – občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

Rad I. triedy[upraviť | upraviť zdroj]

Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka.

Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 28 mm. Kríže občianskeho a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.

Kríž občianskeho druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke.

Kríž vojenského druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi.

Veľká radová stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.

Radová hviezda má priemer 100 mm, je razená zo striebra, pozlátená, v priereze mierne oblo profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče, z ktorých najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.

Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.

Laureáti[upraviť | upraviť zdroj]

1995[upraviť | upraviť zdroj]

1997[upraviť | upraviť zdroj]

1998[upraviť | upraviť zdroj]

2000[upraviť | upraviť zdroj]

2001[upraviť | upraviť zdroj]

2002[upraviť | upraviť zdroj]

2003[upraviť | upraviť zdroj]

2004[upraviť | upraviť zdroj]

2005[upraviť | upraviť zdroj]

2006[upraviť | upraviť zdroj]

2007[upraviť | upraviť zdroj]

2008[upraviť | upraviť zdroj]

2009[upraviť | upraviť zdroj]

SVK Rad Bieleho Dvojkriza 2 triedy BAR.svg Rad II. triedy[upraviť | upraviť zdroj]

Insígnie občianskeho a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.

Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.

Radová hviezda má priemer 80 mm, je razená zo striebra, pozlátená, heraldicky stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy. Radová hviezda sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu.

Radová stužka je stvárnená rovnako ako radová stužka I. triedy. Na miniatúre je strieborný olivový veniec.


Laureáti[upraviť | upraviť zdroj]

1994[upraviť | upraviť zdroj]

1996[upraviť | upraviť zdroj]

 • Karol Strmeň, básnik
 • Michael John Novak, krajan
 • Michael Perrin, veľvyslanec Francúzskej republiky
 • Sergej Vladimirovič Jastržembskij, veľvyslanec Ruskej federácie
 • René Victor Franken, veľvyslanec Juhoafrickej republiky
 • Filip Šedivý, veľvyslanec Českej republiky
 • Mihai Dinucu, veľvyslanec Rumunska
 • Maximilian Pammer, veľvyslanec Rakúskej republiky
 • Thang Zhanqing, veľvyslankyňa Čínskej ľudovej republiky
 • Denis Banneel, veľvyslanec Belgického kráľovstva
 • Theodor Russell, veľvyslanec USA
 • Leo Danihels

1997[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ivica Tomič, veľvyslanec Chorvátskej republiky
 • Aydin Sahinbas, Jeho Excelencia, veľvyslanec Tureckej republiky
 • Ján Papánek in memoriam
 • Jerzy Korolec, veľvyslanec Poľskej republiky
 • Heike Zenker, veľvyslankyňa SRN
 • Koloman Sokol, akademický maliar
 • Emanuel Bőhm in memoriam
 • Josef Švejcar in memoriam
 • Georgios Zavvos, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie
 • Edita Gruberová, operná speváčka
 • Ermanno Squadrilli, veľvyslanec Talianskej republiky

1998[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ludwig Hoffmann von Rumerstein, veľký komtúr Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Albrecht Freiher von Boeselager, hlavný špitálnik Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Andrzej Majkowski, zástupca vedúceho Kancelárie prezidenta Poľskej republiky
 • Luigi Dossena, apoštolský nuncius na Slovensku
 • Helmut Liedermann, veľvyslanec Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Jenő Boros, veľvyslanec Maďarskej republiky
 • Ralph R. Johnson, veľvyslanec USA
 • Hugo Gajus Scheltema, veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR
 • Herbert Neumayer, viceprezident Rakúsko-slovenskej spoločnosti
 • John Karch, riaditeľ Slovak American Informational Council
 • Paul Girod, podpredseda Finančného výboru Senátu Francúzskej republiky
 • Jean – Philippe Dovin, vojenský druh, náčelník štábu armád Ozbrojených síl Francúzskej republiky
 • John L. Mica, kongresman USA

1999[upraviť | upraviť zdroj]

2000[upraviť | upraviť zdroj]

2001[upraviť | upraviť zdroj]

 • Gabriele Matzner – Holzerová, veľvyslankyňa Rakúskej republiky
 • Vassilios Ikkossipentarchos, veľvyslanec Helénskej republiky
 • Gheorghe Dinica, veľvyslanec Rumunska
 • Jose Wilson Siguera Camposo, guvernér štátu Tocantins (Brazília)
 • Jani Milčakov, veľvyslanec Bulharskej republiky
 • William V. Roth Jr, bývalý senátor USA
 • Wolfgang Roth, viceprezident Európskej investičnej banky
 • Egone Ratzenberger, diplomat
 • Štefan Osuský, diplomat, in memoriam
 • Gjuro Deželić, veľvyslanec Chorvátskej republiky

2002[upraviť | upraviť zdroj]

 • Estanislao de Grandes Pascual, veľvyslanec španielskeho kráľovstva
 • Mons. Jean Louis Tauran, arcibiskup, tajomník štátneho sekretariátu Svätej stolice pre vzťahy so štátmi
 • Alexander Georgijevič Akseňonok, veľvyslanec Ruskej federácie
 • Miklós Boros, veľvyslanec Maďarskej republiky
 • Henk J. W. Soeters, veľvyslanec Holandského kráľovstva
 • Vladimir Anatolievič Jakovlev, gubernátor Sankt Peterburgu
 • Frank Lambach, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko
 • Fernand Halbart, honorárny konzul SR v Belgickom kráľovstve

2003[upraviť | upraviť zdroj]

2004[upraviť | upraviť zdroj]

 • Viktor Volodymyrovyč Medvedčuk, vedúci administratívy prezidenta Ukrajiny
 • Luca Del Balzo Di Presenzano, veľvyslanec Talianskej republiky
 • Jurij Olexandrovič Rylač, veľvyslanec Ukrajiny
 • Eric van der Linden, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie
 • Rudolf Slánský, veľvyslanec ČR
 • Stan Mikita, bývalý hokejista slovenského pôvodu
 • František Bím, ochranca demokracie, švajčiarsky občan
 • Alois Kubíček, ochranca demokracie, kanadský občan

2005[upraviť | upraviť zdroj]

2006[upraviť | upraviť zdroj]

2007[upraviť | upraviť zdroj]

2008[upraviť | upraviť zdroj]

2009[upraviť | upraviť zdroj]

 • Józef Ciągwa, vedec pedagóg, organizátor krajanského života Slovákov v Poľsku

2010[upraviť | upraviť zdroj]

2013[upraviť | upraviť zdroj]

2014[upraviť | upraviť zdroj]

 • Catherine Ashtonová, vysoká komisárka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (ministerka zahraničných vecí EÚ)

SVK Rad Bieleho Dvojkriza 3 triedy BAR.svg Rad III. triedy[upraviť | upraviť zdroj]

Insígnie občianskeho a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako stuha II. triedy.

Radová stužka je stvárnená ako radová stužka II. triedy. Na miniatúre je bronzový olivový veniec.

Radová stužka sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií.

Laureáti[upraviť | upraviť zdroj]

1998[upraviť | upraviť zdroj]

2000[upraviť | upraviť zdroj]

2001[upraviť | upraviť zdroj]

2002[upraviť | upraviť zdroj]

2003[upraviť | upraviť zdroj]

2004[upraviť | upraviť zdroj]

2005[upraviť | upraviť zdroj]

2006[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ryszard Siwiec, in memoriam, občan Poľskej republiky
 • Alain Pellet, profesor na univerzite Paríž X-Nanterre, expert na medzinárodné právo

2007[upraviť | upraviť zdroj]

2008[upraviť | upraviť zdroj]

2009[upraviť | upraviť zdroj]

2010[upraviť | upraviť zdroj]

2013[upraviť | upraviť zdroj]