Rad Bieleho dvojkríža

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rad bieleho dvojkríža je vyznamenanie zriadené zákonom NR SR č. 37/1994 z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach. Zapožičiava sa občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku.

Rad bieleho dvojkríža má dva druhy – občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

Rad I. triedy[upraviť | upraviť zdroj]

Rad Bieleho dvojkríža 1. triedy vojenského druhu

Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka.

Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA,[1] a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 28 mm. Kríže občianskeho a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.

Kríž občianskeho druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke.

Kríž vojenského druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi.

Veľká radová stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.

Radová hviezda má priemer 100 mm, je razená zo striebra, pozlátená, v priereze mierne oblo profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče, z ktorých najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.

Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.

Laureáti[upraviť | upraviť zdroj]

1995[upraviť | upraviť zdroj]

1997[upraviť | upraviť zdroj]

1998[upraviť | upraviť zdroj]

2000[upraviť | upraviť zdroj]

2001[upraviť | upraviť zdroj]

2002[upraviť | upraviť zdroj]

2003[upraviť | upraviť zdroj]

2004[upraviť | upraviť zdroj]

2005[upraviť | upraviť zdroj]

2006[upraviť | upraviť zdroj]

2007[upraviť | upraviť zdroj]

2008[upraviť | upraviť zdroj]

2009[upraviť | upraviť zdroj]

Rad II. triedy[upraviť | upraviť zdroj]

Insígnie občianskeho a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.

Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.

Radová hviezda má priemer 80 mm, je razená zo striebra, pozlátená, heraldicky stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy. Radová hviezda sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu.

Radová stužka je stvárnená rovnako ako radová stužka I. triedy. Na miniatúre je strieborný olivový veniec.

Laureáti[upraviť | upraviť zdroj]

1994[upraviť | upraviť zdroj]

1996[upraviť | upraviť zdroj]

 • Karol Strmeň, básnik
 • Michael John Novak, krajan
 • Michael Perrin, veľvyslanec Francúzska
 • Sergej Vladimirovič Jastržembskij, veľvyslanec Ruska
 • René Victor Franken, veľvyslanec Juhoafrickej republiky
 • Filip Šedivý, veľvyslanec Česka
 • Mihai Dinucu, veľvyslanec Rumunska
 • Maximilian Pammer, veľvyslanec Rakúska
 • Thang Zhanqing, veľvyslankyňa Číny
 • Denis Banneel, veľvyslanec Belgicka
 • Theodor Russell, veľvyslanec USA
 • Leo Danihels

1997[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ivica Tomič, veľvyslanec Chorvátska
 • Aydin Sahinbas, veľvyslanec Turecka
 • Ján Papánek in memoriam
 • Jerzy Korolec, veľvyslanec Poľska
 • Heike Zenker, veľvyslankyňa SRN
 • Koloman Sokol, akademický maliar
 • Emanuel Bőhm in memoriam
 • Josef Švejcar in memoriam
 • Georgios Zavvos, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie
 • Edita Gruberová, operná speváčka
 • Ermanno Squadrilli, veľvyslanec Talianska

1998[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ludwig Hoffmann von Rumerstein, veľký komtúr Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Albrecht Freiher von Boeselager, hlavný špitálnik Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Andrzej Majkowski, zástupca vedúceho Kancelárie prezidenta Poľska
 • Luigi Dossena, apoštolský nuncius na Slovensku
 • Helmut Liedermann, veľvyslanec Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Jenő Boros, veľvyslanec Maďarska
 • Ralph R. Johnson, veľvyslanec USA
 • Hugo Gajus Scheltema, veľvyslanec Holandska na Slovensku
 • Herbert Neumayer, viceprezident Rakúsko-slovenskej spoločnosti
 • John Karch, riaditeľ Slovak American Informational Council
 • Paul Girod, podpredseda Finančného výboru Senátu Francúzska
 • Jean – Philippe Dovin, vojenský druh, náčelník štábu armád Ozbrojených síl Francúzska
 • John L. Mica, kongresman USA

1999[upraviť | upraviť zdroj]

2000[upraviť | upraviť zdroj]

 • Nurettin Nurkan, veľvyslanec Turecka
 • Lal Dingliana, veľvyslanec Indie – neprevzal

2001[upraviť | upraviť zdroj]

 • Gabriele Matzner – Holzerová, veľvyslankyňa Rakúska
 • Vassilios Ikkossipentarchos, veľvyslanec Grécka
 • Gheorghe Dinica, veľvyslanec Rumunska
 • Jose Wilson Siguera Camposo, guvernér štátu Tocantins (Brazília)
 • Jani Milčakov, veľvyslanec Bulharskay
 • William V. Roth Jr, bývalý senátor USA
 • Wolfgang Roth, viceprezident Európskej investičnej banky
 • Egone Ratzenberger, diplomat
 • Štefan Osuský, diplomat, in memoriam
 • Gjuro Deželić, veľvyslanec Chorvátska

2002[upraviť | upraviť zdroj]

 • Estanislao de Grandes Pascual, veľvyslanec španielska
 • Mons. Jean Louis Tauran, arcibiskup, tajomník štátneho sekretariátu Svätej stolice pre vzťahy so štátmi
 • Alexander Georgijevič Akseňonok, veľvyslanec Ruska
 • Miklós Boros, veľvyslanec Maďarskej republiky
 • Henk J. W. Soeters, veľvyslanec Holandska
 • Vladimir Anatolievič Jakovlev, gubernátor Petrohradu
 • Frank Lambach, veľvyslanec Nemecka
 • Fernand Halbart, honorárny konzul SR v Belgicku

2003[upraviť | upraviť zdroj]

2004[upraviť | upraviť zdroj]

2005[upraviť | upraviť zdroj]

2006[upraviť | upraviť zdroj]

2007[upraviť | upraviť zdroj]

2008[upraviť | upraviť zdroj]

2009[upraviť | upraviť zdroj]

 • Józef Ciągwa, vedec pedagóg, organizátor krajanského života Slovákov v Poľsku

2010[upraviť | upraviť zdroj]

2013[upraviť | upraviť zdroj]

2014[upraviť | upraviť zdroj]

 • Catherine Ashtonová, vysoká komisárka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (ministerka zahraničných vecí EÚ)

Rad III. triedy[upraviť | upraviť zdroj]

Insígnie občianskeho a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako stuha II. triedy.

Radová stužka je stvárnená ako radová stužka II. triedy. Na miniatúre je bronzový olivový veniec. Stužka sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií.

Laureáti[upraviť | upraviť zdroj]

1998[upraviť | upraviť zdroj]

 • Emil Wagner
 • Wendy W. Luersová
 • Meda Mladková
 • Norbert Kinski, radca Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Jacek Baluch, filológ
 • Wojciech Czajka, zástupca riaditeľa Medzinárodného odboru Kancelárie prezidenta Poľska
 • Jerzy Chmielewski, slavista
 • Marek Grela, zástupca vedúceho úradu na MZV PR
 • Jan Komornicki, veľvyslanec Poľska
 • Jadwiga Podrygallo
 • Janusz Siatkowski, profesor slavistiky
 • Henryk Kuč, riaditeľ EXBUD
 • Zenon Bryk, vojenský druh
 • Julian N. Niemczyk, bývalý veľvyslanec USA v ČSSR
 • Paul Friedrich von Fuhrherr

2000[upraviť | upraviť zdroj]

2001[upraviť | upraviť zdroj]

 • Walter Rochel, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie
 • Tuletai Suleimenov veľvyslanec Kazachstanu
 • Peter Paulíček, brazílsky Slovák
 • Anton Hrubý, argentínsky Slovák
 • Daniel Compagnoni, predseda Asociácie Slovakia
 • Lena Jégerová, barónka

2002[upraviť | upraviť zdroj]

 • Josef Byrtus, generálny konzul Českej republiky
 • Malikus Suamin, veľvyslanec Indonézie
 • Sergio de Queiroz Duarte, veľvyslanec Brazílie

2003[upraviť | upraviť zdroj]

 • Margaret Huberová, odchádzajúca veľvyslankyňa Kanady
 • Hervé Marseille, primátor francúzskeho mesta Meudon
 • Georges Koch, zástupca primátora mesta Meudon
 • Magdaléna Hajóssyová, operná speváčka

2004[upraviť | upraviť zdroj]

 • Sir Bernard Schreier
 • Otto Sagner, nemecký kníhkupec

2005[upraviť | upraviť zdroj]

 • generálmajor vo výslužbe Ivan Schwarz
 • Gerard Hendrik Meulensteen, honorárny konzul SR v Holandskom kráľovstve pre oblasť Eindhoven
 • prof. Sir Derek W. Bowett, CBE, QC LLD, FBA
 • Toyojiro Soejima, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska

2006[upraviť | upraviť zdroj]

 • David O’Keeffe, profesor na University College London, expert na právo európskej
 • Ryszard Siwiec, in memoriam, občan Poľskej republiky
 • Alain Pellet, profesor na univerzite Paríž X-Nanterre, expert na medzinárodné právo

2007[upraviť | upraviť zdroj]

 • Corneliu Barborica, slovakista v Rumunsku
 • Joe Veselsky, írsky krajan, účastník protifašistického odboja

2008[upraviť | upraviť zdroj]

 • Eduard Kabát, za propagáciu SR v zahraničí a dlhoročnú činnosť v prospech krajanskej komunity v Argentíne

2009[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ailsa Rosemary May Domanová, aktivistka pri pomoci vdovám veteránov západného odboja

2010[upraviť | upraviť zdroj]

 • Juraj Fatran, propagátor dobrého mena SR v zahraničí
 • Gila Fatranová, propagátorka dobrého mena SR v zahraničí

2013[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ľudomír Molitoris, za činnosť v prospech slovenskej menšiny v Poľsku

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. 522/2008 Z.z.:Zákon z 6. novembera 2008 o štátných vyznamenaních Slovenskej republiky.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]