Redaktor:Erikk77/pieskovisko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Mgr. Branislav Grimm, Proeurópsky nezávislý kandidát NAJ[upraviť | upraviť kód]

Mgr. Branislav Grimm ( 18.apríla 1959, Senica ) je učiteľom, bývalým primátorom mesta Senica.[upraviť | upraviť kód]

Vzdelanie

Branislav Grimm vyštudoval Gymnázium L. Novomeského v Senici(1974 – 1978). V roku 1983 ukončil vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, učiteľ všeobecno - vzdelávacích predmetov pre roč. 5 - 12., slovenský jazyk a literatúra - hudobná výchova. V rokoch 1997 – 2005 absolvoval funkčné štúdia, získal Osvedčenia 1. (1997) i 2. kvalifikačnej o odbornej a pedagogickej spôsobilosti (2005), štúdium Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov Modul riaditeľ (1997) pri Metodickom centre a Štátnom pedagogickom ústave Bratislava.

Aktivizmus

Pôsobil ako učiteľ na Základnej škole v Senici, Sadová ul. (1983 – 1988 ), Základnej škole Mudrochova ul. v Senici, kde pôsobil od roku 1991 vo funkcii riaditeľa školy (1988 – 2008). Počas pedagogickej praxe viedol detský zmiešaný spevácky zbor Hviezdička, s ktorým nahral detské, ľudové piesne v moderných rytmických úpravách na CD zvukové nosiče, nahrával televízne relácie s Majstrom N, zbor mal koncerty i v Taliansku, Rakúsku, Česku. V roku 1991 založil športové hokejové stredisko, so športovými triedami so zameraním na ľadový hokej – HK 91 Senica. Škola pod jeho vedením získala v r. 1993 právnu subjektivitu (1.1.1993). Dlhoročný člen zboru pre občianke záležitosti pri MsÚ v Senici ( 1981 – 1991 ), redakcie Naša Senica, Vzdelávacej a kultúrnej komisie pri MsÚ v Senici, mestských výborov, člen širších poradných zborov ministrov školstva za vtedajšiu Školskú správu Senica. T-Universe, s.r.o., Military Airsoft Senica, .s.r.o. (2008 – 2010). Základná škola Sološnica, zástupca riaditeľa školy ( 2010-2014). Primátor mesta Senica (2014 – 2018). Základná škola Sološnica (2019).

Primátor mesta Senica (2014 – 2018)

Vo funkcii primátora stabilizoval ekonomickú situáciu mesta. Dôraz kládol na rekonštrukciu, obnovu a funkčnosť majetku mesta a jeho zariadení (investovalo sa 6,8 mil. € do majetku mesta). Pri práci presadzoval všestranný rozvoj mesta, čestnosť, svedomitosť, pracovitosť, odbornosť, dodržiavanie zákonnosti, spoluprácu, hrdosť na históriu i súčasnosť Senice. Progres vývoja finančnej stability ocenil v r. 2017 Inštitút INEKO - 6.miesto v tabuľke ,,Skokan roka “ v rámci miest Slovenska. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť udelila Pečať rozvoja obcí a miest za investovanie do rozvoja majetku v prospech občanov. Transparenty International Slovensko v hodnotení 100 najväčších miest v roku 2018 zardaili Senicu na 43.miesto. Člen Rady ZMOS a predseda Sekcie pre školstvo, kultúru a šport (2014 - 2018). Zastupoval ZMOS na rokovaniach s ministerstvom školstva, vo Výbore pre deti a mládež pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Bol pozorovateľom za ZMOS v monitorovacom výbore pre projekty Interreg VA SR-AT 2014-2020. Členom pracovnej delegácie ZMOS na zasadnutí Európskeho parlamentu v Bruseli. ( 2016).

Osobný život

Ženatý, otec dvoch samostatne zárobkových synov. Býva v Senici. Aktívny hudobník – Senická heligónka, hudobná skupina Oáza. Hrá na hudobných nástrojov – klavír, bicie, klarinet, gitara. Záľuby – najmä kultúra - hudba, šport, história. Dorozumie sa popri českom jazyku, rusky a nemecky. Politicky nezávislý, nebol nikdy politicky organizovaný.