Redaktor:Lišiak/Šablóny

  z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

  Monografia[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Priezvisko = 
   | Meno = 
   | OdkazNaAutora = 
   | Rok = 
   | Titul = 
   | Diel = 
   | URL = 
   | Vydanie = 
   | Miesto = 
   | Vydavateľ = 
   | Strany = 
   | ISBN = 
   | DátumPrístupu = 
  }}</ref>

  Príspevok/kapitola v kolektívnej monografii[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Priezvisko = 
   | Meno = 
   | OdkazNaAutora = 
   | Rok = 
   | Príspevok = 
   | URL = 
   | PriezviskoEditora1 = 
   | MenoEditora1 = 
   | OdkazNaEditora1 = 
   | PriezviskoEditora2 = 
   | MenoEditora2 = 
   | OdkazNaEditora2 = 
   | Titul = 
   | Diel = 
   | Vydanie = 
   | Miesto = 
   | Vydavateľ = 
   | Strany = 
   | ISBN = 
   | DátumPrístupu = 
  }}</ref>

  Príspevok v periodiku[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Priezvisko = 
   | Meno = 
   | OdkazNaAutora = 
   | Rok = 
   | Titul = 
   | URL = 
   | Periodikum = 
   | Miesto = 
   | Vydavateľ = 
   | DátumVydania = 
   | Ročník = 
   | Číslo = 
   | Strany = 
   | ISSN = 
   | DOI = 
   | DátumPrístupu = 
  }}</ref>

  Heslo v encyklopédii/slovníku[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Priezvisko = 
   | Meno = 
   | OdkazNaAutora = 
   | Heslo = 
   | URL = 
   | PriezviskoEditora1 = 
   | MenoEditora1 = 
   | OdkazNaEditora1 = 
   | PriezviskoEditora2 = 
   | MenoEditora2 = 
   | OdkazNaEditora2 = 
   | PriezviskoEditora3 = 
   | MenoEditora3 = 
   | OdkazNaEditora3 = 
   | Rok = 
   | Titul = 
   | Diel = 
   | Vydanie = 
   | Miesto = 
   | Vydavateľ = 
   | Strany = 
   | ISBN = 
   | DátumPrístupu = 
  }}</ref>

  Webová stránka[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Priezvisko = 
   | Meno = 
   | OdkazNaAutora = 
   | Rok = 
   | Titul = 
   | URL = 
   | Miesto = 
   | Vydavateľ = 
   | DátumVydania = 
   | DátumPrístupu = 
  }}</ref>

  Obvyklé bibliografické odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  Slovník súčasného slovenského jazyka[upraviť | upraviť zdroj]

  Diel A – G (2006)[upraviť | upraviť zdroj]

  Excerpty dostupné cez Google Knihy.
  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | URL = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=<heslo>&d=sssj
   | PriezviskoEditora1 = Buzássyová
   | MenoEditora1 = Klára
   | PriezviskoEditora2 = Jarošová
   | MenoEditora2 = Alexandra
   | OdkazNaEditora2 = Alexandra Jarošová
   | Rok = 2006
   | Titul = [[Slovník súčasného slovenského jazyka]]
   | Diel = A{{--}}G
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | ISBN = 80-224-0932-4
   | DátumPrístupu = 
  }}</ref>

  Diel H – L (2011)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | URL = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=<heslo>&d=sssj
   | PriezviskoEditora1 = Jarošová
   | MenoEditora1 = Alexandra
   | OdkazNaEditora1 = Alexandra Jarošová
   | PriezviskoEditora2 = Buzássyová
   | MenoEditora2 = Klára
   | Rok = 2011
   | Titul = [[Slovník súčasného slovenského jazyka]]
   | Diel = H{{--}}L
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | ISBN = 978-80-224-1172-1
   | DátumPrístupu = 
  }}</ref>

  Diel M – N (2015)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | URL = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=<heslo>&d=sssj
   | PriezviskoEditora = Jarošová
   | MenoEditora = Alexandra
   | OdkazNaEditora = Alexandra Jarošová
   | Rok = 2015
   | Titul = [[Slovník súčasného slovenského jazyka]]
   | Diel = M{{--}}N
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | ISBN = 978-80-224-1485-2
   | DátumPrístupu = 
  }}</ref>

  Diel O – Pn (2021)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Jarošová
   | MenoEditora = Alexandra
   | OdkazNaEditora = Alexandra Jarošová
   | Rok = 2021
   | Titul = [[Slovník súčasného slovenského jazyka]]
   | Diel = O{{--}}Pn
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | ISBN = 978-80-224-1901-7
  }}</ref>

  Krátky slovník slovenského jazyka (2020)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora1 = Kačala
   | MenoEditora1 = Ján
   | PriezviskoEditora2 = Pisárčiková
   | MenoEditora2 = Mária
   | PriezviskoEditora3 = Považaj
   | MenoEditora3 = Matej
   | Rok = 2020
   | Titul = [[Krátky slovník slovenského jazyka]]
   | Vydanie = 5., dopl. a uprav.
   | Miesto = Martin
   | Vydavateľ = [[Matica slovenská]]
   | Strana = 
   | ISBN = 978-80-8128-261-4
   | Citát = 
  }}</ref>

  Stručný etymologický slovník slovenčiny (2015)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko = Králik
   | Meno = Ľubor
   | Rok = 2015
   | Titul = [[Stručný etymologický slovník slovenčiny]]
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | ISBN = 978-80-224-1493-7
   | Citát = 
  }}</ref>

  Veľký slovník cudzích slov (2008)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | heslo = 
   | Priezvisko = Šaling
   | Meno = Samo
   | Priezvisko2 = Ivanová-Šalingová
   | Meno2 = Mária
   | Priezvisko3 = Maníková
   | Meno3 = Zuzana
   | Rok = 2008
   | Titul = [[Veľký slovník cudzích slov]]
   | Vydanie = 5., revid. a dopl.
   | Vydavateľ = Samo
   | Miesto = Bratislava; Prešov
   | Strana = 
   | ISBN = 978-80-89123-07-0
   | Citát = 
  }}</ref>

  Slovník cudzích slov : akademický (2005)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | URL = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=<heslo>&d=scs
   | PriezviskoEditora1 = Balážová
   | MenoEditora1 = Ľubica
   | PriezviskoEditora2 = Bosák
   | MenoEditora2 = Ján
   | Rok = 2005
   | Titul = [[Slovník cudzích slov: akademický|Slovník cudzích slov : akademický]]
   | Vydanie = 2., dopl. a preprac.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá]]
   | Strana = 
   | ISBN = 80-10-00381-6
   | DátumPrístupu = 
  }}</ref>

  Pravidlá slovenského pravopisu (2013)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | URL = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=<heslo>&d=psp
   | PriezviskoEditora = Považaj
   | MenoEditora = Matej
   | Rok = 2013
   | Titul = [[Pravidlá slovenského pravopisu]]
   | Vydanie = 4., nezm.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | ISBN = 978-80-224-1331-2
   | DátumPrístupu = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Slovenský náučný slovník[upraviť | upraviť zdroj]

  Diel prvý A—D (1932)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Bujnák
   | MenoEditora = Pavel
   | OdkazNaEditora = Pavel Bujnák
   | Rok = 1932
   | Titul = [[Slovenský náučný slovník|Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch]]
   | Diel = Diel prvý A—D
   | Vydanie = 
   | Miesto = Bratislava; Praha
   | Vydavateľ = »Litevna« Literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Diel druhý E—M (1932)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Bujnák
   | MenoEditora = Pavel
   | OdkazNaEditora = Pavel Bujnák
   | Rok = 1932
   | Titul = [[Slovenský náučný slovník|Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch]]
   | Diel = Diel druhý E—M
   | Vydanie = 
   | Miesto = Bratislava; Praha
   | Vydavateľ = »Litevna« Literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Diel tretí N—Ž (1932)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Bujnák
   | MenoEditora = Pavel
   | OdkazNaEditora = Pavel Bujnák
   | Rok = 1932
   | Titul = [[Slovenský náučný slovník|Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch]]
   | Diel = Diel tretí N—Ž
   | Vydanie = 
   | Miesto = Bratislava; Praha
   | Vydavateľ = »Litevna« Literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Malá československá encyklopedie[upraviť | upraviť zdroj]

  I. svazek A – Č (1984)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Říman
   | MenoEditora = Josef
   | Rok = 1984
   | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
   | Diel = I. svazek A{{--}}Č
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Praha
   | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  II. svazek D – CH (1984)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Říman
   | MenoEditora = Josef
   | Rok = 1985
   | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
   | Diel = II. svazek D{{--}}CH
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Praha
   | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  III. svazek I – L (1986)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Říman
   | MenoEditora = Josef
   | Rok = 1986
   | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
   | Diel = III. svazek I{{--}}L
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Praha
   | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  IV. svazek M – Pol (1986)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Říman
   | MenoEditora = Josef
   | Rok = 1986
   | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
   | Diel = IV. svazek M{{--}}Pol
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Praha
   | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  V. svazek Pom – S (1987)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Říman
   | MenoEditora = Josef
   | Rok = 1987
   | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
   | Diel = V. svazek Pom{{--}}S
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Praha
   | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  VI. svazek Š – Ž (1987)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Říman
   | MenoEditora = Josef
   | Rok = 1987
   | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
   | Diel = VI. svazek Š{{--}}Ž
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Praha
   | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Malá encyklopédia Slovenska (1987)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora1 = Vladár
   | MenoEditora1 = Jozef 
   | PriezviskoEditora2 = Beňko
   | MenoEditora2 = Ján
   | PriezviskoEditora3 = Blech
   | MenoEditora3 = Richard
   | OdkazNaEditora3 = Richard Blech
   | PriezviskoEditora4 = Kováč
   | MenoEditora4 = Rudolf
   | PriezviskoEditora5 = Takácsová
   | MenoEditora5 = Andrea
   | PriezviskoEditora6 = Žišková-Moroňová
   | MenoEditora6 = Katarína
   | Rok = 1987
   | Titul = Malá encyklopédia Slovenska : AŽ
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Malá slovenská encyklopédia (1993)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Prociková
   | MenoEditora = Anna
   | Rok = 1993
   | Titul = [[Malá slovenská encyklopédia]]
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied]]; Goldpress Publishers
   | Strana = 
   | ISBN = 80-85584-12-3
   | Citát = 
  }}</ref>

  Encyklopédia archeológie (1986)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko = Novotný
   | Meno = Bohuslav 
   | Spoluautori = a kol.
   | Rok = 1986
   | Titul = [[Encyklopédia archeológie]]
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Encyklopedie dějin starověku (2008)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Priezvisko = 
   | Meno = 
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora1 = Marek
   | MenoEditora1 = Václav
   | PriezviskoEditora2 = Oliva
   | MenoEditora2 = Pavel
   | PriezviskoEditora3 = Charvát
   | MenoEditora3 = Petr
   | Rok = 2008
   | Titul = Encyklopedie dějin starověku
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Libri]]
   | Strana = 
   | ISBN = 978-80-7277-201-8
   | Citát = 
  }}</ref>

  Encyklopedie dějin novověku 1492—1815 (2005)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Hroch
   | MenoEditora = Miroslav
   | Rok = 2005
   | Titul = Encyklopedie dějin novověku 1492—1815
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Libri]]
   | Strana = 
   | ISBN = 80-7277-246-5
   | Citát = 
  }}</ref>

  Encyklopedie moderní historie (1999)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko1 = Pečenka
   | Meno1 = Marek
   | Priezvisko2 = Luňák
   | Meno2 = Petr
   | Priezvisko3 = Hrbek
   | Meno3 = Jaroslav
   | Priezvisko4 = Litera
   | Meno4 = Bohuslav
   | Priezvisko5 = Mareš
   | Meno5 = Petr
   | Priezvisko6 = Nechvátal
   | Meno6 = Martin
   | Priezvisko7 = Žaloudek
   | Meno7 = Karel
   | Rok = 1999
   | Titul = [[Encyklopedie moderní historie]]
   | Vydanie = 3.
   | Miesto = Praha
   | Vydavateľ = [[Libri]]
   | Strana = 
   | ISBN = 978-80-85983-95-1
   | Citát = 
  }}</ref>

  Politické Slovensko : Encyklopedická príručka (2019)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko = Šútovec
   | Meno = Milan
   | Rok = 2019
   | Titul = Politické Slovensko : Encyklopedická príručka : Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti
   | Vydanie = 1. slov.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = Vydavateľstvo SLOVART
   | Strana = 
   | ISBN = 978-80-556-3894-2
  }}</ref>

  Vojenský terminologický a výkladový slovník (c2004)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko1 = Vallo
   | Meno1 = Dušan
   | OdkazNaAutora1 = Dušan Vallo
   | Spoluautori = a kol.
   | Rok = c2004
   | Titul = Vojenský terminologický a výkladový slovník
   | Vydanie = 
   | Miesto = [s. l.]
   | Vydavateľ = Ing. Ivan Kvasnica
   | Strana = 
   | ISBN = 80-89018-63-7
   | DátumPrístupu = 
  }}</ref>

  Filozofický slovník (1965)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora1 = Judin
   | MenoEditora1 = P. F.
   | PriezviskoEditora2 = Rozentaľ
   | MenoEditora2 = M. M.
   | Rok = 1965
   | Titul = Filozofický slovník
   | Vydanie = 1. (upr. a dopl.)
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = Vydavateľstvo politickej literatúry
   | Strana = 
  }}</ref>

  Filosofický slovník (2002)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Priezvisko = 
   | Meno = 
   | OdkazNaAutora = 
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora1 = Horyna
   | MenoEditora1 = Břetislav
   | PriezviskoEditora2 = Štěpán
   | MenoEditora2 = Jan
   | PriezviskoEditora3 = Blecha
   | MenoEditora3 = Ivan
   | PriezviskoEditora4 = Šaradín
   | MenoEditora4 = Pavel
   | Rok = 2002
   | Titul = Filosofický slovník
   | Vydanie = 2. oprav. a rozš.
   | Miesto = Olomouc
   | Vydavateľ = Nakladatelství Olomouc
   | Strana = 
   | ISBN = 80-7182-064-4
  }}</ref>

  Encyklopédia literárnych diel (1989)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Knězek
   | MenoEditora = Libor
   | Rok = 1989
   | Titul = Encyklopédia literárnych diel
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Encyklopédia spisovateľov sveta (1987)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Juríček
   | MenoEditora = Ján
   | Rok = 1987
   | Titul = Encyklopédia spisovateľov sveta
   | Vydanie = 3., preprac. a dopl.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Encyklopédia slovenských spisovateľov[upraviť | upraviť zdroj]

  1. zväzok: A – O (1984)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko = Rosenbaum
   | Meno = Karol
   | OdkazNaAutora = [[Karol Rosenbaum]]
   | Spoluautori = a kol.
   | Rok = 1984
   | Titul = [[Encyklopédia slovenských spisovateľov]]
   | Diel = 1. zväzok: A{{--}}O
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  2. zväzok: P – Ž (1984)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko = Rosenbaum
   | Meno = Karol
   | OdkazNaAutora = [[Karol Rosenbaum]]
   | Spoluautori = a kol.
   | Rok = 1984
   | Titul = [[Encyklopédia slovenských spisovateľov]]
   | Diel = 2. zväzok: P{{--}}Ž
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Malá encyklopédia žurnalistiky (1982)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Jacz
   | MenoEditora = Ľudovít
   | Rok = 1982
   | Titul = [[Malá encyklopédia žurnalistiky]]
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Encyklopédia dramatických umení Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

  1 A-L (1989)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora1 = Blech
   | MenoEditora1 = Richard
   | OdkazNaEditora1 = Richard Blech
   | PriezviskoEditora2 = Kudolániová
   | MenoEditora2 = Ľubica
   | PriezviskoEditora3 = Štúrová
   | MenoEditora3 = Nelly
   | OdkazNaEditora3 = Nelly Štúrová
   | PriezviskoEditora4 = Žiláková
   | MenoEditora4 = Milota
   | Rok = 1989
   | Titul = [[Encyklopédia dramatických umení Slovenska]]
   | Diel = 1 A-L
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | ISBN = 80-224-0000-9
   | Citát = 
  }}</ref>

  2 M-Ž (1990)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora1 = Blech
   | MenoEditora1 = Richard
   | OdkazNaEditora1 = Richard Blech
   | PriezviskoEditora2 = Kudolániová
   | MenoEditora2 = Ľubica
   | PriezviskoEditora3 = Štúrová
   | MenoEditora3 = Nelly
   | OdkazNaEditora3 = Nelly Štúrová
   | PriezviskoEditora4 = Žiláková
   | MenoEditora4 = Milota
   | Rok = 1990
   | Titul = [[Encyklopédia dramatických umení Slovenska]]
   | Diel = 2 M-Ž
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | ISBN = 80-224-0001-7
   | Citát = 
  }}</ref>

  Malá encyklopédia filmu (1974)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko1 = Blech
   | Meno1 = Richard
   | OdkazNaAutora1 = Richard Blech
   | Priezvisko2 = Brož
   | Meno2 = Jaroslav
   | Priezvisko3 = Frída
   | Meno3 = Myrtil
   | Priezvisko4 = Hepner
   | Meno4 = Ivo
   | Priezvisko5 = Jurík
   | Meno5 = Marián
   | Priezvisko6 = Smejkal
   | Meno6 = Zdeněk
   | Priezvisko7 = Vraštiak
   | Meno7 = Štefan
   | Rok = 1974
   | Titul = [[Malá encyklopédia filmu|Malá encyklopédia filmu : Zahraničná tvorba]]
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor|Obzor]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Encyklopédia filmu (1993)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko1 = Blech
   | Meno1 = Richard
   | OdkazNaAutora1 = Richard Blech
   | Priezvisko2 = Dzurek
   | Meno2 = Július
   | Priezvisko3 = Mihálik
   | Meno3 = Peter
   | OdkazNaAutora3 = Peter Mihálik (filmový teoretik)
   | Priezvisko4 = Miháliková
   | Meno4 = Gizela 
   | Priezvisko5 = Vraštiak
   | Meno5 = Štefan
   | Priezvisko6 = Taussig
   | Meno6 = Pavel
   | Rok = 1993
   | Titul = Encyklopédia filmu
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
   | Strana = 
   | ISBN = 80-215-0219-3
   | Citát = 
  }}</ref>

  Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu (1982)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Priezvisko = 
   | Meno = 
   | Heslo = 
   | PriezviskoEditora = Perútka
   | MenoEditora = Jaromír
   | Rok = 1982
   | Titul = Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu
   | Vydanie = 1.
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Príručný pedagogický lexikon (c1943)[upraviť | upraviť zdroj]

  Diel I.[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko = Čečetka
   | Meno = Juraj
   | Rok = c1943
   | Titul = Príručný pedagogický lexikon
   | Diel = I.
   | Miesto = Turčiansky Svätý Martin
   | Vydavateľ = Kompas
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Diel II.[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Priezvisko = Čečetka
   | Meno = Juraj
   | Rok = c1943
   | Titul = Príručný pedagogický lexikon
   | Diel = II.
   | Miesto = Turčiansky Svätý Martin
   | Vydavateľ = Kompas
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  Pedagogická encyklopédia Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

  I. zväzok A – O (1984)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Rok = 1984
   | Titul = [[Pedagogická encyklopédia Slovenska]]
   | Diel = I. zväzok A{{--}}O
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>

  II. zväzok P – Ž (1985)[upraviť | upraviť zdroj]

  <ref>{{Citácia Harvard
   | Heslo = 
   | Rok = 1985
   | Titul = [[Pedagogická encyklopédia Slovenska]]
   | Diel = II. zväzok P{{--}}Ž
   | Miesto = Bratislava
   | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
   | Strana = 
   | Citát = 
  }}</ref>