Preskočiť na obsah

Redaktor:Lišiak/Šablóny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Monografia[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Priezvisko = 
 | Meno = 
 | OdkazNaAutora = 
 | Rok = 
 | Titul = 
 | Diel = 
 | URL = 
 | Vydanie = 
 | Miesto = 
 | Vydavateľ = 
 | Strany = 
 | ISBN = 
 | DátumPrístupu = 
}}</ref>

Príspevok/kapitola v kolektívnej monografii[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Priezvisko = 
 | Meno = 
 | OdkazNaAutora = 
 | Rok = 
 | Príspevok = 
 | URL = 
 | PriezviskoEditora1 = 
 | MenoEditora1 = 
 | OdkazNaEditora1 = 
 | PriezviskoEditora2 = 
 | MenoEditora2 = 
 | OdkazNaEditora2 = 
 | Titul = 
 | Diel = 
 | Vydanie = 
 | Miesto = 
 | Vydavateľ = 
 | Strany = 
 | ISBN = 
 | DátumPrístupu = 
}}</ref>

Príspevok v periodiku[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Priezvisko = 
 | Meno = 
 | OdkazNaAutora = 
 | Rok = 
 | Titul = 
 | URL = 
 | Periodikum = 
 | Miesto = 
 | Vydavateľ = 
 | DátumVydania = 
 | Ročník = 
 | Číslo = 
 | Strany = 
 | ISSN = 
 | DOI = 
 | DátumPrístupu = 
}}</ref>

Heslo v encyklopédii/slovníku[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Priezvisko = 
 | Meno = 
 | OdkazNaAutora = 
 | Heslo = 
 | URL = 
 | PriezviskoEditora1 = 
 | MenoEditora1 = 
 | OdkazNaEditora1 = 
 | PriezviskoEditora2 = 
 | MenoEditora2 = 
 | OdkazNaEditora2 = 
 | PriezviskoEditora3 = 
 | MenoEditora3 = 
 | OdkazNaEditora3 = 
 | Rok = 
 | Titul = 
 | Diel = 
 | Vydanie = 
 | Miesto = 
 | Vydavateľ = 
 | Strany = 
 | ISBN = 
 | DátumPrístupu = 
}}</ref>

Webová stránka[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Priezvisko = 
 | Meno = 
 | OdkazNaAutora = 
 | Rok = 
 | Titul = 
 | URL = 
 | Miesto = 
 | Vydavateľ = 
 | DátumVydania = 
 | DátumPrístupu = 
}}</ref>

Obvyklé bibliografické odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Slovník súčasného slovenského jazyka[upraviť | upraviť zdroj]

Diel A – G (2006)[upraviť | upraviť zdroj]

Excerpty dostupné cez Google Knihy.
<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | URL = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=<heslo>&d=sssj
 | PriezviskoEditora1 = Buzássyová
 | MenoEditora1 = Klára
 | PriezviskoEditora2 = Jarošová
 | MenoEditora2 = Alexandra
 | OdkazNaEditora2 = Alexandra Jarošová
 | Rok = 2006
 | Titul = [[Slovník súčasného slovenského jazyka]]
 | Diel = A{{--}}G
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | ISBN = 80-224-0932-4
 | DátumPrístupu = 
}}</ref>

Diel H – L (2011)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | URL = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=<heslo>&d=sssj
 | PriezviskoEditora1 = Jarošová
 | MenoEditora1 = Alexandra
 | OdkazNaEditora1 = Alexandra Jarošová
 | PriezviskoEditora2 = Buzássyová
 | MenoEditora2 = Klára
 | Rok = 2011
 | Titul = [[Slovník súčasného slovenského jazyka]]
 | Diel = H{{--}}L
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | ISBN = 978-80-224-1172-1
 | DátumPrístupu = 
}}</ref>

Diel M – N (2015)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | URL = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=<heslo>&d=sssj
 | PriezviskoEditora = Jarošová
 | MenoEditora = Alexandra
 | OdkazNaEditora = Alexandra Jarošová
 | Rok = 2015
 | Titul = [[Slovník súčasného slovenského jazyka]]
 | Diel = M{{--}}N
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | ISBN = 978-80-224-1485-2
 | DátumPrístupu = 
}}</ref>

Diel O – Pn (2021)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Jarošová
 | MenoEditora = Alexandra
 | OdkazNaEditora = Alexandra Jarošová
 | Rok = 2021
 | Titul = [[Slovník súčasného slovenského jazyka]]
 | Diel = O{{--}}Pn
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | ISBN = 978-80-224-1901-7
}}</ref>

Krátky slovník slovenského jazyka (2020)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora1 = Kačala
 | MenoEditora1 = Ján
 | PriezviskoEditora2 = Pisárčiková
 | MenoEditora2 = Mária
 | PriezviskoEditora3 = Považaj
 | MenoEditora3 = Matej
 | Rok = 2020
 | Titul = [[Krátky slovník slovenského jazyka]]
 | Vydanie = 5., dopl. a uprav.
 | Miesto = Martin
 | Vydavateľ = [[Matica slovenská]]
 | Strana = 
 | ISBN = 978-80-8128-261-4
 | Citát = 
}}</ref>

Stručný etymologický slovník slovenčiny (2015)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko = Králik
 | Meno = Ľubor
 | Rok = 2015
 | Titul = [[Stručný etymologický slovník slovenčiny]]
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | ISBN = 978-80-224-1493-7
 | Citát = 
}}</ref>

Veľký slovník cudzích slov (2008)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | heslo = 
 | Priezvisko = Šaling
 | Meno = Samo
 | Priezvisko2 = Ivanová-Šalingová
 | Meno2 = Mária
 | Priezvisko3 = Maníková
 | Meno3 = Zuzana
 | Rok = 2008
 | Titul = [[Veľký slovník cudzích slov]]
 | Vydanie = 5., revid. a dopl.
 | Vydavateľ = Samo
 | Miesto = Bratislava; Prešov
 | Strana = 
 | ISBN = 978-80-89123-07-0
 | Citát = 
}}</ref>

Slovník cudzích slov : akademický (2005)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | URL = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=<heslo>&d=scs
 | PriezviskoEditora1 = Balážová
 | MenoEditora1 = Ľubica
 | PriezviskoEditora2 = Bosák
 | MenoEditora2 = Ján
 | Rok = 2005
 | Titul = [[Slovník cudzích slov: akademický|Slovník cudzích slov : akademický]]
 | Vydanie = 2., dopl. a preprac.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá]]
 | Strana = 
 | ISBN = 80-10-00381-6
 | DátumPrístupu = 
}}</ref>

Pravidlá slovenského pravopisu (2013)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | URL = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=<heslo>&d=psp
 | PriezviskoEditora = Považaj
 | MenoEditora = Matej
 | Rok = 2013
 | Titul = [[Pravidlá slovenského pravopisu]]
 | Vydanie = 4., nezm.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | ISBN = 978-80-224-1331-2
 | DátumPrístupu = 
 | Citát = 
}}</ref>

Slovenský náučný slovník[upraviť | upraviť zdroj]

Diel prvý A—D (1932)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Bujnák
 | MenoEditora = Pavel
 | OdkazNaEditora = Pavel Bujnák
 | Rok = 1932
 | Titul = [[Slovenský náučný slovník|Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch]]
 | Diel = Diel prvý A—D
 | Vydanie = 
 | Miesto = Bratislava; Praha
 | Vydavateľ = »Litevna« Literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Diel druhý E—M (1932)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Bujnák
 | MenoEditora = Pavel
 | OdkazNaEditora = Pavel Bujnák
 | Rok = 1932
 | Titul = [[Slovenský náučný slovník|Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch]]
 | Diel = Diel druhý E—M
 | Vydanie = 
 | Miesto = Bratislava; Praha
 | Vydavateľ = »Litevna« Literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Diel tretí N—Ž (1932)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Bujnák
 | MenoEditora = Pavel
 | OdkazNaEditora = Pavel Bujnák
 | Rok = 1932
 | Titul = [[Slovenský náučný slovník|Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch]]
 | Diel = Diel tretí N—Ž
 | Vydanie = 
 | Miesto = Bratislava; Praha
 | Vydavateľ = »Litevna« Literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Malá československá encyklopedie[upraviť | upraviť zdroj]

I. svazek A – Č (1984)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Říman
 | MenoEditora = Josef
 | Rok = 1984
 | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
 | Diel = I. svazek A{{--}}Č
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Praha
 | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

II. svazek D – CH (1984)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Říman
 | MenoEditora = Josef
 | Rok = 1985
 | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
 | Diel = II. svazek D{{--}}CH
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Praha
 | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

III. svazek I – L (1986)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Říman
 | MenoEditora = Josef
 | Rok = 1986
 | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
 | Diel = III. svazek I{{--}}L
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Praha
 | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

IV. svazek M – Pol (1986)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Říman
 | MenoEditora = Josef
 | Rok = 1986
 | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
 | Diel = IV. svazek M{{--}}Pol
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Praha
 | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

V. svazek Pom – S (1987)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Říman
 | MenoEditora = Josef
 | Rok = 1987
 | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
 | Diel = V. svazek Pom{{--}}S
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Praha
 | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

VI. svazek Š – Ž (1987)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Říman
 | MenoEditora = Josef
 | Rok = 1987
 | Titul = [[Malá československá encyklopedie]]
 | Diel = VI. svazek Š{{--}}Ž
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Praha
 | Vydavateľ = [[Academia (české vydavateľstvo)|ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Malá encyklopédia Slovenska (1987)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora1 = Vladár
 | MenoEditora1 = Jozef 
 | PriezviskoEditora2 = Beňko
 | MenoEditora2 = Ján
 | PriezviskoEditora3 = Blech
 | MenoEditora3 = Richard
 | OdkazNaEditora3 = Richard Blech
 | PriezviskoEditora4 = Kováč
 | MenoEditora4 = Rudolf
 | PriezviskoEditora5 = Takácsová
 | MenoEditora5 = Andrea
 | PriezviskoEditora6 = Žišková-Moroňová
 | MenoEditora6 = Katarína
 | Rok = 1987
 | Titul = Malá encyklopédia Slovenska : AŽ
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Malá slovenská encyklopédia (1993)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Prociková
 | MenoEditora = Anna
 | Rok = 1993
 | Titul = [[Malá slovenská encyklopédia]]
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied]]; Goldpress Publishers
 | Strana = 
 | ISBN = 80-85584-12-3
 | Citát = 
}}</ref>

Encyklopédia archeológie (1986)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko = Novotný
 | Meno = Bohuslav 
 | Spoluautori = a kol.
 | Rok = 1986
 | Titul = [[Encyklopédia archeológie]]
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Encyklopedie dějin starověku (2008)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Priezvisko = 
 | Meno = 
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora1 = Marek
 | MenoEditora1 = Václav
 | PriezviskoEditora2 = Oliva
 | MenoEditora2 = Pavel
 | PriezviskoEditora3 = Charvát
 | MenoEditora3 = Petr
 | Rok = 2008
 | Titul = Encyklopedie dějin starověku
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Libri]]
 | Strana = 
 | ISBN = 978-80-7277-201-8
 | Citát = 
}}</ref>

Encyklopedie dějin novověku 1492—1815 (2005)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Hroch
 | MenoEditora = Miroslav
 | Rok = 2005
 | Titul = Encyklopedie dějin novověku 1492—1815
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Libri]]
 | Strana = 
 | ISBN = 80-7277-246-5
 | Citát = 
}}</ref>

Encyklopedie moderní historie (1999)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko1 = Pečenka
 | Meno1 = Marek
 | Priezvisko2 = Luňák
 | Meno2 = Petr
 | Priezvisko3 = Hrbek
 | Meno3 = Jaroslav
 | Priezvisko4 = Litera
 | Meno4 = Bohuslav
 | Priezvisko5 = Mareš
 | Meno5 = Petr
 | Priezvisko6 = Nechvátal
 | Meno6 = Martin
 | Priezvisko7 = Žaloudek
 | Meno7 = Karel
 | Rok = 1999
 | Titul = [[Encyklopedie moderní historie]]
 | Vydanie = 3.
 | Miesto = Praha
 | Vydavateľ = [[Libri]]
 | Strana = 
 | ISBN = 978-80-85983-95-1
 | Citát = 
}}</ref>

Politické Slovensko : Encyklopedická príručka (2019)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko = Šútovec
 | Meno = Milan
 | Rok = 2019
 | Titul = Politické Slovensko : Encyklopedická príručka : Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti
 | Vydanie = 1. slov.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = Vydavateľstvo SLOVART
 | Strana = 
 | ISBN = 978-80-556-3894-2
}}</ref>

Vojenský terminologický a výkladový slovník (c2004)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko1 = Vallo
 | Meno1 = Dušan
 | OdkazNaAutora1 = Dušan Vallo
 | Spoluautori = a kol.
 | Rok = c2004
 | Titul = Vojenský terminologický a výkladový slovník
 | Vydanie = 
 | Miesto = [s. l.]
 | Vydavateľ = Ing. Ivan Kvasnica
 | Strana = 
 | ISBN = 80-89018-63-7
 | DátumPrístupu = 
}}</ref>

Filozofický slovník (1965)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora1 = Judin
 | MenoEditora1 = P. F.
 | PriezviskoEditora2 = Rozentaľ
 | MenoEditora2 = M. M.
 | Rok = 1965
 | Titul = Filozofický slovník
 | Vydanie = 1. (upr. a dopl.)
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = Vydavateľstvo politickej literatúry
 | Strana = 
}}</ref>

Filosofický slovník (2002)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Priezvisko = 
 | Meno = 
 | OdkazNaAutora = 
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora1 = Horyna
 | MenoEditora1 = Břetislav
 | PriezviskoEditora2 = Štěpán
 | MenoEditora2 = Jan
 | PriezviskoEditora3 = Blecha
 | MenoEditora3 = Ivan
 | PriezviskoEditora4 = Šaradín
 | MenoEditora4 = Pavel
 | Rok = 2002
 | Titul = Filosofický slovník
 | Vydanie = 2. oprav. a rozš.
 | Miesto = Olomouc
 | Vydavateľ = Nakladatelství Olomouc
 | Strana = 
 | ISBN = 80-7182-064-4
}}</ref>

Encyklopédia literárnych diel (1989)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Knězek
 | MenoEditora = Libor
 | Rok = 1989
 | Titul = Encyklopédia literárnych diel
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Encyklopédia spisovateľov sveta (1987)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Juríček
 | MenoEditora = Ján
 | Rok = 1987
 | Titul = Encyklopédia spisovateľov sveta
 | Vydanie = 3., preprac. a dopl.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Encyklopédia slovenských spisovateľov[upraviť | upraviť zdroj]

1. zväzok: A – O (1984)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko = Rosenbaum
 | Meno = Karol
 | OdkazNaAutora = [[Karol Rosenbaum]]
 | Spoluautori = a kol.
 | Rok = 1984
 | Titul = [[Encyklopédia slovenských spisovateľov]]
 | Diel = 1. zväzok: A{{--}}O
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

2. zväzok: P – Ž (1984)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko = Rosenbaum
 | Meno = Karol
 | OdkazNaAutora = [[Karol Rosenbaum]]
 | Spoluautori = a kol.
 | Rok = 1984
 | Titul = [[Encyklopédia slovenských spisovateľov]]
 | Diel = 2. zväzok: P{{--}}Ž
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Malá encyklopédia žurnalistiky (1982)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Jacz
 | MenoEditora = Ľudovít
 | Rok = 1982
 | Titul = [[Malá encyklopédia žurnalistiky]]
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Encyklopédia dramatických umení Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

1 A-L (1989)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora1 = Blech
 | MenoEditora1 = Richard
 | OdkazNaEditora1 = Richard Blech
 | PriezviskoEditora2 = Kudolániová
 | MenoEditora2 = Ľubica
 | PriezviskoEditora3 = Štúrová
 | MenoEditora3 = Nelly
 | OdkazNaEditora3 = Nelly Štúrová
 | PriezviskoEditora4 = Žiláková
 | MenoEditora4 = Milota
 | Rok = 1989
 | Titul = [[Encyklopédia dramatických umení Slovenska]]
 | Diel = 1 A-L
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | ISBN = 80-224-0000-9
 | Citát = 
}}</ref>

2 M-Ž (1990)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora1 = Blech
 | MenoEditora1 = Richard
 | OdkazNaEditora1 = Richard Blech
 | PriezviskoEditora2 = Kudolániová
 | MenoEditora2 = Ľubica
 | PriezviskoEditora3 = Štúrová
 | MenoEditora3 = Nelly
 | OdkazNaEditora3 = Nelly Štúrová
 | PriezviskoEditora4 = Žiláková
 | MenoEditora4 = Milota
 | Rok = 1990
 | Titul = [[Encyklopédia dramatických umení Slovenska]]
 | Diel = 2 M-Ž
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | ISBN = 80-224-0001-7
 | Citát = 
}}</ref>

Malá encyklopédia filmu (1974)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko1 = Blech
 | Meno1 = Richard
 | OdkazNaAutora1 = Richard Blech
 | Priezvisko2 = Brož
 | Meno2 = Jaroslav
 | Priezvisko3 = Frída
 | Meno3 = Myrtil
 | Priezvisko4 = Hepner
 | Meno4 = Ivo
 | Priezvisko5 = Jurík
 | Meno5 = Marián
 | Priezvisko6 = Smejkal
 | Meno6 = Zdeněk
 | Priezvisko7 = Vraštiak
 | Meno7 = Štefan
 | Rok = 1974
 | Titul = [[Malá encyklopédia filmu|Malá encyklopédia filmu : Zahraničná tvorba]]
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor|Obzor]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Encyklopédia filmu (1993)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko1 = Blech
 | Meno1 = Richard
 | OdkazNaAutora1 = Richard Blech
 | Priezvisko2 = Dzurek
 | Meno2 = Július
 | Priezvisko3 = Mihálik
 | Meno3 = Peter
 | OdkazNaAutora3 = Peter Mihálik (filmový teoretik)
 | Priezvisko4 = Miháliková
 | Meno4 = Gizela 
 | Priezvisko5 = Vraštiak
 | Meno5 = Štefan
 | Priezvisko6 = Taussig
 | Meno6 = Pavel
 | Rok = 1993
 | Titul = Encyklopédia filmu
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
 | Strana = 
 | ISBN = 80-215-0219-3
 | Citát = 
}}</ref>

Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu (1982)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Priezvisko = 
 | Meno = 
 | Heslo = 
 | PriezviskoEditora = Perútka
 | MenoEditora = Jaromír
 | Rok = 1982
 | Titul = Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu
 | Vydanie = 1.
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[Vydavateľstvo Obzor]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Príručný pedagogický lexikon (c1943)[upraviť | upraviť zdroj]

Diel I.[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko = Čečetka
 | Meno = Juraj
 | Rok = c1943
 | Titul = Príručný pedagogický lexikon
 | Diel = I.
 | Miesto = Turčiansky Svätý Martin
 | Vydavateľ = Kompas
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Diel II.[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Priezvisko = Čečetka
 | Meno = Juraj
 | Rok = c1943
 | Titul = Príručný pedagogický lexikon
 | Diel = II.
 | Miesto = Turčiansky Svätý Martin
 | Vydavateľ = Kompas
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

Pedagogická encyklopédia Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

I. zväzok A – O (1984)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Rok = 1984
 | Titul = [[Pedagogická encyklopédia Slovenska]]
 | Diel = I. zväzok A{{--}}O
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>

II. zväzok P – Ž (1985)[upraviť | upraviť zdroj]

<ref>{{Citácia Harvard
 | Heslo = 
 | Rok = 1985
 | Titul = [[Pedagogická encyklopédia Slovenska]]
 | Diel = II. zväzok P{{--}}Ž
 | Miesto = Bratislava
 | Vydavateľ = [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied]]
 | Strana = 
 | Citát = 
}}</ref>