Redaktor:Lišiak/Bibliotheca

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Redaktorská stránka   Portfólio   Pieskovisko 1   Pieskovisko 2   Pieskovisko 3   Príručka   Bibliotheca    
Wikipedia Library owl.svg

Na tomto mieste uvádzam (predovšetkým terciárnu) literatúru, z ktorej ponúkam redaktorom vyhľadávanie informácií na požiadanie. Publikácie sú rozdelené podľa vedných odborov. Do zoznamu nie je zaradená literatúra, ktorú mám len vo formáte PDF alebo ktorá je (legálne) dostupná na internete. Vo všetkých prípadoch ide o knihy v tlačenej podobe, tzn. môžem nafotiť alebo naskenovať príslušné strany. Pre prístup k literatúre v elektronickej podobe (PDF a pod.) pozri túto diskusiu.

Pozri aj: zoznam slovenských tlačených encyklopédií

Všeobecné encyklopédie[upraviť | upraviť kód]

Malá československá encyklopedie[upraviť | upraviť kód]

Ostatné[upraviť | upraviť kód]

Astronómia[upraviť | upraviť kód]

Biografia[upraviť | upraviť kód]

 • Encyklopédia slovenských spisovateľov (2 zväzky, 1984)
  • Rosenbaum, Karol (ed.). Encyklopédia slovenských spisovateľov. 1. zväzok, A – O. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1984. 483 s.
  • Rosenbaum, Karol (ed.). Encyklopédia slovenských spisovateľov. 2. zväzok, P – Ž. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1984. 536 s.
 • Slovenský biografický slovník (6 zväzkov, 1986 – 1994)
  • Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). I. zväzok, E – J. Martin : Matica slovenská, 1986. 539 s.
  • Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). II. zväzok, E – J. Martin : Matica slovenská, 1987. 589 s.
  • Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). III. zväzok, K – L. Martin : Matica slovenská, 1989. 447 s. ISBN 80-7090-019-9.
  • Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). IV. zväzok, M – Q. Martin : Matica slovenská, 1990. 562 s. ISBN 80-7090-070-9.
  • Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). V. zväzok, R – Š. Martin : Matica slovenská, 1992. 559 s. ISBN 80-7090-216-7.
  • Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). VI. zväzok, T – Ž. Martin : Matica slovenská, 1994. 659 s. ISBN 80-7090-111-X.
 • Hamannová, Brigitte (ed.). Habsburkové : Životopisná encyklopedie. Vyd. 1. Praha : Brána; Knižní klub, 1996. 403 s. ISBN 80-85946-19-X.

Filozofia[upraviť | upraviť kód]

 • Judin, P.[avel] F.[edorovič] – Rozentaľ, M.[ark] M.[ojsejevič] (eds.). Filozofický slovník. I. uprav. a dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1965. 611 s.
 • Horyna, Břetislav – Štěpán, Jan – Blecha, Ivan – Šaradín, Pavel (eds.). Filosofický slovník. 2. rozš. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. 463 s. ISBN 80-7182-064-4.

História[upraviť | upraviť kód]

 • ADKINS, Lesley – ADKINS, Roy A. Antický Řím : Encyklopedická příručka. Praha : Slovart, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7391-579-7.
 • HROCH, Miroslav a kol. Encyklopedie dějin novověku 1492 – 1815. 1. vyd. Praha : Libri, 2005. 415 s. ISBN 80-7277-246-5.
 • MAREK, Václav – OLIVA, Pavel – CHARVÁT, Petr. Encyklopedie dějin starověku. 1. vyd. Praha : Libri, 2008. 535 s. ISBN 978-80-7277-201-8.
 • PEČENKA, Marek – LUŇÁK, Petr a kol. Encyklopedie moderní historie. 3. vyd. Praha : Libri, 2009. 653 s. ISBN 978-80-85983-95-1.
 • ŠKVARNA, Dušan a kol. Lexikón slovenských dejín. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2006. 381 s. ISBN 80-10-00872-9.

Edície primárnych prameňov[upraviť | upraviť kód]

 • Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa (4 zväzky, 2005 – 2007)
  • GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. I, 1914 – 1945. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005. 584 s. ISBN 80-246-1027-2.
  • GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. II, 1945 – 1960. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2006. 510 s. ISBN 80-246-1210-0.
  • GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. III, 1960 – 1989. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007. 441 s. ISBN 978-80-246-1285-0.
  • GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. IV, 1989 – 1992. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007. 649 s. ISBN 978-80-246-1389-5.
 • JECH, Karel – KAPLAN, Karel. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945 : Dokumenty. 2. oprav. a dopln. vyd. Brno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Doplněk, 2002. 1066 s. ISBN 80-7239-115-1.

Lingvistika[upraviť | upraviť kód]

Latinčina[upraviť | upraviť kód]

 • Latinsko-český slovník (2 zväzky, c1955)
  • PRAŽÁK, Josef M. – NOVOTNÝ, František – SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník. A – K. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, c1955. 743 s.
  • PRAŽÁK, Josef M. – NOVOTNÝ, František – SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník. L – Z. 19. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s.
 • ŠPAŇÁR, Július – HRABOVSKÝ, Jozef. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. 8. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2012. 1222 s. ISBN 978-80-10-02233-5.

Slovenčina[upraviť | upraviť kód]

Pedagogika[upraviť | upraviť kód]

 • Príručný pedagogický lexikon (2 zväzky, 1943)
  • ČEČETKA, Juraj. Príručný pedagogický lexikon. I. Turčiansky Svätý Martin : Kompas, 1943. 447 s.
  • ČEČETKA, Juraj. Príručný pedagogický lexikon. II. Turčiansky Svätý Martin : Kompas, 1943. 421 s.
 • Pedagogická encyklopédia Slovenska (2 zväzky, 1984)
  • Pedagogická encyklopédia Slovenska : Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti pedagogiky, výchovy, školstva a osvety na Slovensku. I. zväzok, A – O. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984. 742 s.
  • Pedagogická encyklopédia Slovenska : Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti pedagogiky, výchovy, školstva a osvety na Slovensku. II. zväzok, P – Ž. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984. 702 s.

Vedy o umení[upraviť | upraviť kód]

Teória a dejiny filmu[upraviť | upraviť kód]

 • Blech, Richard (ed.). Malá encyklopédia filmu. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1974. 802 s.

Vojenstvo[upraviť | upraviť kód]

Zoológia[upraviť | upraviť kód]

 • Gosler, Andrew (ed.). Atlas vtákov sveta. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1994. 382 s. ISBN 80-07-00668-0.