Redaktorka:Amonet/Pieskovisko 3

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Verzia 1[upraviť | upraviť zdroj]

Amonet/Pieskovisko 3 obsahuje zoznam kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v danej obci. Zoznam vychádza z evidencie registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ktorý spravuje Pamiatkový ústav Slovenskej republiky. Činnosť a pôsobenie ústavu sa riadi zákonom NR SR č. 49/2002 Z.z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu. Ústredný zoznam pamiatkového fondu sa člení na 4 registre: Register hnuteľných kultúrnych pamiatok, Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, Register pamiatkových rezervácií a Register pamiatkových zón.

Tento zoznam je verejne prístupný aj na internetovej stránke Pamiatkového ústavu SR (pozri odkazy pri identifikačných číslach pamiatky).

Verzia 2[upraviť | upraviť zdroj]

Amonet/Pieskovisko 3 obsahuje zoznam kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v danej obci. Zoznam vychádza z evidencie registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF), ktorý spravuje Pamiatkový ústav Slovenskej republiky (PÚSR). Tento zoznam je verejne prístupný aj na ich internetovej stránke.

V položke Pamiatka / číslo ÚZPF je uvedené označenie danej pamiatky podľa stránok PÚSR a identifikačné číslo objektu, pričom ide o jedinečné číslo ÚZPF spolu s prislúchajúcim poradovým číslom.

Položka Adresa / súpisné číslo obsahuje informáciu o adrese, na ktorej sa pamiatka nachádza. V zátvorke môže byť uvedená ďalšia adresa, napr. v prípade, keď ide o nárožnú budovu. Pri voľne stojacich objektoch bez adresy (napríklad božie muky) je uvedená najbližšia adresa. Kliknutím na odkaz Poloha sa zobrazí poloha pamiatky v rôznych mapových projektoch. Nižšie je uvedené katastrálne územie (KÚ) a v prípade dostupnosti aj súpisné číslo.

V položke Oficiálny popis je vložený krátky popis pamiatky.

Zoznam obsahuje aj obrázky kultúrnych pamiatok. Pri obrázku sa nachádzajú dva symboly:

  • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons odkaz na príslušnú kategóriu na Wikimedia Commons.
  • nahrať vlastný súbor odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.Verzia 3[upraviť | upraviť zdroj]

Amonet/Pieskovisko 3 obsahuje zoznam kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v danej obci. Zoznam vychádza z evidencie registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF), ktorý spravuje Pamiatkový ústav Slovenskej republiky (PÚSR). Tento zoznam je verejne prístupný aj na ich internetovej stránke.

V položke Pamiatka / číslo ÚZPF je uvedené označenie danej pamiatky podľa stránok PÚSR a identifikačné číslo objektu, pričom ide o jedinečné číslo ÚZPF spolu s prislúchajúcim poradovým číslom.

Položka Adresa / súpisné číslo obsahuje informáciu o adrese, na ktorej sa pamiatka nachádza. V zátvorke môže byť uvedená ďalšia adresa, napr. v prípade, keď ide o nárožnú budovu. Pri voľne stojacich objektoch bez adresy (napríklad božie muky) je uvedená najbližšia adresa. Kliknutím na odkaz Poloha sa zobrazí poloha pamiatky v rôznych mapových projektoch. Nižšie je uvedené katastrálne územie (KÚ) a v prípade dostupnosti aj súpisné číslo.

V položke Oficiálny popis je vložený krátky popis pamiatky.

Zoznam obsahuje aj obrázky kultúrnych pamiatok. Pri obrázku sa nachádzajú dva symboly:

  • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons odkaz na príslušnú kategóriu na Wikimedia Commons.
  • nahrať vlastný súbor odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.


Fotografia   Pamiatka / číslo ÚZPF Adresa / súpisné číslo Oficiálny popis Poznámka
File upload


{-}
Chýbajú súradnice!Chýbajú súradnice!
KÚ:
Súp.č.:

Verzia 4[upraviť | upraviť zdroj]

Amonet/Pieskovisko 3 obsahuje zoznam kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v danej obci. Zoznam vychádza z evidencie registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF), ktorý spravuje Pamiatkový ústav Slovenskej republiky (PÚSR). Tento zoznam je verejne prístupný aj na ich internetovej stránke a v súčasnosti je dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[1]


  1. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.