Relatívna permitivita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Relatívna permitivita alebo pomerná permitivita alebo permitivita (v užšom zmysle) je súčasť permitivity, látková konštanta, ktorá vyjadruje, koľkokrát sa elektrická sila zmenší v prípade, že telesá s elektrickým nábojom sú namiesto vo vákuu umiestnené v látkovom prostredí, alebo koľkokrát sa zväčší kapacita kondenzátora, ak sa umiestni medzi elektródy dielektrikum.

Značka: εr

látka εr
vzduch 1,00054
polystyrén 2,6
papier 3,5
porcelán 6,5
sľuda 7,0
sklo 7,6
kremík 12
voda 80
voda (viditeľné svetlo) 1,77