Relative strength index

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Relative strength index (skr. RSI; doslova index relatívnej sily) patrí medzi základné indikátory technickej analýzy. Radí sa medzi momentum oscilátory a používa sa na meranie rýchlosti zmeny ceny.

Jeho tvorcom je Welles Wilder, ktorý ho prvýkrát uviedol v roku 1978 vo svojej knihe „New Concepts in Technical Trading Systems“.


RSI sa počíta nasledovne:

100 - (100 / (1 + RS))

pričom:

RS = priemer vzrastu CLOSE cien za n dní / priemer poklesu CLOSE cien za n dní.


Vzrastom a poklesom sa rozumie rozdiel dnešnej CLOSE ceny oproti včerajšej CLOSE. Ak dnešná cena uzatvorila vyššie ako včerajšia, ich rozdiel sa ráta do priemeru v čitateli RS. Ak uzatvorila nižšie ako včera, ich rozdiel sa ráta do priemeru v menovateli. Zvyčajné nastavenie indikátora (hodnota n) je 9,14 a 25 dní.

Príklad: Ak si zvolíme nastavenie 14 periód, pričom z nich len 5 dní skončilo s kladným rozdielom (dnešná CLOSE – včerajšia CLOSE), súčet týchto kladných rozdielov sa delí celými 14 dňami. Hodnota RSI sa pohybuje medzi 0 až 100. Grafická forma indikátora má podobu oscilátora okolo neutrálnej línie 50 bodov.

Použitie indikátora[upraviť | upraviť zdroj]

Najčastejšie sa indikátor používa takým spôsobom, že hodnoty nad 70 bodov poukazujú na prekúpenosť a hodnoty pod 30 bodov poukazujú na prepredanosť podkladového aktíva.

Ďalším častým spôsobom jeho využitia je sledovanie prekročenia neutrálnej línie indikátora smerom nahor/nadol. RSI nad 50 znamená, že priemerné zárobky (resp. vzrasty) za n zvolených dní začali presahovať priemerné straty (resp. poklesy) za n zvolených dní.

Niektorí technickí analytici pre vstupné a výstupné signály vyhľadávajú pozitívne alebo negatívne divergencie medzi cenovým grafom a samotným grafom indikátora.


Tak ako ostatné indikátory technickej analýzy, je vhodné používať RSI v kombinácii s inými indikátormi. Neodporúča sa však kombinovať ho s SSTO alebo W%R indikátormi, keďže sú si veľmi podobné a poukazujú na tú istú vec, ktorou je prekúpenosť alebo prepredanosť podkladového aktíva.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]