Preskočiť na obsah

Remanencia (magnetizmus)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skupina hysterézií pre oceľ (BR znamená remanenciu a HC je koercivita.

Remanencia alebo remanentná magnetizácia je zvyšková magnetizácia, ktorá ostáva v médiu po odstránení vonkajšieho magnetického poľa. V rovniciach sa označuje ako . V inžinierskych aplikáciách sa často predpokladá, že magnetizácia M je synonymom pre zvyškový magnetický tok hustoty B (líši sa o faktor , ) a preto je remanencia často označovaná ako (pozri obrázok).

Veľkosť remanencie môže byť odčítaná z hysteréznej krivky, ako priesečníka so zvislou osou magnetizácie. Dá sa tiež merať pomocou B-H analyzátora.

Remanencia má uplatnenie v:

  • geológii (paleomagnetizmus)
  • počítačové inžinierstvo (ukladanie dát a zotavenie po zmazaní dát)
  • fyzika (magnetizmus)

Hodnoty remanencie sú jedným z najdôležitejších parametrov ktoré charakterizujú trvalé magnety,. Neodýmové magnety, napríklad majú remanenciu približne rovnú 1,3 Tesla.