Rigorózna práca

Táto stránka je zamknutá pre neregistrovaných a nových používateľov
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rigorózna práca je záverečná písomná práca, ktorej odovzdanie a obhájenie je súčasťou rigoróznej skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní získava absolvent titul doktor (RNDr. v prírodných vedách, PhDr. v spoločenských vedách, PharmDr. vo farmácii, JUDr. v právnych vedách, PaedDr. v učiteľstve alebo ThDr. v teológii (okrem katolíckej teológie).[1]

Rozsah rigoróznej práce je väčšinou 70 až 90 strán a väčšinou sa pripravuje v slovenskom jazyku.[2] Jej vypracovaním má uchádzač pomocou samostatného štúdia preukázať schopnosť osvojovať si nové poznatky a vedomosti vo svojom vednom odbore na širšom základe a samostatne ich aplikovať v praxi.[1] Práca nemusí mať nevyhnutne vedeckú úroveň.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Úplné znenie Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, s. 3 [online]. vysokoskolaci.sk, 1.4.2002, [cit. 2014-09-21]. Dostupné online.
  2. a b MEŠKO, Dušan; KATUŠČÁK, Dušan, a kol. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. S. 162-163.