Rovnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rovnosť môže byť:

 • všeobecne:
  • vlastnosť nevychyľovať sa zo smeru, priamosť
  • vlastnosť nevychyľovať sa z roviny, plochosť, manie priameho povrchu
  • rovnakosť
  • vlastnosť mať rovnakú hodnotu, cenu a podobne
 • v matematike: vlastnosť veličín, ktoré sú rovnaké svojou veľkosťou alebo hodnotou, pozri rovnosť (matematika)
 • v logike: skutočnosť, že dve tvrdenia vyplývajú navzájom jedno z druhého, že dve triedy obsahujú jedna druhú, alebo že dva pojmy majú rovnaký rozsah, pozri rovnosť (logika)
 • v politike a práve: rovnaké postavenie občanov, jedna zo základných spoločenských hodnôt, pozri rovnosť (politika a právo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.