Preskočiť na obsah

Rozvodový mechanizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rez hlavou valca s mechanickým ventilovým rozvodom DOHC
Vahadlo, pružina a stopky ventilov rozvodu OHV
Schéma posúvačového rozvodu Knight

Rozvodový mechanizmus, skrátene rozvod, je časť strojného zariadenia používaná najčastejšie pri piestových strojoch, ktorá zabezpečuje:

 1. prívod čerstvej náplne do pracovného valca
 2. odvod pracovných plynov z valca
 3. v prípade spaľovacích motorov tiež vhodné usmernenie a pohyb zmesi vo valci.

Rozdelenie

[upraviť | upraviť zdroj]

Rozvody sa delia podľa princípu práce a konštrukčného riešenia:

 1. mechanické rozvody — najčastejšie riešenie. Rozvod obsahuje len mechanické časti poháňané prevodom od kľukového hriadeľa, alebo je realizovaný len vlastným pohybom piesta. Tieto rozvody sa podľa konštrukcie delia na:
  • kanálové rozvody — väčšinou používané pri dvojtaktných motoroch
  • posúvačové rozvody (šúpatkové) — vyznačujú sa tichým chodom a väčším otvorením. Patria sem napríklad systémy Knight, Mustad et Fils, Burt-McCollum, Bristol, Baeer, Minerva, Cross, Aspin a iné. Posúvač môže vykonávať pohyb: priamočiary, rotačný, rotačný vratný, kombinovaný.
  • ventilové rozvody — najčastejší typ mechanických rozvodov. podľa umiestnenia ventilu sa ďalej delia na rozvody:
   • s vačkovým hriadeľom v bloku motora:
    • F — s jedným ventilom na boku valca s druhým v hlave (zastaraná konštrukcia)
    • SV (side valve) — s ventilom na boku valca (zastaraná konštrukcia)
    • OHV (over head valve) — s ventilmi v hlave valca
   • s vačkovým hriadeľom v hlave valcov:
    • OHC (over head camshaft) — s ventilmi a jedným vačkovým hriadeľom v hlave valca
    • DOHC alebo 2xOHC — s dvoma vačkovými hriadeľmi v hlave valca
  • zmiešané rozvody — vstup zmesi je väčšinou riešený kanálom, výstup ventilom.
 2. hydraulické rozvody — používajú sa u pomalobežných lodných motorov, pretože kvapalina má v porovnaní s tuhým mechanickým rozvodom vysokú stlačiteľnosť, a tým má rozvod nízku vlastnú frekvenciu
 3. pneumatické rozvody — sú reprezentované pneumatickými časťami v iných typoch rozvodov napr. pri dvojtaktných motoroch.
 4. elektrické rozvody — otváranie ventilu zabezpečuje elektormagnetické zariadenie

Bez ohľadu na konštrukčné riešenie je hlavnou funkciou rozvodu cyklicky počas práce stroja vo vhodnom okamihu spojiť pracovný priestor valca s okolitým prostredím alebo priestorom iného spolupracujúceho zariadenia (napríklad turbodúchadlo) tak, aby bol umožnený prietok pracovnej látky. a vo vhodnom okamihu toto spojenie prerušiť a nepriepustne uzavrieť pracovnú látku vo valci stroja.

Pri mechanických rozvodoch sú okamihy otvorenia a zatvorenia rozvodu zviazané s polohou kľukového hriadeľa. Najčastejšie ide o pevné spojenie a pravidlo práce rozvodu sa nazýva časovanie rozvodu. Pri stacionárnych motoroch, ktoré môžu pracovať v jednom optimálnom bode je možné navrhnúť prácu rozvodu optimálne.

Pri vozidlových motoroch, ktoré pracujú v širokom rozsahu prevádzkových podmienok je žiaduce prispôsobovať časovanie rozvodu týmto podmienkam. Takéto riešenie je konštrukčne možné, pri motoroch s ventilovým rozvodom sa nazýva variabilné časovanie ventilov.

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.