Rudolf Dupkala

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. (* 27. august 1956) je slovenský filozof, špecialista na dejiny slovenskej filozofie.

Je absolventom Gymnázia, Horný Val v Žiline. Filozofiu a vedecký ateizmus študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Realizoval študijné pobyty na Lomonosovovej univerzite v Moskve (r. 1984) a L` Université d´été v Paríži (r. 1993), Masarykovej univerzite v Brne (r.1998) a Uniwersytete Rzeszowskim v Rzeszowe (2005). Pôsobí na Inštitúte filozofie a etiky FF PU v Prešove a Uniwersytete Rzeszowskim v Rzeszowe. Pedagogicky a výskumne sa orientuje na problematiku dejín slovenskej a slovanskej filozofie v ich európskom ideovom kontexte. Publikuje v odborných filozofických, teologických a literárnohistorických časopisoch doma i v zahraničí. (Filozofia, Theologos, Ateizmus, Slavica Slovaca, Tvorba-T, Slovenské pohľady, Romboid, Slavie, Lelkilpasztor, Colloquia Communia, Dialogue and Universalism, Parerga, Doctrina atď.).

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Je autorom štyroch učebných textov :

 • Česká a slovenská filozofia (Metodické centrum, Prešov 1992)
 • Filozofia dejín ((Metodické centrum, Prešov 1993)
 • Kultúra a náboženstvá najstarších civilizácií (Metodické centrum, Prešov 1994)
 • Slovenská mytológia (Metodické centrum, Prešov 1995)

viacerých odborných štúdií, napr.:

 • Náboženské východiská "disidentskej filozofie" (Ateizmus 3/1984, s. 299-30)
 • Poľsko v plánoch katolíckeho klerikalizmu (K otázke cirkevnopolitického vývoja v Poľsku) (Ateizmus, 4/1984, s. 378-406)
 • Fenomén duševnej krízy v Patočkovom spise "Přirozený svet jako filosofický problém" (In: Pojem krízy - genealógia, distribúcia, reflexia. Prešov 1997, s. 108-116)
 • Reflexie Európskej filozofie na "prešovskej škole" v 17. storočí (Filozofia 54/1999 č. 7, s. 428-441)
 • Reflexie humanity v Herderovej filozofii dejín (In: Gluchman, V.: Reflexie o humánnosti a etike, 1999)

a siedmich vedeckých monografií :

 • Cyrilometodovská tradícia v plánoch klerikalizmu (Bratislava 1985; v spoluautorstve s M. Sidorom)
 • Klerikalizmus a mariánsky kult (Bratislava 1989)
 • Štúrovci a Hegel (Prešov 1996, druhé vydanie 2000)
 • Úvod do filozofie dejín (Bardejov 1998, druhé vydanie 2005)
 • Prešovská škola /Filozofia na ev. kolégiu v Prešove/ (Prešov 1999)
 • Reflexie európskej filozofie na Slovensku (Michalovce 2001, druhé vydanie 2006)
 • O mesianizme. Filozofické reflexie (Prešov 2003)
 • The Prešov School. Philosophy at the Evangelical College in Prešov (Prešov 2004)
 • O mesjanizmie. Refleksje filozoficzne (Katowice 2005)

Ako spoluautor participoval na publikáciách: Dejiny filozofie (1993, 1994, 1996, 1999) a Metamorfózy poklasickej filozofie (1994, 1999). Je spolueditorom prvého zväzku Antológie z diel profesorov prešovského evanjelického kolégia (1999) a editorom zborníkov Prešovské ev. kolégium v kontextoch európskeho, historického a filozofického vývinu (1999), Fenomén mesianizmu I. a II. /Filozofické, teologické a literárno-historické reflexie/ (2000, 2001) a Fenomén slovanstva I. (2004 a 2005).

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]