Rudolf Schwarz (prírodovedec)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

RNDr. Rudolf Schwarz (* 29. marec 1903, Praha – † 17. máj 1980, Praha) – bol český prírodovedec, geológ, úradník Štátneho geologického ústavu v Prahe. Patril k najznámejších a najnadanejším entomológomlepidopterológom v Česko-Slovensku. Od roku 1922 bol členom Českej spoločnosti entomologickej. V rokoch 19261930 bol za ČSR uvedený v Entomologen-Adressbuch A. Hoffmanna vo Viedni.

Biografia[upraviť | upraviť zdroj]

Dr. Rudolf Schwarz bol českej národnosti. Základnú školu navštevoval v Prahe u sv. Petra. Následne navštevoval v Prahe gymnázium v Truhlářské ulici. Po maturitách sa zapísal na Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Už ako poslucháč fakulty sa zameral na geológiu a tiež po jej skončení pracoval hneď od začiatku ako geológ vo vtedajšom pražskom Štátnom geologickom úrade. V odbore geológia pôsobil po celý svoj život a do dôchodku odišiel až ako sedemdesiatročný v roku 1973 z podniku Geologický průzkum. To, že bol vynikajúcim geológom dosvedčujú jeho mnohé práce z tohto odboru, ktoré publikoval počas svojho života.

Entomologické aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Podstatne známejším ako geológom bol však na území Česko-Slovenska, ale aj v zahraničí ako amatérsky entomológlepidopterológ. Rudolf Schwarz sa zaoberal entomológiou ako svojim koníčkom už od svojej mladosti. V tejto jeho snahe našiel dostatočnú podporu u rodičov, hlavne u svojho otca, ktorý ho v tomto všestranne podporoval. Orientoval sa hlavne na zber a výskum motýľov, ktoré sa stali jeho celoživotnou láskou. Vo výskume motýľov dosiahol významných úspechov a uznania.

RNDr. Rudolf Schwarz patril medzi tých odborníkov, ktorí sa so svojimi vedomosťami podelili i s mladšou generáciou entomológov. Veľmi ochotne pomáhal a dával rady každému záujemcovi, ktorý ho o to požiadal. Mnohokrát určoval druhy, ktorých určenie bolo pre začiatočníka obťažné a požičiaval literatúru zo svojej knižnice, ktorá patrila titulmi medzi veľmi dobre vybavené v rámci vtedajšieho Česko-Slovenska. Jeho najvýznamnejšie práce, ktoré sú všeobecne známe a slúžili ako príručka pre určovanie našich druhov motýľov po mnoho rokov, sú hlavne nasledujúce: "Motýli denní 1, 2" a "Motýli 3".

RNDr. Rudolf Schwarz bol skromný, nadaný, pracovitý a veľmi srdečný človek, ktorý neustále sršal humorom.

Zomrel vo veku 77 rokov v Prahe, čím stratila česko-slovenská entomológia vynikajúceho odborníka v odbore lepidopterológia.

Jeho zbierka motýľov je z väčšej časti uložená v Slezskému muzeu v Opave v Česku. Zbierka palearktických motýľov z čeľade Geometridae je uložená v Entomologickom oddelení Národného múzea v Prahe.

Zdroje informácií o autorovi[upraviť | upraviť zdroj]

 • Šmelhaus, J.: 1950, Dr. Rudolf Schwarz: Motýli denní 1. (červen 1948) a Motýli denní 2. (září 1949). Recenze knih. Čas. Čs. spol. ent., 47, 77.
 • Starý, B.: 1953, Rudolf Schwarz: Motýli 3. Recenze knihy. Zoolog. a entomolog. listy, 2, 303.
 • Anonym: 1961, Naučny geologicky slovník, II. díl N – Ž, Vyd. ČSAV, Praha: 774 – 775.
 • Moucha, J.: 1963, RNDr. Rudolf Schwarz – 60 let. Čas. Čs. spol. ent., 60: 270 – 271.
 • Urbánek, L.: 1963, Kronika – Rudolf Schwarz šedesátnikem. Věst. Ustř. úst. geolog., 38: 137 – 138.
 • Smetana, O.: 1969, Entomologická bibliografie Československa 1951 – 1960. Academia, Praha: 27, 56, 130, 179, 252, 288.
 • Koleška, Z.: 1974, Seventieth birhday of RNDr. Rudolf Schwarz. Acta ent. bohemoslov., Praha, 71: 141 – 143.
 • Poláček, V. B.: 1974, Šedesátiny dr. Rudolfa Schwarze. Živa, 12: 103.
 • Kaděra, M.: 1981, Za RNDr. Rudolfem Schwarzem. Živa, 29: 60.
 • Novák, I.: 1983, In memoriam RNDr. Rudolf Schwarz. Acta ent. bohemoslov., Praha, 80: 151 – 152.
 • Koleška, Z.: 1993, Klapalekiana Praha, Suppl., 29: 493 – 564 + portrét.
 • Okali, I. et al.: 1996, Slovník slov. Zool., 107.
 • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Schwarz Rudolf“.

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Schwarz, R.: 1934, Erastria venustula Hb. (Lepidoptera) v Čechách. Časop. Čs. spol. entom., 31, 26 – 27, Praha.
 • Schwarz, R.: 1934, K rozšíření některých Geometrid. Časop. Čs. spol. entom., 31, 121 – 123, Praha.
 • Schwarz, R.: 1939, Některé zajímavé nálezy Mikrolepidopter. Časop. Čs. spol. entom., 36, 32 – 33, Praha.
 • Schwarz, R.: 1947, Příspěvek k lepidopterológii Československa. Časop. Čs. spol. entom., 44, 67 – 70, Praha.
 • Schwarz, R.: 1948, Motýli denní 1, Praha.
 • Schwarz, R.: 1949, Motýli denní 2, Praha.
 • Schwarz, R.: 1952, Sú húsenice Hyphantria cunea (Insecta, Lepidoptera) schopné stráviť celulózu ?. Biol. sbor., 7, 143 – 149, (spolu s J. Pacltom).
 • Schwarz, R.: 1953, Motýli 3, Praha.
 • Schwarz, R. & Hylský, R.: 1959, O kudlance nábožné. Živa, 7 (45): 23 – 24, 4 obr.: (spoločne s R. Hylským).