Síran

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Síran
Síran
Síran
Síran
Síran
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec SO2−
4
Synonymá Sulfát
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 96,1 u
Molárna hmotnosť 96,06 g/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
hodnotenie nie je k dispozícii
Vety R žiadne vety R
Vety S žiadne vety S
Ďalšie informácie
Číslo CAS 14808-79-8
EINECS číslo 233-334-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Guľôčkový model síranu

Síran (sulfát) je soľ odvodená od kyseliny sírovej, ktorá vznikla náhradou oboch jej vodíkových atómov. V prípade, že by bol nahradený iba jeden atóm vodíka, vzniká hydrogensíran (hydrogensulfát). Všeobecný vzorec síranu sa skladá z katiónu kovu, príp. väčšej skupiny, ako je amónny katión a síranového aniónu SO2−
4
.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Síran je kryštalická látka, ktorá je v bezvodnom stave (anhydrid) bezfarebný či biely, ale hydrát môže mať iné farby, napr: síran meďnatý, síran železnatý, síran bárnatý, síran nikelnatý a iné. Síran je spravidla dobre rozpustný vo vode, výnimkou sú CaSO4 síran vápenatý, SrSO4 síran strontnatý, BaSO4 síran bárnatý, HgSO4 síran ortutnatý, PbSO4 síran olovnatý a síran strieborný Ag2SO4.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Výroba síranov z "neušľachtilých" kovov je veľmi jednoduchá, stačí jednoducho rozpúšťať daný kov v kyseline sírovej. Najmä alkalické kovy sú veľmi reaktívne, a táto reakcia by bola vysoko exotermická, preto sa používajú hydroxidy týchto kovov, vznikajúce ich reakciou s vodou.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
2NaOH + H2SO4Na2SO4 + 2H2O

Laboratórne môžu použiť aj iné zlúčeniny, napríklad uhličitany a použiť kyselinu sírovú.

Na2CO3+ H2SO4Na2SO4 + H2O + CO2

Výroba síranov z "ušľachtilých" kovov je o veľa zložitejšia, pretože najmä meď nereaguje s kyselinou sírovou. Laboratórne možno použiť peroxid vodíka alebo kyselinu dusičnú zmiešané s kyselinou sírovou, čo umožní vznik síranov. Reakcia pri použití peroxidu vodíka H2O2:

H2O2 + H2SO4SO4-II + H2O
SO4-II + Cu → CuSO4

Reakcia pri použití kyseliny dusičnej HNO3:

Cu + 2 HNO3Cu+ II + 2 H2O + 2 NO2
Cu+ II + H2SO4CuSO4 + 2H+

Priemyselne sa však využíva elektrolýzy, kde elektrolytom je kyselina sírová a elektródy sú z medi. U kladnej elektródy vzniká síran meďnatý a u zápornej vodík. Vzniknutý síran meďnatý klesá ku dnu, avšak pri vysokej koncentrácii, keď už v roztoku nie je veľa kyseliny sírovej dochádza k elektrolýze síranu meďnatého, takže na zápornej elektróde už nevzniká vodík, ale meď.

Ak použijeme však koncentrovanú kyselinu sírovú (98%), reakcia s meďou bude prebiehať sama podľa rovnice:

Cu + 2H2SO4CuSO4 + 2H2O + SO2

K reakcii dôjde, pretože sa každá druhá molekula kyseliny sírovej rozpadne, podobne ako kyselina dusičná, meď premení na kladne nabitý ión, a molekula kyseliny sírovej s týmto iónom zreaguje.

Použitie síranov[upraviť | upraviť zdroj]

Síran Použitie Výskyt
Vápenatý V stavebníctve ako sadra V prírode sa vyskytuje v sadrovca ​​ a anhydritu.
Bárnatý Výroba bária V prírode sa vyskytuje v barytu
Horečnatý (epsomská soľ) Ako preháňadlo, do kúpeľov a na výrobu horčíka. Je obsiahnutý v moriach a minerálnych vodách
Meďnatý (modrý vitriol) Ako dezinfekcia V prírode sa vyskytuje ako modrá skalica, ale vyrába sa umelo.
Amónny, sodný, draselný Ako hnojivo V prírode sa vyskytujú, ale vyrábaju sa umelo.
Zinočnatý Elektrolyt na pozinkovanie, úpravy dreva ai. Vyrába sa umelo.

Výskyt[upraviť | upraviť zdroj]

Sírany sa vyskytujú v niektorých nerastoch, napríklad už spomínaný sadrovec, anhydrit a baryt, ale aj napríklad v Kamenci. Kamence sú taktiež sírany, avšak majú 2 rôzne katióny. Vznikajú spoločnú kryštalizáciou daných dvoch síranov, napríklad síran draselný a síran hlinitý vytvorí kamenec (chemicky ho stále môžeme nazývať síranom) draselno-hlinitý. Kamence spravidla bývajú hydráty, teda do svojej molekuly rady viažu aj molekuly vody. Tu sú príklady jednotlivých Kamencov:

Kamenec ako prípravok na zastavenie krvácania reznej rany, pri holení

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Sírany na českej Wikipédii.