Sírovodík

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Sírovodík
Sírovodík
Sírovodík
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H2S
Synonymá Sulfán, Kyselina Sírovodíková, Kyselina Sulfánová
Vzhľad Bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 34,08 g/mol
Teplota topenia -82 °C (−116 °F, 191 K)
Teplota varu −60 °C (−76 °F, 213 K)
Hustota 1,363 g/dm3
Rozpustnosť 4 g/dm3 (Vo vode pri teplote 20 °C)
Teplota vzplanutia −82,4 °C (−116,3 °F; 190,8 K)
Teplota vznietenia 232 °C (450 °F, 505 K)
Medze výbušnosti 4,6–46%
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka06 - toxická látka07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H?
Vety EUH EUH?
Vety P P?
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi jedovatá látka Mimoriadne horľavá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
jedovatá

(T+)
Mimoriadne
horľavá
(F+)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R12, R26, R50
Vety S S1/2, S9, S16, S36, S38, S45, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
4
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7783-06-4
Číslo UN 1053
EINECS číslo 231-977-3
Číslo RTECS MX1225000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Štruktúrny vzorec

Sírovodík alebo sulfán (monosulfán) (H2S) je plynná látka bez farby s charakteristickým zápachom po skazených vajciach a odpornou chuťou. Veľmi dobre sa rozpúšťa vo vode z ktorej sa tiež ľahko uvoľňuje. Je prudko jedovatý pôsobí na nervovú sústavu a pri vyšších koncentráciách spôsobuje náhle zastavenie dýchania (jeho jedovatosť je porovnateľná s HCN). Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v koncentrácii 4,6 až 46 percent vytvára so vzduchom výbušné zmesi.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sírovodík