Súdne konanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súdne konanie je procesná činnosť súdu, účastníkov a zúčastnených osôb v čase od podania návrhu po jeho právoplatné vybavenie.

Občianske súdne konanie je spôsobom riešenia sporov medzi dvomi (príp. i viacerými) osobami. V trestnom konaní treba dokazovať najmä, či sa skutok stal a či tento skutok má znaky trestného činu, kto tento skutok spáchal a z akých pohnútok, závažnosť činu vrátane príčin a podmienok jeho spáchania, osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu, následok a výšku škody spôsobenú trestným činom, príjmy z trestnej činnosti a prostriedky na jej spáchanie, ich umiestnenie, povahu, stav a cenu.