Preskočiť na obsah

Súkromná značka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pod pojmom súkromná (taktiež privátna, vlastná alebo maloobchodná) značka rozumieme najmä výrobky vyrábané pre konkrétny obchodný reťazec.


Rozlišujeme niekoľko druhov súkromných značiek a to klasickú súkromnú značku, súkromnú značku totožnú s názvom reťazca, diskontnú súkromnú značku a značku rezervovanú pre vybraný obchodný reťazec.

Klasická súkromná značka predstavuje normálnu maloobchodnú značku výrobcu. Názov výrobcu produktu a názov značky nie sú rovnaké. Klasická súkromná značka má svoje výhody aj nevýhody. Medzi výhody môžeme zaradiť najmä to, že značka určuje nielen značku reťazca, ale aj klasickú súkromná značku. Nevýhodou tohto druhu súkromnej značky sú vyššie marketingové náklady, vysoké investície do vývoja úplne nových značiek a nižšia podpora predaja a takisto i imidžu predajného reťazca.

Súkromná značka totožná s názvom reťazca - táto značka je totožná s názvom obchodného reťazca. Je nositeľom imidžu reťazca a taktiež vyjadruje stratégiu služieb poskytovanú spotrebiteľom. Tento druh maloobchodnej značky prináša významné výhody najmä vo forme synergických efektov a v nemalej miere podporuje imidž reťazca. Nevýhodou, je skutočnosť, že výrobky so značkou totožnou so značkou obchodného reťazca priamo ovplyvňujú názor zákazníka na reťazec.

Súkromná značka totožná s názvom reťazca môže mať prémiový charakter, čo znamená že je určená verným zákazníkom, ktorí hľadajú vyššiu kvalitu výrobkov.

Diskontná súkromná značka - pre tento druh značky je typické zvýrazňovanie ceny. Prínosom tohto druhu značky je, že aj v období nižšej kúpnej sily môže zabezpečiť vynikajúci odbyt. Ďalšou výhodou je, že s propagáciou značky sú spojené nižšie výrobné náklady a tiež pozitívne vplýva na imidž reťazca. Medzi nevýhody sa rátajú nižšie marže, značné zníženie odbytu iných druhov výrobkov.

Značka rezervovaná pre vybraný reťazec sa nachádza na rozhraní maloobchodnej značky a výrobnej značky. Vlastníkom tohto druhu značky je výrobca, ktorý určuje, ktoré druhy reťazcov môžu predávať jeho výrobky. Výhodou pre kupujúceho je nižšia cena, ale spravidla je nižšia cena spojená aj s nižšou kvalitou. Medzi hlavné nevýhody patrí sporné vlastnícke právo na značku a nízka marketingová podpora zo strany výrobcu a predávajúceho.