Sústava súdov Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Sústava súdov Slovenskej republiky je v zmysle ustanovení čl. 143 Ústavy Slovenskej republiky a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 757/2004 Z. z. z o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tvorená okresnými súdmi, krajskými súdmi, Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Špecializovaným trestným súdom. Špecializovaný trestný súd nahradil Špeciálny súd, ktorý bol nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 uznaný za protiústavný pre jeho špecifické postavenie k súdnej moci.

Vojenské súdy boli uplynutím dňa 31. marca 2009 zrušené, pričom ich pôsobnosť prešla na všeobecné súdy.

Ústavný súd Slovenskej republiky stojí mimo sústavy súdov.

Všeobecné súdnictvo[upraviť | upraviť zdroj]

Najvyšší súd[upraviť | upraviť zdroj]

Špecializovaný trestný súd[upraviť | upraviť zdroj]

Pobočka Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici na Skuteckého 10

Krajské súdy[upraviť | upraviť zdroj]

Okresné súdy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Okresný súd Banská Bystrica
 • Okresný súd Bardejov
 • Mestský súd Bratislava I
 • Mestský súd Bratislava II
 • Mestský súd Bratislava III
 • Mestský súd Bratislava IV
 • Okresný súd Dunajská Streda
 • Okresný súd Galanta
 • Okresný súd Humenné
 • Okresný súd Komárno
 • Mestský súd Košice
 • Okresný súd Levice
 • Okresný súd Liptovský Mikuláš
 • Okresný súd Lučenec
 • Okresný súd Malacky
 • Okresný súd Martin
 • Okresný súd Michalovce
 • Okresný súd Námestovo
 • Okresný súd Nitra
 • Okresný súd Nové Zámky
 • Okresný súd Pezinok
 • Okresný súd Poprad
 • Okresný súd Prešov
 • Okresný súd Prievidza
 • Okresný súd Rimavská Sobota
 • Okresný súd Rožňava
 • Okresný súd Senica
 • Okresný súd Spišská Nová Ves
 • Okresný súd Stará Ľubovňa
 • Okresný súd Trebišov
 • Okresný súd Trenčín
 • Okresný súd Trnava
 • Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Okresný súd Zvolen
 • Okresný súd Žiar nad Hronom
 • Okresný súd Žilina

Správne súdnictvo[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšie súdy[upraviť | upraviť zdroj]