Sčítanie bežných druhov vtákov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sčítanie bežných druhov vtákov je monitorovacia metóda, ktorou sa jednotným spôsobom zisťujú dlhodobé trendy početností u bežných druhov vtáctva takmer v celej Európe. Sčítanie má skratku PECBMS na základe oficiálneho názvu Pan European Common Bird Census Monitoring Scheme.[1] Monitoring organizuje European Bird Census Council (EBCC).[2]

Na našom území je sčítanie bežných druhov vtákov vykonávané už od roku 1982 (pod názvom Jednotný program sčítania vtákov) s prerušením v rokoch 2002  – 2004[3] a od roku 2005 sčítanie organizuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene.[4]

Monitoring je vykonávaný formou bodového transektu. Na transekte je 20 bodov s minimálnou vzdialenosťou 300 m.[3]


Jednotná klasifikácia trendov:[3]

  • výrazný pokles - pokles signifikantne väčší ako 5% ročne, kritérium - horný limit intervalu spoľahlivosti < 0,95
  • mierny pokles - signifikantný pokles, ale nie signifikantne väčší ako 5% ročne, kritérium - 0,95 < horný limit intervalu spoľahlivosti < 1,00
  • výrazný nárast - nárast signifikatne väčší ako 5% ročne, kritérium – spodný limit intervalu spoľahlivosti > 1,05
  • mierny nárast – signifikantný nárast, avšak nie signifikantneväčší ako 5 % ročne, kritérium – 1,00 < spodný limit intervalu spoľahlivosti < 1,05
  • stabilný – nárast alebo pokles nie sú signifikantné a zmena je menšia ako 5 % ročne, kritérium – interval spoľahlivosti zahŕň a 1,00, ale spodný limit inter-valu spoľahlivosti > 0,95 a horný limit < 1,05
  • neistý – nárast alebo pokles nie sú signifikantné, ale nie je isté, že zmena je menšia ako 5 % ročne, kritérium – interval spoľahlivosti zahŕňa 1,00, ale spodný limit intervalu spoľahlivosti < 0,95 a zároveň horný limit > 1,05

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. PECBMS is… [online]. pecbms.info, [cit. 2021-11-17]. Dostupné online.
  2. European Bird Census Council [online]. ebcc.info, [cit. 2021-11-17]. Dostupné online. (En)
  3. a b c SLABEYOVÁ, Katarína; RIDZOŇ, Jozef; KROPIL, Rudolf. Trendy početnosti bežných druhov vtákov na Slovensku v rokoch 2005–2009. Tichodroma, roč. 21, čís. 2009, s. 1 - 13. Dostupné online [cit. 2021-11-17].
  4. http://www.vtaky.sk/stranka/97-Scitanie-beznych-druhov.html