Preskočiť na obsah

Sanácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sanácia alebo sanovanie môže byť:

  • všeobecne: náprava nežiaducich pomerov, podmienok, prostredia a pod., ozdravenie
  • v medicíne: uzdravenie, vyliečenie, pozri sanácia (medicína)
  • v stavebníctve:
    • stavebná úprava, napr. sanácia muriva, železničného spodku, konštrukcie a pod., pozri sanácia (stavebníctvo)
    • úprava zabezpečujúca stabilitu a únosnosť stavebného priestoru
  • v ekonomike: zlepšenie finančného stavu podniku, verejných financií a pod., pozri napr. sanácia (podnik)
  • v ekológii: zastavenie alebo odstránenie ekologických škôd (napr. znečistenia pôdy), vrátenie do nedotknutého stavu (napr. rieku), pozri sanácia (ekológia)

Sanácia môže byť aj v rokoch 1926 – 1939 autoritatívny režim v Poľsku nastolený Józefom Piłsudskim, pozri sanácia (Poľsko)

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.