Sedem cností

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sedem cností je koncept, vychádzajúci z poemy Aurelia Clemensa Prudentia Psychomachia. V tomto diele z 5. storočia bol opísaný boj cností a hriechov.

Podľa tohoto v stredoveku populárneho diela sa tiež stali tieto cnosti protipólom siedmich hlavných hriechov.

Sedem cností v kresťanstve[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam siedmich cností (alebo čností - rovnocenný výraz podľa Pravidiel slovenského pravopisu) a neskôr siedmich hlavných hriechov (sedem hlavných hriechov) - ustanovil okolo roku 600 pápež Gregor I. Veľký.

Zoznam siedmich cností[upraviť | upraviť zdroj]

Pokora (lat. humilitas)[upraviť | upraviť zdroj]

Viera. Skromné správanie, nesebeckosť, majúca rešpekt. Mať dôveru, keď sa očakáva. Je to opakom toho, keď človek neúmerne velebí sám seba. Je to pocit, keď si človek uvedomuje vlastnú nedokonalosť či závislosť na vyššie požiadavky. Je to cnosť, ktorá sa prikláňa k vlastnej bezvýznamnosti, slabosti a nedokonalosti podľa poznania pravdy.

Štedrosť (lat. liberalitas)[upraviť | upraviť zdroj]

Láska, charita, veľkorysosť, ochota dávať, uskutočňovanie šľachetných myšlienok alebo činov. Štedrosť je vyváženým stredom medzi rozhadzovačnosťou a lakotou. Potlačená chamtivosť a egoizmus. Neprítomnosť žiadostivosti a neuľpievanie na vnímanom objekte.

Dobroprajnosť (lat. humanitas, charitas)[upraviť | upraviť zdroj]

Láskavosť, ľudskosť, obdiv, charita, súcit, priateľstvo bez predsudkov a bez príčiny.

Trpezlivosť (lat. patientia)[upraviť | upraviť zdroj]

Trpezlivosť, schopnosť znášať, otužilosť, zhovievavosť, vyrovnanosť. Zhovievavosť a odolnosť znášať utrpenie dosiahnuté sebaovládaním, umiernenosťou a zdržanlivosťou. Vyriešenie konfliktu mierumilovne, aj keď sa druhá strana uchýli k násiliu. Schopnosť odpustiť, zľutovať sa nad hriešnikmi. Láskavosť je vyvážený stred medzi hnevom a slabošstvom.

Cudnosť (lat. castitas)[upraviť | upraviť zdroj]

Zahŕňa prísnu mravnú čistotu a prospešnosť a dosiahnutie čistoty myšlienky pomocou vedomého zdokonaľovania. Cudnosť, zdržanlivosť, bezúhonnosť, čistota duše. (Najmä vo vzťahu k pohlavnému životu.)

Striedmosť (lat. frenum)[upraviť | upraviť zdroj]

Sebakontrola, zdržanlivosť a umiernenosť, vnímanie plnou mysľou, sebeovládanie, „uzda“.

Činorodosť (lat. industria)[upraviť | upraviť zdroj]

Úsilie, pracovitosť, pilnosť, pričinlivosť, iniciatíva. Horlivá a dôkladná prirodzenosť v konaní. Energická pracovná morálka. Hospodáriť dobre s časom, sledovať vlastné činnosti a vyvarovať sa lenivosti.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Sedm ctností na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).