Separačná metóda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Separačné metódy sú jednou z inštrumentálnych metód používaných na stanovenie kvality a kvantity stanovovanej látky. Delia sa:

 • extrakciu
 • chromatografiu
  • plynová
  • kvapalinová
 • destiláciu
 • kryštalizáciu

Extrakcia[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Extrakcia (chémia)

Extrakcia je separačný (deliaci) proces, pri ktorom sú v kontaktu dve vzájomne nemiešateľné fázy. Látky (analyty) sa rozdeľujú medzi tieto fázy na základe rôznej rozpustnosti v použitých rozpúšťadlách. Čím väčší je rozdiel medzi rozdeľovacími koeficientami látok, tým dokonalejšie je ich oddelenie. Rozdelenie:

 • podľa zúčastnených fáz
  • plyn - kvapalina
  • kvapalina - kvapalina
  • tuhá fáza - kvapalina
 • podľa spôsobu prevedenia
  • jednostupňová
  • mnohostupňová
  • kontinuálna
 • podľa charakteru extrahovaných látok
  • extrakcia organických látok
  • extrakcia kovových chelátov
  • extrakcia iónových asociátov

Chromatografia[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Chromatografia

Chromatografia je separačná a súčasne aj analytická metóda (tj. poskytuje kvalitatívnu a kvantitatívnu informáciu o vzorke). Využíva distribúciu látok medzi dve fázy:

 • mobilnú (pohyblivú)
 • stacionárnu (nepohyblivú)

Destilácia[upraviť | upraviť zdroj]

Pri destilácii sa využíva rôzna teplota varu oddeľovaných látok.

Kryštalizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Schladením roztoku rozpustená látka kryštalizuje. Ten istý efekt možno dosiahnuť odparením rozpúšťadla.

Niekedy sa jednotlivé separačné metódy kombinujú.