Sicílska mafia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sícílska mafia (iné názvy: mafia, Mafia; staršie po slovensky [aj staršie po taliansky]: maffia, Maffia) je komplex malých (tajných) zločineckých organizácií na Sicílii (často vnímaný ako jedna voľná organizácia). Tieto organizácie vznikli v 19. storočí v období napoleonských vojen na Sicílii pôvodne s cieľom oslobodiť a zjednotiť Taliansko, ale postupne sa zmenili na zločinecké organizácie. Sú hierarchicky štruktúrované, dodržujú isté tradičné pravidlá (najmä zákon omertà). Neskôr sa s emigráciou rozšírili aj do USA (pozri americká mafia) a v menšej miere aj do Francúzska a pod. Ich hlavná časť na Sicílii sa volá Cosa nostra (cosa nostra) a v USA (La) Cosa Nostra.[1]

Názvom mafia (Mafia) sa pôvodne označovala špecificky táto organizácia resp. komplex organizácií. Dnes sa týmto názvom často označujú aj niektoré podobné alebo všetky organizované zločinecké a teroristické skupiny - pozri článok mafia.

Pôvod názvu mafia[upraviť | upraviť zdroj]

Niektoré pramene uvádzajú, že slovo mafia pochádza z mahias, v preklade arogancia, opovážlivosť, chvastavosť. Mahias však môže znamenať aj odvaha alebo smelosť.

Ďalšia možnosť je odvodenie od maffia alebo mafia, ktoré v starej taliančine znamenajú bieda, chudoba. Tieto výrazy sa používali hlavne v Toskánsku. V starej toskánčine existovalo aj slovo malfusso, v preklade zločinec.

Ďalšia možnosť je mafia od slova ´´ma´´ - moja ´´fia´´ - dcéra čo pochádza z Talianska kde zavraždili dcéru mužovi, ktorý sa následne pomstil. Mafiánske pravidlo krv za krv.

Začiatky[upraviť | upraviť zdroj]

V 19. storočí čelili obyvatelia Sicílie stálemu útlaku a potrebovali ochranu. Nakoľko sa k tejto situácii oficiálne orgány vtedy stavali ľahostajne, vznikla skupina miestnych obyvateľov, ktorí vzali spravodlivosť do svojich rúk. Vznikol tak zárodok lokálneho mimoštátneho a teda aj mimozákonného systému riadenia spravodlivosti a majetkových vzťahov, ktorý sa považuje za predchodcu organizácie, ktorá sa neskôr začala nazývať mafiou.

Charles „Lucky“ Luciano, jeden z najznámejších amerických bossov

Odnož mafie sa objavila na konci 19. storočia na východnom pobreží Spojených štátov spolu s vlnou talianskych imigrantov. Členovia mafie mohli byť len muži. Moc mafie v Spojených štátoch vyvrcholila v priebehu 20. storočia, keď vyšetrovanie FBI v 70. a 80. rokoch jej vplyv znížilo. O jej oslabenie sa pokúša tiež Interpol. Napriek úpadku mafie sa jej reputácia zakorenila v americkej kultúre, predovšetkým vo filmoch, seriáloch a dokonca v reklame. Aj po úpadku zostala mafia jednou z najmocnejších kriminálnych organizácií v Spojených štátoch. Ovláda kriminálne podsvetie predovšetkým v Chicagu a New Yorku. Od ostatných foriem zločinu sa mafia odlišuje nie len svojou štruktúrou ale aj infiltráciou do štátu – mafia má svojich členov, alebo svojich ľudí na miestach štátnych úradníkov, politikov, sudcov, aj v polícii. Vďaka tomu sa jej darí nielen presadzovať svoje záujmy, ale taktiež sa jej darí kryť svoju činnosť.

Medzi aktivity mafie patrí napríklad obchod s drogami, obchod s alkoholom (vďaka prohibícii v USA v rokoch 19141933 došlo k výraznému vzostupu moci a kapitálu mafie), organizovaná prostitúcia a kontrola pornopriemyslu, hazardné hry (hlavne v minulosti), obchod so zbraňami, pašeráctvo a vydieranie.

Tradičné hodnosti mafie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Capo di Tutti Capi – Boss všetkých Bossov
 • Capo di Capi Re – titul udeľovaný rešpektovanému staršiemu alebo vyslúžilému členovi, člen na dôchodku, "Kráľ Boss Bossov"
 • Capo Crimine – "Boss zločinu", známy ako Don – hlava zločineckej rodiny
 • Capo Bastone – "Hlava klubu", známy ako Underboss – zástupca, druhý v poradí po Capo Crimine
 • Consigliere – poradca, väčšinou aj právnik
 • Caporegime – "Hlava režimu", kapitán – velí "crew" zloženú z približne 10 Sgarriste (vojakov)
 • Sgarrista alebo Soldato – "Vojak" – udelený členovi, ktorý slúži v prvom rade ako pechota
 • Picciotto – "Malý muž" – člen s nízkou hodnosťou, ktorý slúži ako vymáhač
 • Giovane D'Onore – mimoriadny člen, obvykle niekto nie talianskeho pôvodu
 • Principiante – začiatočník, zelenáč, zaúča sa

Sicílska Cosa nostra[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavná časť sicílskej mafie sa volá "Cosa nostra" (doslova "naša vec"). Prvé správy o jej existencii siahajú do druhej polovice 19. storočia. Okrem Cosy nostry existujú aj od nej nezávislé klany sicílskej mafie.

Organizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Základnou jednotkou Cosa Nostry sú tzv. rodiny. Tento pojem tu neoznačuje pokrvné rodiny, ale základnú bunku organizácie (ktorej členovia nemusia byť v príbuzenskom vzťahu), ktorá má kontrolu nad určitým teritóriom. Jednotlivé „rodiny“ a jej členov spája vzájomná solidarita, pocit výnimočnosti, pravidlá a do veľkej miery aj koordinácia.

Kultúra Cosa nostry[upraviť | upraviť zdroj]

Kultúra, spôsob myslenia a konania organizácie a jej členov vychádza čiastočne zo sicílskej mentality, ktorú vykladá svojím vlastným spôsobom, čiastočne je výsledkom vlastnej histórie a pôsobenia mafie. Prijímacie rituály nového člena organizácie sú inšpirované slobodomurárstvom a siahajú hlboko do minulosti. Budúci člen odprisahá vernosť, je pichnutý do prsta a jeho krvou je pokropený svätý obrázok. Ten je následne spálený ako symbol likvidácie prípadného zradcu.

V roku 2007 polícia pri zatýkaniach objavila kódex sicílskej mafie:

 1. Osobne sa nepredstavíš ďalšiemu členovi klanu. Musí to za teba urobiť tretí člen.
 2. Nebudeš pozerať po manželkách svojich priateľov.
 3. Nikdy nebudeš videný v prítomnosti policajtov.
 4. Nebudeš chodiť do barov a klubov.
 5. Služba Cosa Nostre je nadovšetko - budeš jej k dispozícii i keby tvoja žena rodila.
 6. Schôdzky sa musia rešpektovať.
 7. K ženám sa budeš správať s úctou.
 8. Pokiaľ budeš požiadaný o informáciu, odpovieš pravdivo.
 9. Neprivlastníš si peniaze iného člena klanu, alebo inej rodiny.
 10. Členmi sa nemôžu stať ľudia, ktorí majú kontakty na polícii, informátori, ľudia, ktorí sa správajú zle a neriadia sa morálnymi zásadami.

Sila Cosa nostry spočíva najmä v jej schopnosti páchať násilie a vo veľkom dôraze na utajenosť a mlčanlivosť.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Pozri zdroje uvedené k tejto definícii v článku mafia.