Single UNIX Specification

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Single Unix Specification (SUS) je spoločný názov pre rodinu štandardov pre operačné systémy, ktoré sa smú nazývať menom „Unix“. SUS je vyvinutý a udržovaný pracovnou skupinou Austin Group, ktorá vznikla počas skoršej spolupráce medzi IEEE a The Open Group.

História[upraviť | upraviť zdroj]

SUS vznikol v polovici osemdesiatych rokov minulého storočia ako projekt štandardizovania rozhraní operačných systémov k softvérovému návrhu rôznorodých Unixových operačných systémov. Potreba štandardizácie vznikla, pretože podniky používajúce počítače chceli byť schopné vyvíjať programy, ktoré by mohli byť používané na počítačových systémoch od rôznych výrobcov bez nutnosti implementovať programy znova. Unix bol vybraný ako základ štandardu systémového rozhrania čiastočne preto, že bol nezávislý od výrobcov. Týmito štandardami sa stali IEEE 1003 (taktiež registrovaný ako ISO/IEC 9945), alebo POSIX (Portable Operating System Interface for Unix), čo znamená Prenosné rozhranie operačného systému pre Unix.

Začiatkom deväťdesiatych rokov vytvorilo niekoľko hlavných predajcov spolok COSE, ktorý mal za úlohu vytvoriť konkurenčnú špecifikáciu známu ako Common API Specification, alebo tiež Spec 1170. Táto špecifikácia sa neskôr stala populárnejšou, pretože jej užívanie nebolo na rozdiel od špecifikácie POSIX spoplatnené (IEEE si účtoval značný poplatok za prístup k špecifikacii POSIX).

Na začiatku roku 1998 začala pracovná skupina Austin Group vyvíjať špecifikáciu známu ako Single UNIX Specification Version 3, ktorá je kombináciou dvoch už spomínaných špecifikácií.

Špecifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Používateľské a softvérové rozhranie pre operačné systémy je špecifikované v týchto štyroch hlavných častiach:

  • Základná definícia – zoznam definícií a konvencií používaných v špecifikáciách a zoznam hlavičkových súborov jazyka C, ktoré musia byť poskytované kompatibilnými systémami.
  • Shell a Utility – zoznam utilít a popis shellu, sh.
  • Rozhranie systému – zoznam dostupných systémových volaní jazyka C, ktoré musia byť poskytnuté.
  • Odôvodnenie – vysvetlenie za štandardom.

Štandardním užívateľskím príkazovím riadkom a rozhraním pre skripty je Bourne shell. Iné podobné programy, služby a utility sú napríklad awk, echo, ed a stovky iných. Požadované programové služby zahŕňajú základné I/O (súborové, terminálové a sieťové) služby. Štandard sprevádza testová sada nazývaná PCTS - Posix Certification Test Suite. Systém nemusí zahŕňať zdrojový kód odvodený akýmkoľvek spôsobom z AT&T Unixu. Napríklad IBM OS/390, teraz z/OS, sa kvalifikuje ako "Unix" napriek tomu, že nemajú žiadny spoločný kód.

Označenia pre vyhovujúce systémy[upraviť | upraviť zdroj]

Existujú dve oficiálne značky pre vyhovujúce systémy:

  • UNIX 98 - značka pre systémy vyhovujúce verzii 2 SUS
  • UNIX 03 - značka pre systémy vyhovujúce verzii 3 SUS

Staršie UNIX štandardy sú UNIX93 a UNIX95.

Vyhovujúce systémy[upraviť | upraviť zdroj]

AIX[upraviť | upraviť zdroj]

AIX 5L V5.2 s aktualizáciami a AIX 5L V5.3 sú registrované ako vyhovujúce pre UNIX 03. AIX 5L V5.2 je registrovaný ako vyhovujúci pre UNIX 98.

HP/UX[upraviť | upraviť zdroj]

HP-UX 11i V3 Release B.11.31 je registrovaný ako vyhovujúci pre UNIX 03. Predchádzajúca verzia je vyhovujúca pre UNIX 95.

SCO[upraviť | upraviť zdroj]

UnixWare 7.1.3 je vyhovujúci pre UNIX 95. SCO OpenServer 5 je vyhovujúci pre UNIX 93.

Solaris[upraviť | upraviť zdroj]

Solaris 10 je vyhovujúci pre UNIX 03 na 32-bitových a 64-bitových x86 a SPARC systémoch. Solaris 8 a 9 sú vyhovujúce pre UNIX 98 na rovnakých platformách, ale nazahŕňa podporu pre 64-bitové x86 systémy.

Tru64 UNIX[upraviť | upraviť zdroj]

Tru64 UNIX V5.1A a novšie sú vyhovujúce pre UNIX 98.

z/OS[upraviť | upraviť zdroj]

IBM z/OS do verzie 1.9 je vyhovujúci pre UNIX 95.

Linux[upraviť | upraviť zdroj]

Linus Torvalds uviedol, že jadro Linuxu je navrhnuté tak, aby bolo čo najviac prispôsobené štandardu POSIX. Väčšina Linuxových výrobcov necertifikuje ich distribúcie. Linux standard base bol vytvorený v roku 2001 ako pokus o úpravu podľa vzoru vnútornej štruktúry systémov založených na Linuxe pre väčšiu kompatibilitu. LSB je založený na špecifikácii POSIX, Single UNIX Specification a iných otvorených štandardoch. De facto je akceptovaný a nasledovaný mnohými Linuxovými distribúciami.

BSD[upraviť | upraviť zdroj]

Podobne ako pri Linuxe, distribúcie BSD sa menia tak často, že certifikácia nie je finančne dostupná.

Mac OS X[upraviť | upraviť zdroj]

Mac OS X v10.5 spĺňa UNIX 03.

Ďalšie systémy[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšie systémy sú registrované ako UNIX 95 a UNIX 93:

  • NCR UNIX SVR4
  • NEC UX/4800

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]