Slnko v sieti (cena)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Filmové ocenenia
Slnko v sieti
Bienálne organizované galavečery prebiehali prevažne v dobovom sídle SND v Bratislave
Oblasť záujmu Filmové a televízne umenie
Krajina Slovensko
Organizátor SFTA
Inaugurácia 23. november 2004
1. ročník 8. december 2006
Počet kategórií 19 + 1 (neštatutárna)
Network RTVS (priamy prenos)
Oficiálny web slnkovsieti.sk
13. ročník (2024)

Slnko v sieti je filmové ocenenie, ktoré od roku 2004 udeľuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) za najlepšie audiovizuálne diela a umelecké výkony v oblasti tuzemskej kinematografie. Ako také, je lokálnym ekvivalentom amerických Oscarov. Slávnostný ceremoniál odovzdávania cien sa koná obyčajne v apríli – v priamom prenose RTVS.

Pri príležitosti nultého ročníku bola predstavená iba čestná trofej. Ceny v súťažných kategóriách sa tak odovzdávajú od roku 2006, dodatočne aj za televíznu hranú tvorbu (od r. 2023) všeobecne.

Vzhľadom na obmedzený počet každoročne produkovaných snímok v domácom filmovom priemysle, do roku 2016 boli nominácie vyhlasované bienálne, každý druhý rok. Ich neskoršiu, už jednoročnú periodicitu, dočasne narušili následky pandémie ochorenia COVID-19.

Soška a jej význam[upraviť | upraviť zdroj]

Cena je pomenovaná podľa rovnomenného názvu jedného z filmov tzv. Československej novej vlny, ktoré čoby dielo Štefana Uhera má ojedinelé postavenie v slovenskom audiovizuálnom umení. Podľa prehlásenia SFTA, sekundárne jej surreálny názov odkazuje na neuchopiteľnosť vecí, pominuteľnosť okamihov či schopnosť filmu „zachytiť [to] nezachytiteľné“.[1][2]

Autorom výtvarného riešenia plastiky je umelecký sklár Oliver Leššo.[2][3]

Súťažné pravidlá[upraviť | upraviť zdroj]

Prihlasovanie filmov[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotlivé diela i osobitné výkony prihlasujú do súťaže príslušní (ko)producenti,[p. 1] v prípade televíznej tvorby prednostne ich pôvodní vysielatelia alebo poskytovatelia AVMS na požiadanie.[8] Počnúc rokom 2020, súťažia len filmy/výkony s preukázateľným zastúpením miestnych tvorcov v minimálne troch rôznych profesiách,[6] no v závislosti na kategórii:

Kategória Povolené profesie s domácim zastúpením
Hraný film producent
režisér
scenárista
kameraman
strihač
zvukár
skladateľ
+ architekt / kostymér / maskér / herci
Dokumentárny film –iba tie nemenné na kategóriu–
Animovaný film + architekt / kostymér / maskér / výtvarník
TV hrané dielo + architekt / kostymér / maskér / herci
Osobné kategórie + architekt / kostymér / maskér / výtvarník/ herci
vymedzuje hercov hlavných rolí  • neplatí pre herecké kategórie

Prihlášky sú od roku 2022 spoplatňované, podávajú sa elektronicky a paralelne tiež fyzicky[7] (do r. 2016 sa prijímali iba písomnou formou[5]).

Filmové kategórie

Konečné nominácie sú vyhlasované len v tých kategóriách, v ktorých boli prihlásené aspoň štyri filmy[p. 2] – celovečerné s dĺžkou nad 70 minút a ich kinodistribúciou uskutočnenou v hodnotenom období.[5] Od roku 2017 je obligátny takisto minimálny počet ich komerčných projekcií.[9]

Uvedené kinopravidlo, ani minutáž, sa nevzťahujú na žánrové kategórie. Pre dokumentárne a animované snímky tak ostáva záväzným akurát dátum ich prvého uvedenia, pričom dokumenty musia aktuálne už presahovať dĺžku 50 minút[7] (do r. 2014 táto nebola ohraničená, podobne ako u krátkych diel,[4] ktoré sa viac neoceňujú). Stopáž kreslených je naďalej bezpredmetná:

Žáner Minim. dĺžka Iné požiadavky
Hraný film 70 min kinopremiéra + 7 verejných predstavení
Dokumentárny film 50 min premiéra
Animovaný film

U tzv. antológií či titulov s viacerými časťami môže u tých úzkoprofilových súťažiť iba jedna z nich.[10]

Televízna kategória

V rámci zmiešanej TV kategórie sa prihlasujú výlučne hrané, dramatické diela, a to maximálne tri na jednu inštitúciu. Na rozdiel od filmových počinov, o ich kandidatúre rozhoduje odvysielanie, buďto tradičné (TV prenos), alebo na požiadanie (streaming). Zatiaľ čo TV filmy a minisérie si konkurujú ako také, seriály tiež s ohľadom na počet ich premiérových sérií. Podmienkou pre ich zaradenie do konkurzu je prinajmenšom päť odvysielaných častí:

Žáner Minim. dĺžka Iné požiadavky
TV film 50 min TV premiéra / streaming
TV miniséria (2 – 4 epizódy) 40 min (ep.)
TV seriál (5 – 16 epizód) 10 min (ep.) TV premiéra / streaming + 5 zverejnených epizód

Pokiaľ v sledovanom období došlo k uvedeniu viacerých rád seriálu, tento súťaží iba ako celok.[7]

Osobné a iné kategórie

U kategórií hodnotiacich už menovité tvorivé výkony je možné nominovať jednotlivcov, ale aj kolektívnu prácu niekoľkých v nej zaangažovaných umelcov zároveň – herecké kategórie vynímajúc.[11] V týchto môžu v zastúpení jedného kinematografického diela kandidovať samostatne pre zmenu dva hlavné či navyše až tri vedľajšie výkony. Súbežné nominácie v dodatočných kategóriách sa nevylučujú.[7]

Laureátov v čestnej kategórii určuje iba samotné Prezídium SFTA – na základe individuálnych návrhov jej členov.[11]

Hlasovanie a výber nominácií[upraviť | upraviť zdroj]

O výbere nominácií hlasuje akadémia prostredníctvom jej interného elektronického systému či formou hlasovacích lístkov. Hlasovanie je dvojkolové s cieľom vybrať vždy tri konečné nominácie. V prípade rovnakého množstva obdržaných hlasov sa počet kandidátov automaticky navyšuje.

V prvom kole označujú akademici tri najlepšie diela/výkony bez ďalšieho hodnotenia, v tom druhom priraďujú užšie nominovaným i konkrétne poradie. Držiteľom ocenenia v tej-ktorej kategórii sa tak stáva kandidát s najvyšším počtom prvých miest, v prípade ich nerozhodnosti tých druhých, alebo následne tretích miest. Pokiaľ ani tie finálne nerozhodnú o jedinom suverénnom víťazovi, cena bude udelená „ex aequo“ (k tejto situácii došlo zatiaľ iba v r. 2017, kedy boli v rámci zvuku ocenené až dva filmy).

Ceremónie[upraviť | upraviť zdroj]

Odhliadnuc od dvojročnej periodicity úvodných ročníkov, ceremónie ako také menili neraz svoje miesto, dátum konania, aj čas ich prípadného televízneho prenosu. Stabilizoval sa akurát mesiac odovzdávania cien (apríl), TV inštitúcia pre zabezpečenie audiovizuálneho záznamu (RTVS), výhradný okruh zmluvnej TV stanice (Jednotka) a presný čas slotu. Miesto konania či konkrétny deň v týždni pretrvávajú variabilne, najčastejšie však ceremoniály prebiehali v pôvodnej budove SND alebo bývalej bratislavskej tržnici.

Z komerčného hľadiska, uskutočnené prenosy z eventu nepatria medzi divácky atraktívne; ich TV výkony sa tak radia medzi priemerné — zhruba 176 tisíc divákov na ročník. Najväčší ohlas zožal druhý oficiálny ceremoniál (2008) z dvoch v zázname, či presnejšie ten prvý uvedený na verejnoprávnej Jednotke i v neskoršom „prime time“. Následne organizované galavečery, vysielané už formou priamych prenosov, evidovali výrazné medziročné poklesy. Pozvoľný nárast ich sledovanosti zaznamenali šiesty (2016) až deviaty ročník (2019), neskôr opäť počnúc jedenástym (2022). Výkony oboch ceremónií odvysielaných na minoritnej Dvojke, patrili i medzi tie najslabšie.

Ročník Dátum konania Miesto konania Hostitelia TV network Sledovanosť (12+)
Stanica Okruh Slot Podiel Počet divákov
0.n      23.11.2004 Kino Tatra, Bratislava(na pozvánky)
1.b      8.12.2006 Palace Cinemas, Bratislava C.Kassai • R.Stanke STV 2 20:06[p. 3] 4,6 % 88 tis.[13]
2.b      19.4.2008 Historická budova SND, Bratislava M.Labuda 1 21:15 22,2 % 333 tis.[14][15]
3.b      27.4.2010 J.Kraus TV JOJ 20:15 13,4 % 219 tis.[16]
4.b      17.4.2012 Nová budova SND, Bratislava R.Müller RTVS 1 20:10 5,6 % 124 tis.[13]
5.b      26.4.2014 Historická budova SND, Bratislava B.Farkaš • P.Polnišová 2 21:23 1,8 % 38 tis.[13]
6.b      16.4.2016 Nová budova SND, Bratislava J.Kraus • G.Marcinková 1 20:27 7,4 % 143 tis.[17]
7.      7.4.2017 Stará tržnica, Bratislava B.Ciberej[p. 4] 20:25 9,5 % 198 tis.[19]
8.      6.4.2018 A.Vinczeová 20:31 10,2 % 197 tis.[20]
9.      5.4.2019 B.Ciberej 20:30 12,3 % 235 tis.[21]
10.      9.9.2020[p. 5] 8,1 % 144 tis.[13]
11.b      9.4.2022 Historická budova SND, Bratislava B.Ciberej • A.Vinczeová 20:32 9,3 % 182 tis.[24]
12.      15.4.2023 Slovenský rozhlas, Bratislava B.Ciberej 20:33 11,1 % 190 tis.[25]
13.      26.4.2024 20:30 13,4 % 203 tis.[26]
Legenda ►      Ut •      St •      Pi •      So n indikuje nultý, nesúťažný ročník  • b indikuje bienálne ceremónie Priemer ► 9,9 % 176 tis.
Vyjme prvých dvoch ročníkov odvysielaných v TV zázname, ostatné v priamom prenose (0. ročník pravdepodobne bez verejného záznamu).

Kategórie[upraviť | upraviť zdroj]

Najviac štatutárnych ocenení rozdali akademici v roku 2023, kedy ich celkový súčet – deväťnásť – navýšili dve najnovšie kategórie, odmeňujúce i vizuálne filmové efekty či TV hrané počiny. U ročníkov vyhlasovaných najprv bienálne, sa ich počet v rokoch 2010 až 2014 ustálil na osemnásť na ceremóniu. Najmenej sošiek, presnejšie štrnásť, udelila SFTA počas prvého (2006) a šiesteho (2016) ročníka.

Pravidelne udeľovanou je mimoriadna cena pocty, garantovaná už počnúc inauguračnou ceremóniou, často tiež početným laureátom. Zo zvyšných špeciálnych ocenení, tieto dočasne navýšila takisto jedna rentabilná cena, a to Objav roka (2008 – 2010), alebo tá divácka za Najpopulárnejší film (od r. 2017). Prechodne sa však vyhlasovali i žánrové kategórie ako Najlepší cudzojazyčný (2006 – 2014) či Najlepší krátkometrážny film (2010 – 2014).

Z hľadiska formy či konceptu – u kategórie vyhradenej výtvarným počinom, zápasili akademici s konštantnými problémami jej jednoznačného vymedzenia. Počas prvých dvoch ročníkov SFTA oceňovala príslušných tvorcov bez rozlišovania (2006 – 2008), v nasledujúcich troch už pre kostymérov vyčlenila samostatnú kategóriu (2010 – 2014), aby túto neskôr príležitostne zlúčila s umeleckými maskérmi (2016). Následkom toho boli zástupci výtvarného umenia oceňovaní nad rámec jedinej kategórie. Počnúc siedmym ceremoniálom (2017) sú ich nominácie už nezávislé.

U hereckých kategórií došlo k bezprecedentnej situácii v roku 2019, kedy akadémia udelila kolektívnu cenu dvom protagonistom súčasne, hoci oficiálny štatút súťaže takúto alternatívu povoľoval len za výhradne spoluautorské, respektíve ostatné tvorivé výkony.[p. 6]

Prehľad jednotlivých kategórií a ich vyhlasovanie v priebehu súťaže
Kategórie Roky
–štatutárne– 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024
Hraný film
Dokumentárny film
Animovaný film
Krátky film
Zahraničný film
TV hrané dielo
Réžia
Scenár
Kamera
Strih
Zvuk
Hudba
Výtvarný počin
Kostýmy
Masky
Kostýmy/masky
Architektúra – scénografia
Vizuálne efekty
Herec
Herečka
Vedľajší herec
Vedľajšia herečka
Sieň slávy (cena pocty)
–neštatutárne–
Objav roka (finančná prémia)
Najobľúbenejší film (cena divákov)
Celkový počet kategórií na ročník ► 1 14 17 19 18 18 14 17 18 18 18 17 20 20
indikuje mimoriadnu alebo špeciálnu cenu

Superlatívy[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam laureátov a kandidátov cien Slnko v sieti

Najúspešnejším hraným filmom v doterajšej histórii odovzdávania cien, je česko-slovenská historická dráma Iva Trajkova Piargy (2022), ovenčená celkom 11-timi trofejami. S 9-timi výhrami nasleduje tragikomédia Juraja Nvotu Muzika (2007), respektíve iná koprodukčná životopisná dráma v réžii Juliusa Ševčíka Masaryk (2016), táto s 8-imi soškami.

Medzi dokumentárnymi titulmi vedú 5-násobne ocenené Slepé lásky (2008) od Juraja Lehotského, medzi animovano-hranými Hmyz (2018) z autorskej dielne Jana Švankmajera a s dvomi oceneniami. V ostatných umeleckých žánroch sa žiadnej kinematografickej snímke nepodarilo obhájiť prípadné početné nominácie.

Podobné súťaže[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Igric (súťaž)

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Ich označenie sa naprieč ročníkmi v štatúte obmieňalo, zrejme z dôvodu malého množstva domácich titulov vyrobených bez zahraničnej účasti. Do r. 2014 prihlasoval film producent/koproducent,[4] v r. 2016[5] – 2020[6] producent/slovenský koproducent,  od r. 2022 slovenský producent/slovenský koproducent.[7]
 2. Do r. 2022 bolo na jednu kategóriu požadovaných pre zmenu až päť prihlásených diel,[7] kdežto ich dĺžka a do r. 2014 musela presahovať len 63 min.[4]
 3. Záznam ceremoniálu bol odvysielaný v sobotu, 16.12.2006.[12][13]
 4. Marián Čekovský čoby plánovaný spolumoderátor 7. ročníku cien, bol zo zdravotných dôvodov nakoniec ospravedlnený.[18]
 5. Pôvodný termín (piatok, 17.4.2020) bol z dôvôdu pandémie koronavírusu zrušený.[22][23] Následkom pretrvávajúceho núdzového stavu, v r. 2021 bola tak každoročná periodicita výročných galavečerov narušená.
 6. Čl. III., ods. 2 v znení z 20.9.2017.[10]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Slnko v sieti > O ocenení [online]. slnkovsieti.sk, [cit. 2019-04-19]. Ods. 2. Dostupné online. Archivované 2022-05-21 z originálu.
 2. a b sim. Slnko v sieti chce byť dôstojným pendantom iných národných cien [online]. SME, 19.11.2004, [cit. 2024-02-06]. Ods. 4 až 7. Dostupné online. Archivované 2023-07-07 z originálu.
 3. Slnko v sieti – slovenský Oscar [online]. kinema.sk, 17.03.2008, [cit. 2024-02-06]. Ods. 4. Dostupné online. Archivované 2023-12-15 z originálu.
 4. a b c SFTA. Slnko v sieti > Archív > Štatút > 2014 [online]. slnkovsieti.sk, [cit. 2024-02-07]. Čl. II., ods. 2 (požad. kvóty podielov); čl. II., ods. 3 (dĺžka filmov); čl. III., ods. 1 (prihlasovatelia diel). Dostupné online. (pozn. Archív vyžaduje manuálne vyhľadávanie podľa rokov)
 5. a b c SFTA. Slnko v sieti > Archív > Štatút > 2016 [online]. slnkovsieti.sk, 18.11.2015, [cit. 2024-02-08]. Čl. II., ods. 1 (požiad. k TV dielam); čl. II., ods. 3 (dĺžka filmov); čl. III., ods. 1 (prihlasovatelia diel/forma prihlášok). Dostupné online. (pozn. Archív vyžaduje manuálne vyhľadávanie podľa rokov)
 6. a b SFTA. Slnko v sieti > Štatút 2020 v znení zo 7.10.2019 [online]. slnkovsieti.sk, 07.10.2019, [cit. 2024-02-08]. Čl. II., ods. 5 – 7 (štátna prísluš. tvorcov); čl. III., ods. 1 (prihlasovatelia diel). Dostupné online. Archivované 2020-09-26 z originálu.
 7. a b c d e f SFTA. Slnko v sieti > Štatút 2022 v znení zo 7.9.2021 [online]. slnkovsieti.sk, 07.09.2021, [cit. 2024-02-07]. Čl. I., ods. 3 (počet filmov); čl. II., ods. 4 (dĺžka filmov); čl. III. ods. 1 (prihlasovatelia diel); čl. III., ods. 2 (forma prihlášok/poplatky); šl. III. ods. 3 (počet. nominácie). Dostupné online. Archivované 2022-12-09 z originálu.
 8. SFTA. Slnko v sieti > Štatút 2023 v znení zo 7.11.2022 [online]. slnkovsieti.sk, 07.11.2022, [cit. 2024-02-07]. Čl. I., ods. 3 (počet filmov); čl. II., ods. 1 (požiad. k filmovým premiéram); čl. II., ods. 4 (dĺžka filmov); čl. II., ods. 9 (TV formát); čl. III., ods. 1 (prihlasovatelia diel); čl. III., ods. 4 (počet TV diel). Dostupné online. Archivované 2022-12-09 z originálu.
 9. SFTA. Slnko v sieti > Štatút 2017 v znení z 24.11.2016 [online]. sfta.sk, 24.11.2016, [cit. 2024-02-07]. Čl. II., ods. 1 (počet projekcií). Dostupné online. Archivované 2019-01-05 z originálu.
 10. a b SFTA. Slnko v sieti > Štatút 2018 v znení z 20.9.2017 [online]. slnkovsieti.sk, 20.09.2017, [cit. 2019-04-19]. Čl. II., ods. 3 (seriál. diela); čl. III., ods. 2 (početné prihlasovanie tvorcov). Dostupné online. Archivované 2019-03-25 z originálu.
 11. a b SFTA. Slnko v sieti > Archív > Štatút > 2012 [online]. slnkovsieti.sk, 19.10.2011, [cit. 2024-02-10]. Čl. III., ods. 3 (počet. nominácie); čl. III., ods. 5 (čestná cena). Dostupné online. (pozn. Archív vyžaduje manuálne vyhľadávanie podľa rokov)
 12. STEJSKAL, Bohumil. Týždňovka: žiariaci Rozboril a fenomenálna Teodora [online]. Trend, 18.12.2006, [cit. 2017-03-26]. Ods. 1 a 2. Dostupné online. Archivované 2022-11-26 z originálu.
 13. a b c d e Vzťahy s verejnosťou. FW: Sledovanost Slnko v sieti. RTVS, 21.04.2021, [cit. 2021-04-21]. Údaje poskytnuté elektronicky Sekciou marketingu a komunikácie RTVS.
 14. KOČIŠEK, Lukáš. Slováci pozerali Slnko v sieti [online]. Trend, 21.04.2008, [cit. 2017-03-26]. Ods. 3. Dostupné online. Archivované 2022-11-26 z originálu.
 15. KOČIŠEK, Lukáš. Filmové ceny Slnko v sieti prechádzajú z STV na Joj. Ako veľky event od tvorcov OTO [online]. Trend, 16.04.2010, [cit. 2017-03-26]. Ods. 7. Dostupné online. Archivované 2022-11-26 z originálu.
 16. KOČIŠEK, Lukáš. Diváci Joj ohrdli najlepšie slovenské filmy [online]. Trend, 28.04.2010, [cit. 2017-03-26]. Ods. 2 a 6. Dostupné online. Archivované 2022-11-26 z originálu.
 17. POLÁŠ, Martin. Vtedy na Západe spadlo o polovicu, Tvoja tvár sa vrátila pod pol milión [online]. Trend, 18.04.2016, [cit. 2017-03-26]. Ods. 8. Dostupné online. Archivované 2022-11-26 z originálu.
 18. redakcia. Najlepším filmom je Učiteľka, Slnko v sieti má Roden aj Maurér [online]. Pravda, 07.04.2017, [cit. 2017-04-07]. Ods. 2. Dostupné online. Archivované 2023-10-04 z originálu.
 19. POLÁŠ, Martin. Finále Zem spieva dominovalo, Farmu zdolala filmová premiéra [online]. Trend, 10.04.2016, [cit. 2017-04-10]. Posled. ods.. Dostupné online. Archivované 2023-12-19 z originálu.
 20. POLÁŠ, Martin. Seriál Inšpektor Max finišoval so 400-tisíc divákmi [online]. Trend, 09.04.2018, [cit. 2018-07-05]. Posled. ods.. Dostupné online. Archivované 2023-04-03 z originálu.
 21. Vzťahy s verejnosťou. RE: Kontaktny formular rtvs.sk. RTVS, 18.04.2019, [cit. 2019-04-18]. Údaje poskytnuté elektronicky Sekciou marketingu a komunikácie RTVS.
 22. HAČUNDOVÁ, Henrieta. Koronavírus je neúprosný. Odovzdávanie cien Slnko v sieti zrejme tak skoro nebude [online]. zoznam.sk, 12.03.2020, [cit. 2020-04-28]. Dostupné online. Archivované 2023-07-24 z originálu.
 23. RED. Strategický online denník: Prinášame najnovšie informácie z marketingu a médií v čase pandémie [online]. Hospodárske noviny, 10.03.2020, [cit. 2020-04-28]. Kapitola Televízie rušia výrobu svojich programov. Dostupné online. Archivované 2023-09-29 z originálu.
 24. PMT / Kantar Slovakia. Relácia Milujem Slovensko sa teší priazni divákov aj v 11. sezóne. RTVS pritiahla počas víkendu divákov aj hokejom [online]. rtvs.org, 11.04.2022, [cit. 2022-04-11]. Ods. 3. Dostupné online. Archivované 2023-04-08 z originálu.
 25. PMT / Kantar Slovakia. Udeľovanie cien Slnko v sieti si pozrelo až 190-tisíc divákov, ale lídrom bol Let´s dance [online]. trend.sk, 17.04.2023, [cit. 2022-04-18]. Ods. „Prehlaď výkonnosti slovenských televízií 15.4. 2023 v cieľovej skupine 12+“. Dostupné online. Archivované 2023-04-23 z originálu.
 26. Najvyššiu sledovanosť malo Let´s Dance, diváci videli aj Záhady tela či Nové bývanie [online]. Trend, 29.04.2024, [cit. 2024-04-29]. Obr. 1. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]