Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°09′12″S 17°07′25″V / 48,153208°S 17,123474°V / 48.153208; 17.123474

Sídlo na Záhradníckej 21 v Bratislave
Logo SPPK

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej SPPK) je najväčšou neštátnou a samosprávnou inštitúciou slovenského agropotravinárskeho sektora. Združuje právnické a fyzické osoby v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, služieb a obchodu.

Vznikla na základe zákona č. 30/1992[1] Zb. v znení neskorších predpisov. Jej predsedom je Milan Semančík, sídlo má v Bratislave na Záhradníckej ulici. Členstvo v SPPK je od 1.januára 2005 dobrovoľné.

Charakteristika SPPK[upraviť | upraviť kód]

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má 38 regionálnych komôr v okresných mestách, 5 regionálnych komôr so štatútom, 34 združení, zväzov a únií. Jej členovia obhospodarujú takmer 63 % poľnohospodárskej pôdy, v chovoch majú vyše 70 % hovädzieho dobytka a 50 % oviec.[2] Jej snahou je objektívne argumentovať v prospech domácich výrobcov potravín v širšom kontexte a zároveň účelnejšie presadzovať zámery, ktoré sú vlastné všetkým potravinárom.

Medzi bývalých predsedov komory patria Vladimír Chovan (exminister pôdohospodárstva), Ivan Oravec alebo Ján Paciga.

Činnosť SPPK[upraviť | upraviť kód]

Legislatíva[upraviť | upraviť kód]

 • podieľa sa na príprave koncepcií rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva a ich služieb
 • podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti podnikania v poľnohospodárstve a potravinárstve v tuzemsku a zahraničí
 • informuje členov o akceptácii pripomienok komory, o výsledku tvorby legislatívnych noriem
 • zlaďuje záujmy našich členov v podnikateľskej činnosti a koordinuje postup pri ochrane pred zneužívaním ekonomickej sily obchodnými partnermi

Trh[upraviť | upraviť kód]

 • poskytuje členom aktuálne obchodné a hospodárske informácie z domova a zo zahraničia o spolupráci so Slovenskom, vrátane prehľadov o situácii na trhu s ťažiskovými poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami a o predpokladoch jej ďalšieho vývoja
 • vyhľadáva, spracováva a sprostredkováva členom informácie o zahraničných teritóriách z hľadiska možností slovenského exportu poľnohospodárskeho a potravinárskeho tovaru
 • poskytuje a organizuje odborné poradenstvo pre podnikateľské subjekty, organizuje rôzne formy ďalšieho vzdelávania a informatizácie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Propagácia slovenských výrobkov[upraviť | upraviť kód]

 • organizuje zahraničné obchodné misie, stáže a tematické výjazdy smerujúce k rozvoju zahraničného obchodu a sprostredkováva firemné a profesijné prezentácie na zahraničných veľtrhoch a výstavách
 • zabezpečujeme rôzne formy práce s verejnosťou a spolupracujeme so združeniami spotrebiteľov s cieľom zlepšiť informovanosť o postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v spoločnosti.

SPPK vydáva pravidelný Spravodaj ako súčasť Roľníckych novín, svojich členov informuje cez newsletter alebo e-mailom.

Činnosť SPPK v zahraničí[upraviť | upraviť kód]

Úrad SPPK má dvoch vyslancov v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV), úzko spolupracuje s s Hlavnou konfederáciou poľnohospodárskych družstiev v EÚ (COPA-COGECA) a s agrárnymi komorami krajín V4: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara v Maďarsku, Agrární komora České republiky, Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Orgány SPPK[upraviť | upraviť kód]

Činnosť SPPK riadia orgány, ktorými sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, predseda a dozorná rada. Najdôležitejším z nich je valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje stanovy, volebný i rokovací poriadok a ich zmeny, volí predsedu a podpredsedov komory, členov predstavenstva a dozornej rady, určuje hlavné smery činnosti, ako aj výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov. Schvaľuje tiež rozpočet a ročnú účtovnú závierku SPPK. Predstavenstvo je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť komory medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Predseda stojí na čele komory a predstavenstva, dozerá na činnosť úradu SPPK a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva. Dozorná rada predstavuje najvyšší kontrolný orgán, čo ju oprávňuje kontrolovať celú činnosť komory.[3]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Zákon č. 30/1992 Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore
 2. Spravodaj SPPK 2016
 3. Zoznam kontaktov na orgány SPPK